ReadyPlanet.com


พระสารีริกธาตุปลอม


พระบรมสารีริกธาตุ โลหิตธาตุ 6 สี ฯลฯ เป็นเรซินกรองน้ำชุบสี


ผู้ตั้งกระทู้ สม :: วันที่ลงประกาศ 2008-01-31 13:55:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1358591)

ผมเคยเห็นเป็นเม็ดกันชื้นก็มีเมื่อเเช่นนําจะเเตก

ผู้แสดงความคิดเห็น อุเทน วันที่ตอบ 2008-01-31 17:03:36


ความคิดเห็นที่ 2 (1359602)

สติ ปัญญา ศีล พิจารณาได้ตามลำดับ ครับ พระพุทธองค์สอนไว้ชัดเจน ตรงมากๆๆๆ ขอบอก

ผู้แสดงความคิดเห็น ดีดี วันที่ตอบ 2008-02-01 08:37:58


ความคิดเห็นที่ 3 (1359919)

                พระพุทธเจ้าปรินิพพานกว่า 2,550 ปี เนิ่นนานเต็มที...เราน่าจะใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้สักที มีหลักฐานอะไรยืนยัน ชิ้นวัสดุตรงหน้า...เป็นพระบรมสารีริกธาตุ

                รู้จักภูเขาทอง วัดสระเกศ กลางกรุงกันไหม...ชื่อเป็นทางการ ไม่ใช่สุวรรณบรรพต รัชกาลที่ 4 โปรดให้เรียกว่า พระเจดีย์บรมบรรพต เริ่มสร้างรัชกาลที่ 3 เสร็จรัชกาลที่ 4 ซ่อมที่ค้างมาสำเร็จในรัชกาลที่ 5

ข้อมูลจากสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน...ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้บนยอดเจดีย์ รวม...สองครั้ง

                ครั้งแรก... เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้นหนึ่งค่ำ ปีฉลู นพศก (พุทธศักราช 2420) โปรดให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รักษาไว้ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ไปบรรจุในพระเจดีย์ใหญ่บนบรมบรรพต

พระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ เข้าใจว่ารูปพรรณสัณฐานเป็นไปตามตำราโบราณ

มีสัณฐานดังเมล็ดข้าวสารหักอย่างหนึ่ง ดุจดังเมล็ดพันธุ์ ผักกาดอย่างหนึ่ง มีวรรณะดังสีทองอุไร สีแก้วผลึก หรือสีแก้วมุกดา...ฯลฯ

                ครั้งที่สอง... พ.ศ.2441 มาเควส เคอสัน อุปราชครองอินเดีย แต่ก่อนเคยอยู่กรุงเทพฯ คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าหลวง...ส่งมาถวาย ประวัติการค้นพบ นายวิลเลียม แคลกตัน เปปเป นักโบราณคดีอังกฤษ ขุดอัฐิธาตุในพระสถูป ณ ที่ใกล้ตำบลปิปราหวะ ปลายแดนเนปาล

                ซึ่งก็คือที่ตั้งเมืองกบิลพัสดุ์ มีอักษรจารึกเป็นอย่างเก่าที่สุดในอินเดียบอกว่า...เป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนที่กษัตริย์ศากยะราช ในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้รับแบ่งปัน หลังถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินาราแล้ว พุทธประวัติกล่าวว่า มัลลกษัตริย์ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในสัณฐานคารศาลา กลางพระนคร จัดกำลังทหารรักษาไว้  7 วันต่อมา เหล่ากษัตริย์ 7 พระนคร เจ้าอชาตศัตรู กรุงราชคฤห์ เจ้าลิจฉวี เมืองไพสาลี เจ้าศากยะ เมืองกบิลพัสดุ์ ถุลิยะกษัตริย์ อัลกัปปะนคร โกลิยะกษัตริย์ ณ รามคาม มหาพราหมณ์เจ้าเมืองเวฏฐทีปถะ และเจ้ามัลสะ เมืองปาวา ทราบข่าว

                ก็ยกกำลังมาขอส่วนแบ่ง มัลลกษัตริย์ไม่ยอมให้ เกือบจะเกิดสงคราม โทณพราหมณ์ ขอร้องให้ปรองดองกัน แล้วเอาทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งเป็น 8 ส่วน

อ่านจากหนังสือ...ยังไม่มีใครเคยเห็นกับตา พระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์ รูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างตำราโบราณ หรือเป็นอย่างไร? จนมีการขุดค้นอีกครั้งในบริเวณพระสถูป ลึกลงไปกว่าที่ค้นพบ ครั้งแรก...ก็พบผอบศิลาบรรจุอัฐิธาตุ เหมือนที่พบในสมัย ร.5... ไม่นานมานี้ ประเทศไทยเคยขอยืมมาแสดงที่พุทธมณฑล...

ก็ได้เห็นกับตา อัฐิธาตุที่มีหลักฐานยืนยันมั่นคงเป็นพระบรมสารีริกธาตุนั้น เป็นเช่นชิ้นอัฐิมนุษย์ ไม่ได้แปรสภาพเมล็ดข้าวสารหัก เมล็ดพันธุ์ผักกาด สีทองอุไร หรือสีแก้วมุกดา...แต่ประการใดเลย

                ผมมีสติปัญญาเปิดตำราค้นเรื่องราวพระบรมสารีริกธาตุ มาให้อ่านกันได้แค่นี้ ส่วนใครจะเลือกเชื่อ ดิ้นรนไปกราบไหว้เสลดพระพุทธเจ้า พระโลหิตสารพัดสี เม็ดกรวด เม็ดทราย เศษแก้วเศษหิน...ที่พวก 18 มงกุฎเสกสรรกันโหมประโคมขาย...ก็ตามใจ

พ้นยุคขายผี ตอนนี้ขายพระ พวกลักเพศพวกนี้ จะขายอะไรต่อไป พอมีเค้าให้เห็นกันบ้างแล้ว.

"กิเลน ประลองเชิง"

ผู้แสดงความคิดเห็น "กิเลน ประลองเชิง" วันที่ตอบ 2008-02-01 12:51:56


ความคิดเห็นที่ 4 (1364934)

ขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ตามเท่าผมได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณ หรือ แม้กระทั่งสารคดีที่ทาง พาโนรามา ได้จัดสร้างขึ้น เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า ก็มีบางตอนด้วยที่พบ หลักฐานว่ามีผอบศิลา บรรจุอัฐิ ซึ่งระบุว่าเป็นของ ราชวงศ์ศากยะ แต่ผมขอเสนอคุณกิเลน เพิ่มเติมว่า เนื่องจาก จารึกดังกล่าวเป็นจารึกโบราณ มีการอ่านและแปลโดยอาจารย์ไทยหลายท่านและมีข้อโต้แย้ง (ลองไปดูสารคดีนี้นะครับ)ว่า อัฐินี้เป็นของพระพุทธองค์ จริงหรือไม่ ก็มีความเห็นว่า บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นสุสานของราชวงศ์ศากยะจริง แต่จารึกดังกล่าวถ้าพิจารณาตามลักษณะความเชื่อของคนโบราณ หรือ แม้กระทั่งปัจจุบัน ย่อมมีความภูมิใจในสกุลของตน ที่มีมหาบุรุษ บุคคลผู้สร้างชื่อเสียง ก็อาจจะระบุชื่อผู้มีชื่อเสียงนั้นลงไปสิ่งที่บรรจุอัฐิด้วย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญอ่านได้ระบุว่า "....อัฐินี้เป็นของตระกูลศากยะ....ซึ่ง...พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า..." ผมขอตัดมาบางส่วน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเองยังไม่แน่ใจว่าจริง ๆ แล้วจะใช่ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ หรือไม่ ผมจึงรบกวนคุณ กิเลนของ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลดูเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับ น่าจะได้ความกระจ่างขึ้น ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ

อันนี้ผมพูดลักษณะ แบบความคิดคนปัจจุบันนะครับ แต่ถ้าส่วนตัวแล้วผมว่าคุณเข้าลักษณะปรามาส การที่ได้มีการระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีสัณฐานอย่างไรนั้น ทุกอย่างก็มีการศึกษามาตามตำราโบราณซึ่งครูบาอาจารย์ ท่านก็ได้ระบุไว้ ซึ่งถ้าไม่จริงท่านก็คงไประบุเช่นนั้น ซึ่งความคิดที่ว่าจริงหรือไม่แต่โบราณผมก็เชื่อว่ามีบางท่านก็คงคิดแบบคล้าย ๆคุณนั่นแหละ แต่ถ้าเราไม่รู้จริง ๆ แล้วผมว่าเราอย่าเพิ่งไประบุ หรือ แย้งครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเลยครับ

แม้กระทั่งปัจจุบัน บรรดาพระอริยสงฆ์หลายท่าน เส้นผมของท่าน หรือ แม้กระทั่ง ชานหมากก็กลายเป็นพระธาตุได้ตามที่เห็นกัน เช่น เป็น อัญมณี นั่นหมายความว่า พระธาตุนั้นมีจริง ซึ่งเกิดจากการบรรลุธรรม เข้าสู่นิพพาน ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านผู้ที่ชี้ทางถูกต้องแก่เรา เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องเป็นที่สงสัยว่า พระบรมสารีริกธาตุ สัณฐานต่างๆ มีจริง ๆหรือไม่

ส่วนของปลอมนั้นก็สามารถพิสูจน์ ได้ เช่น การไปลอยน้ำ เป็นต้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ครรชิต วันที่ตอบ 2008-02-04 13:00:55


ความคิดเห็นที่ 5 (1377672)

เคยได้รับแบบที่เป็นซิลิก้ากันชื้น

ที่ทำงานผมมีมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ดินแดง วันที่ตอบ 2008-02-14 07:15:37


ความคิดเห็นที่ 6 (1387469)

ผมก็เคยเห็นเจลซิลิก้าดูดความชื้นที่มีหลายคนเข้าใจว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่เหมือนกัน  พวกนี้พอหมดอายุก็จะเป็นฝุ่นผง  หาความสวยงามแวววาวไม่มี 

    ลองเทียบเคียงดูการแปรสภาพจากอัฐิเป็นพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูบ้าง

ก็คงจะพอเข้าใจได้กระมัง      ส่วนที่ว่า"พระพุทธเจ้าปรินิพพานกว่า 2,550 ปี เนิ่นนานเต็มที...เราน่าจะใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้สักที มีหลักฐานอะไรยืนยัน ชิ้นวัสดุตรงหน้า...เป็นพระบรมสารีริกธาตุ "

แล้วถ้ามีพระอรหันต์มาบอกว่า นี่คือ พระบรมสารีริกธาตุ คุณจะเชื่อไหม ก็คง

จะมีคำถามก่อนหน้านี้อีกว่า ท่านเป็นพระอรหันต์หรือ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย วันที่ตอบ 2008-02-22 17:49:41


ความคิดเห็นที่ 7 (1388967)

มีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้กัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ขาว วันที่ตอบ 2008-02-23 22:18:31


ความคิดเห็นที่ 8 (1391521)

ถ้าอยากเห็นของจริง มีพระรูปหนึ่งที่เชียงใหม่ เขาแจกนะ มีเก้าสัณฐานด้วย หลวงพี้เขาใจดีมาก หากเราช่วยปัจจัยส่ง ก็จะได้รับ100 กว่าพระองค์นะลองไปดูลายละเอียดที่ www.pstbd.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เทพ วันที่ตอบ 2008-02-25 23:42:21


ความคิดเห็นที่ 9 (1392811)

ศุภชัย 

คนเราไม่อาจจะรู้ได้ทุกเรื่อง  แต่ควรพูดในสิ่งที่ตนเองรู้จริงๆๆเท่านั้น   ถ้ายังไม่รู้ก็ควรพิสูจน์  ด้วยการปฏิบัติสมาธิ จนสามารถสัมผัสด้วยจิต  ว่าสิ่งนี้คืออะไร จิตที่เป็นสมาธิจะบอกคุณเอง   การพูดด้วยการคะนองปากจะเป็นกรรมป่าวๆๆ

ขอให้คุณศุภชัยโชคดี

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพงษ์ วันที่ตอบ 2008-02-26 22:48:26


ความคิดเห็นที่ 10 (1421896)

พระธาตุพุทธนิมิต “แก้วจักรพรรดิ”

โดย.. กฤษณะ  ไตรลักษณ์

"พระธาตุแก้วจักรพรรดิ” เป็นพระธาตุพุทธนิมิต หรือทางภาคเหนือเรียก “พระธาตุเชียงแสน” พบมากทางภาคเหนือตอนบน บริเวณแถบชายแดนไทย -พม่า   เมื่อก่อนที่ผมเคยได้มาจากผู้อื่น  ผมเคยมีความลังเลสงสัยว่า ลักษณะคล้ายเม็ดกันความชื้น  แต่ความสงสัยได้หายไป  เมื่อท่านเสด็จมาที่บ้านของผมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้อง ๆ กลุ่มวัชรธาตุได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมพงษ์ วันที่ตอบ 2008-04-07 20:08:20


ความคิดเห็นที่ 11 (2961504)

กราบเรียนทุกท่าน ขอแบ่งให้ผมด้วย อยากได่มาบูกชา  ครับ  nba09@hotmail.com  081-589-0598

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาญวิศ วันที่ตอบ 2009-03-15 11:29:32


ความคิดเห็นที่ 12 (2967380)

ตอนนี้ผมก็ได้พระบรมสารีริกธาตุจากวัดสังฆทานมาบูชาครับ ก่อนนอนก็ว่าคาถาตามที่วัดให้มาเป็นประจำประมาณ2เดือนแล้วครับ ยอมรับว่าแอบดูทุกวันแต่ท่านก็ไม่แบ่งองค์สักที ไม่มีอะไรที่แสดงถึงอิทฤทธิ์อะไรเลยครับ

    แต่ตั้งแต่ได้ท่านมาบูชากลับรู้สึกว่าใจคอเยือกเย็นขึ้นจะทำอะไรกลับมีสมาธิดีขึ้น แต่เรื่องโชคลาภก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรพิเศษ

     และไม่กี่วันมานี้ผมก็แอบดูท่านเหมือนที่เคยทำมากลับต้องแปลกใจเมื่อองค์ท่านโตขึ้นกว่าเดิมรู้สึกดีใจมากครับและก็พร้อมที่จะทำความดีต่อไป

       เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงครับผมกล้าสาบานและถ้าท่านแบ่งองค์จริงผมก็จะแบ่งให้กับผู้มีศรัทธาฟรีเลยครับ

                                                      

 

ผู้แสดงความคิดเห็น joke (joke39-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-23 18:17:18


ความคิดเห็นที่ 13 (2982057)

พระบรมฯจริง, พระบรมปลอม, เศษหินดินทราย, พระพุทธรูป แตกต่างกันอย่างไร? สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนถาวรวัตถุที่ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาออกไปซึ่งไม่จีรังยั่งยืน  เปลี่ยนแปลงสภาพไปตามกาลเวลา

ส่วนสิ่งที่จีรังยั่งยืนนั่นคือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากเล่า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่ไม่เสาะแสวงหากัน?

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กอล์ฟ วันที่ตอบ 2009-04-18 16:13:06


ความคิดเห็นที่ 14 (3032335)

ผมเห็นพระธาตุมาเยอะครับ ตามหน้าหนังสือและเว็ปไซย์ แต่ที่น่าเชื่อถือ ก็จะมีแต่พระแจก ผมขอแนะนำเว็ป www.pstbd.com  อยากให้ลองไปชมเว็ปนี้ครับท่านแจกพระธาตุมีทั้งอรันตธาตุและ พระบรม เพื่อจะได้ข้อเท็จจริงที่กำลังเถียงกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น มหายอด (yod_yod-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-01 22:25:09


ความคิดเห็นที่ 15 (3035962)

ดิฉันและคณะได้รับองค์พระธาตุมาบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตใต้ร่มพระบวรพระพุทธศาสนาให้สืบสานยืนยาวตลอดไปเมื่อคราวได้ไปทำบุญถวายเทียนวันเข้าพรรษา ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับแจกจากผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เล่าขานให้ฟังว่าองค์พระธาตุได้เสด็จมาเองเป็นจำนวนมากและท่านก็ได้แจกให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาตลอดถึงได้มอบให้กับวัดที่มีการสร้างพระพุทธรูป องค์เจดีย์ พุทธสถาน ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธสาสนิกชน

                                 องค์พระธาตุมีสัณฐานคล้ายดั่งไข่ปลาทางภาคเหนือเรียก "พระธาตุเชียงแสน"

          จากความเห็นส่วนตัวของดิฉันนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีโอกาสได้บูชาองค์พระธาตุซึ่งได้รับแจกจากผู้มีใจบุญหลายครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยเตือนสติของตนให้ทำดีอย่างสมำเสมอโดยไม่คอยหวังสิ่งตอบแทน รู้กาลปล่อยวาง จิตแจ่มใส ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมภพร่วมชาติเดียวกันอย่างสงบสุข

        

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ศรัทธาในรสพระธรรม เชียงใหม่ (maytineepee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-07 09:14:40


ความคิดเห็นที่ 16 (3099900)

There are plenty of different times in which someone might cheap wow power leveling need the assistance of a truly poignant poem. These instances are often not the best moments in their lives and if you have ever been in such a position, you know how hard it can be. So, finding the right words to relieve some of that stress or worry is a great gift. These writers have all contributed to the canon of inspirational poems, helping to make those people in a hard buy wow power leveling place feel better about themselves.

1. Use nouns and aion power level verbs more than adjectives. Which is stronger: "She was as beautiful as a flower..." or "Roses wilted in shame as she passed by..."? "He looked at the depressing clouds..." or "He watched as dark clouds moved in, aion powerleveling covering his sky..."?

 

ผู้แสดงความคิดเห็น yoyohh วันที่ตอบ 2009-09-28 14:22:53


ความคิดเห็นที่ 17 (3105906)

จะเป็นของจริงหรือว่าของปลอมไม่สำคัญอยู่ที่ตัวเรา

ว่าเราเครพและบูชานับถือพระบรมสารีริกธาตุและปฎิบัติตัว

อยู่ในศีลอยู่ในธรรมรึเปล่าถ้าเรานับถือและบูชาท่านอย่าง

สม่ำเสมอท่านก็จะอยู่กับเราคอยปกปักรักษาเราและนำเราไปสู่นิพพาน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนๆหนึ่ง วันที่ตอบ 2009-10-06 17:39:15


ความคิดเห็นที่ 18 (3110758)

มีพระธาตุ 2 ตลับไม่แน่ใจว่าจริงหรือปลอม

 

แต่ว่าเคารพบูชาเปรียบเสมือนพระพุธรเจ้า

 

มันอยู่ที่ใจ เราคิดมากทุกมาก คิดน้อยทุกน้อย ไม่คิดเลยไม่มีทุกข์

 

ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อหลอก รักษาใจดวงเดียวก็พอเเล้ว

-ทุกอย่างอยู่ที่ใจ-

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น -๛สาธุชน๛- (IIOU_vasan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-12 11:59:42


ความคิดเห็นที่ 19 (3118906)

วานผู้รู้ช่วยบอกทีว่าพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณริมถนนม่าพระจันทร์ของจริงหรือไม่ เห็นมาว่ากันมากริมถนน สงสัยมานานแล้วจะได้หายสงสัยเสียที หากเป็นพระธาตุจริง ทำไมมาวางขายกันข้างถนน พระธาตุเป็นของสูงมิใช่หรือ

ผู้แสดงความคิดเห็น สม วันที่ตอบ 2009-10-26 09:24:20


ความคิดเห็นที่ 20 (3189137)

Hunters also have the ability to drop various traps; the most common one used in Arena is wow power leveling a frost trap. The frost trap releases a huge frozen area, which slows down anyone entering into it. Alot of top 5v5 teams use this to kite opponents around, minimizing their damage wow power leveling done and forcing the team to spread out. A new change to Hunters mana buff  aion power level allows them to regain mana faster when it"s lower, meaning Hunters do not become useless when nearing 0 mana. Hunters have two aion powerleveling speccs that are proven to be effective in 5v5 arena.

ผู้แสดงความคิดเห็น qweqwe วันที่ตอบ 2010-02-05 08:28:50


ความคิดเห็นที่ 21 (3209404)

จริงหรือปลอม  ไม่ต้องสนใจ  ไม่ไขว่ขว้าซื้อมา หากได้มาโดยบริสุทธิ์  ถือว่าเป้นของที่ดี

แค่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง   คำสอนน่าสนใจ   พระผู้ปฎิบัติจริง เช่น หลวงปุ่ชา    พ่ออาจารย์มั่น หลวงปู่แหวน   พระอาจารย์ที่ดังๆ  ปฎิบัติศิลครบ ไม่เคยมีองคืใดที่ปฎิเสธ  คำสอนของพระพุทธองค์   ไม่มีท่านใดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงเป็นแค่เรื่องเล่า   ทุกท่านสั่งสอน บอกกล่าวให้ทุกคนศึกษาและนำมาปฎิบัติทั้งนั้น   แค่นี้ก้ได้พบพระทุธเจ้าแล้ว  ธรรมมะคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านให้ดูต่างหาก    บังคับให้คงอยู่มิได้  เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย   ตามกาลเวลา    นี่คือพระธาตุของพระองค์  ไม่มีใครไม่ตาย  คน สัตว์  หรือแม้แต่สิ่งของ ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาจา (oya2518-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-05 17:46:31


ความคิดเห็นที่ 22 (3238238)

เห็นหลายร้าน ที่ท่าพระจันทร์ มีพระธาตุใส่โหลขาย มีพระสงฆ์เข้าไปซื้อ ธุรกิจนี้เฟื่องฟูมากไม่รู้ผลิตพระธาตุกันได้

ตรวจสอบกันหน่อย ศรทธาจะเสื่อมลง ไม่รู้ไหนปลอม ไหนจริง

ผู้แสดงความคิดเห็น a (snbso-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-15 21:02:58


ความคิดเห็นที่ 23 (3239423)

สาวก พระพุทธศาสนา

เรื่องของสารีริกธาตุ   ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่อยากให้ออกมาแสดงความคิดกัน  แต่ถ้าอยากรู้จักพระพุทธศาสนาจริงๆก็จงศรัทธา จงมีความเชื่อในคำสอนของพระบรมศาสดา  ใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าพระองค์สอนให้สัตว์โลกประพฤติอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร แล้วไปปฏิบัติกันจะได้รู้ว่า  ความสักสิทธิ์ของพระพุทธศาสนามีจริงหรือไม่มี แล้วความจริงจะปรากฏ  แก่ท่านทั้งหลาย  ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านลองไปปฏิบัติธรรมดู   แล้วท่านจะเข้าใจในเรื่องของ  สารีริกธาตุ  ว่าสารีริกธาตุเกิดขึ้นได้ใหม หรือเกิดขึ้นไม่ได้จงปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดา จงศรัทธาพระองค์

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวก พระพุทธ วันที่ตอบ 2010-08-20 21:04:26


ความคิดเห็นที่ 24 (3243839)

คนที่ทำปลอมแจก ถือว่าคิดอกุศลมาก บาปสุดๆ

ผิดศิลอย่างแรง ทำให้จิตศรัทาของคนอื่น ถดถ้อย

ไม่ดีมากๆ ดิฉันขอแนะนำให้คนที่อยากได้พระธาตุ

ไปซื้อผอบ มาบูชาอันเชิญพระธาตุเสด็จ จะดีกว่าค่ะ

อันเชิญด้วยตัวเราเอง ถ้าเรามีบุญกุศลพอท่านก็จะเสด็จ

ถึงแม้ว่าเราจะได้รับพระธาตุมา ถ้าบุญเราไม่พอท่านก็จะเสด็จกลับ

เหมือนกัน ทำแบบนี้จะดีต่อจิตใจผู้บูชา ถึงแม้จะไม่มีพระธาตุเสด็จ

มาเราก็บูชาเรื่อยๆ ถือว่าผอบเป็นตัวแทนพระธาตุไปเลย เพราะเรามี

ตัวแทนพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูป อยู่ข้าง ๆ ผอบ อยู่แล้วค่ะ

อย่าแจกหลอกคนอื่นเลยน่ะค่ะ พระธาตุปลอม

สร้างกุสะโรบาย อย่างที่ดิฉันว่าจะดีกว่าน่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำด้วยจิตใจที่ดี (tiskorn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-30 12:44:27


ความคิดเห็นที่ 25 (3243843)

ดิฉันเคยตั้งใจไว้ว่า จะตั้งอธิฐานจิต ถ้ามีพระธาตุเยอะๆ

จะแจกด้วยการแลกกับการทำทาน ให้ทุกคนที่อยากได้

ให้ทำทาน กับกลุ่มบุคคลที่ควรจะได้รับทานตามรายการ

ที่ถ่ายทอดทางทีวี และโรงบาลสงฆ์ ชึ่งจะได้กุศลแรงมากๆ

บ้างครั้งดูทางช่องเจ็ดที่ช่องสาม สงสารเขามาก ซึ่งจะมีเลขที่บัญชี

ของแต่ละคนอยู่ ซึ่งดิฉันจะทำผ่านเวปและมีคลิปรายการ ให้แต่ละคนเลือก

จะทำทานให้ใคร ก็โอนให้บัญชีนั้นตามศรัทรา ถือว่าดิฉันได้กุศลด้วย

แล้วจะแจ้งให้ทราบน่ะค่ะ ว่าเวปอะไร ทำทานกับคนที่ต้องการทานจริงๆ

ได้กุศลแรงมากค่ะ แต่พอรู้ว่ามีคนทำพระธาตุปลอมแจกถือว่าแย่มาก ๆค่ะ

อย่าทำเลยน่ะค่ะ ทำอย่างที่ดิฉันแนะนำจะดีต่อจิตใจเราที่สุดค่ะ

แต่อย่างไรเสียดิฉันก็จะทำ เวปเกี่ยวกับการทำทานอยู่ค่ะ คอยติดตามน่ะค่ะ

เพราะดิฉันตั้งใจมาก เห็นในทีวีแล้วหดหู่ มากๆ ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำด้วยจิตใจที่ดี (tiskorn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-30 13:04:13


ความคิดเห็นที่ 26 (3283278)

 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นับถือ วันที่ตอบ 2011-02-26 11:04:49


ความคิดเห็นที่ 27 (3285299)

พระธาตุจะจริงจะปลอมก็เป็นของสมมุติ สำหรับผมขอเเนะนำอย่าให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณกิเลนก็ดีอย่าไปปรามาสท่านจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นของจริงนนั่นหมายความว่าท่านกำลังปรามาสพระพุทธเจ้าเเละพระอรหันต์  ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหากันมากนั้นคือเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระองค์เดียวเเต่เพราะเหตุใดจึงมีพระบรมสารีริกธาตุมากมายเกือบจะทั่วโลกก็ว่าได้ ผมคิดว่าผู้ที่โพสข้อความมากมายนี้หรือคุณกิเลนคงเคยได้ยินยมกปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงต่อพุทธบริษัท หากนำมาพิจารณาดูก็ไม่น่าเเปลกที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่มากมาย เคยได้ยินพระธาตุเสด็จไหมหรีอจะเป็นการเเยกองค์จากองค์เดิมผมถามว่าถ้ามันเป็นเรซิ่นจะเพิ่มได้ไหมครับ  เเต่ก็ขอให้เข้าใจหลักการบูชาพระธาตุเพื่อสรรวค์เพื่อนิพพาน เขาไม่ได้ให้มาดูหมิ่นปรามาสเพราะนั่นมิใช่สาระในการบูชาพระธาตุเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น อมรินทร์ วันที่ตอบ 2011-03-11 22:30:47


ความคิดเห็นที่ 28 (3308265)

กระผมมีความต้องการพระธาตุมาไว้บูชาครับเพื่อเป็นศิริมงคลอยากทราบว่าท่านใดพอจะแบ่งให้ผมได้บูชาได้บ้างครับ

ถ้าพอมีกรุณาส่ง

 วรุณ อ่อนละมุล 
70/17 ซ.25 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
อนุโมทนาบุญกับกุศลในครั้งนี้ล่วงหน้าด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรุณ (ืnam_ka_ae-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-24 08:39:14


ความคิดเห็นที่ 29 (3313152)

คุณวรุณพอจะมีเวลาขึ้นไปกรุงเทพฯบ้างหรือเปล่าครับ ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปก็ขอให้ไปที่วัดสังฆทานที่ จ.นนทบุรี อยู่เชิงสะพานพระราม 5 ฝั่งขาออก ลงจากสะพานแล้วให้รีบเข้าซ้ายซอยแรกเลยครับจะมีป้ายบอกทาง ที่วัดนี้เขาจะมีพระบรมฯแจกครับ ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการบังคับให้บริจาคเท่านั้นเท่านี้ มีแต่ให้กับให้ครับ เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาในวัดนี้นำสิ่งของต่างๆมาถวายด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หิวข้าวก็มีอาหารแจกให้ด้วย แต่มีข้อแม้ว่าจะขอได้เพียงท่านละ 1 ชุดเท่านั้น โดยต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่ตึกลงทะเบียน แม่ชีที่ทำหน้าที่คีร์ข้อมูลลงในคอมฯก็จะเช็คดูว่าเราเคยขอไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เคยขอไปก็จะได้บัตรไปรับพระบรมฯที่ชั้นสองของอาคารไม้ใกล้ๆกันครับ 

ปล.บางท่านว่าการส่งพระบรมฯทางไปรษณีย์เป็นการไม่บังควรครับ เพราะเจ้าหน้าที่ไปรษณ๊ย์ไม่ทราบว่าข้างในซองเป็นอะไร ก็จะทำ

เหมือนก้บจดหมายทั่วไป มีการโยน มีการเทลงกับพื้น มีการโดดหรือเดินข้ามไปข้ามมา ถ้ายังไงต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ก็เมล์ถามได้ครับที่ bchularak@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น บัณฑิต (bchularak-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-10 20:27:12


ความคิดเห็นที่ 30 (3323079)

อาตมาภาพได้รับพระบรมสารีริกธาตุมา  แล้วแจกให้โยมกรุงเทพฯ ซึ่งมอบให้ประมาณ ๙ เม็ด ผ่านไป ๑ ปี อาตมภาพไปบ้านโยม ไปเปิดดูปรากฎว่า พระบรมฯเพิ่มมากขึ้นจนนับไม่ได้แต่ประมาณ ๕๐๐ เม็ด มีสัณฐานเป็นเมล็ดข้าวสารหัก โยมกรุงเทพฯดีใจมากที่พระบรมธาตุเพิ่ม และดีใจมาก  ที่อาตมภาพมอบให้โยม เพราะโยมทำความดีต่ออาตมาภาพ เขาเมตตมาต่อเรา เราเมตตามต่อเขา สาธุๆๆๆๆ (ปัจจุบันอาตมภาพก็บูชาทุกคืนและนำไปบรรจุพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่ หรือ พระพุทธรูป  เพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้บูชา  ของดียังไงก็เป็นของดี  การเพิ่มขึ้นของพระธาตุจึงเป็นสิ่งประจักษ์ว่าเป็นของแท้และของดีจริง ฯ

ผู้แสดงความคิดเห็น ของดีเป็นของดี ของปลอมก็เป็นของปลอม วันที่ตอบ 2012-02-01 18:17:33


ความคิดเห็นที่ 31 (3323676)

ไม่มีข้อสงสัยว่าพระธาตุจะจริงหรือปลอม มีแต่ความศรัทธา คนที่ทำพระธาตุปลอมหมายความว่าเขาจะดำเนินชีวิตไม่บริสุทธิ์ในความเป็นคน ย่อมหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เขาย่อมตกเป็นทาสของพระยามารอีกหลายชาติภพ ความศรัทธาที่สุดจึงไม่เคยคิดตรวจสอบกับวัตถุที่บอกว่านี่คือพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อเราอ่าน ฟัง การเล่าเรื่อง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราคิดตาม เราปฏิบัติตาม แล้วเรามีสุข  มีใครบ้างไหมที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดทุขมหาสาน มีใครบ้างไหมที่รวมตัวกันต่อต้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีชนกลุ่มใดที่รวมตัวกันแก้ไขคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้าง เมื่อมีศัทธาที่บริสุทธิ์ย่อมมี่ความสุขในความเชื่อ มีความปีติ ในความสำเร็จของงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ลิขิต วันที่ตอบ 2012-02-06 15:44:02


ความคิดเห็นที่ 32 (3336869)

เคยมีคนให้มานะคะ ก็รับมาบูชาปัจจุบันท่านเพิ่มขึ้นมากเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีหลายสี ถ้ามองด้วยกล้องส่องพระจะเห็นความงามมาก อยากจะลงรูปให้ชมแต่ไม่ทราบว่าจะลงยังไง ปัจจุบันให้ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ที่ศรัทธาไปหลายคนแล้ว เพราะยิ่งเราให้ไปท่านจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น อันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ ท่านเพิ่มขึ้นจริง ๆ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้บูชาด้วยนะคะว่ากราบไหว้บูชาจริงหรือไม่ หมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อย ๆ ผลที่ได้ก็ใจสงบมีสมาธิในการใช้ชีวิตมากขึ้น อภัยทานนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตปัจจุบันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงเนตรา วันที่ตอบ 2012-06-21 14:05:18


ความคิดเห็นที่ 33 (3345911)

 ผมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่ ศรัทธาในพระธาตุ เเละมีความเชื่อว่า ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่ เมื่อถึงกาลเเตกดับเเล้วทุกอย่างย่อมสลายกลายเป็นธุลี เเละผมเชื่อว่าพระธาตุก็คงเเปรสภาพจากการเเตกดับของกายสังขารของพระอริยสงฆ์ พระอรหันต์ หรือเเม้เเต่พระพุทธศาสดาของเราก็เช่นกัน สิ่งนี้ที่เราเรียกว่าพระธาตุ อาจเกิดจากการที่ท่านเหล่านี้บำเพ็ญตบะบารมี ศิล สมาธิ ทาน ภาวนา จนจิตของท่านบริสุทธ รู้กาลรู้เวลา รู้ตื่น รู้เบิกบานในธรรมอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง ธรรมเหล่านี้หยังให้กายบริสุทธปราศจากมลทินอบายมุขทั้งปวง เเละนี้คงเป็นเหตุผล ที่กายสังขารของท่านเหล่านี้ เมื่อเเตกดับตามเหตุเเห่งกรรมเเล้ว ยังคงเหลือไว้ซึ่ง อัฐิ  กระดูก  ธาตุ  เเต่ด้วยเหตุเเห่งบุญบารมีตบะ ญาณบารมี ที่ท่านเหล่านี้บำเพ็ญมา สิ่งเหล่านี้ย่อมได้รับเหตุเเห่งบุญนั้น จึงกลายเป็น อัฐิ ธาตุ หรือกระดูก ที่มีลักษณะเเปลก มีวรรณสีเเตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป เเละ พระธาตุที่ ว่ากันว่า ของปลอมนั้น อันนี้ผมไม่ขอเเสดงความคิดเห็นว่าอะไรของจริงหรืออะไรของปลอม ผมมีเเค่ขอคิดเตือนใจที่ผมยึดถือมาตลอดว่า พระพุทธเจ้าเป็นของจริง อะไรที่เกิดเเต่พระพุทธเจ้าล้วนเเต่จริง อะไรที่ถูกบัญญัตินามว่า คือ ตัวเเทนของพุทธองค์สิ่งนั้นจริงเสมอ สิ่งใดๆถูกสร้างจากสิ่งที่ไม่สำคัญ เเต่ถูกเรียกนามว่า พระพุทธเจ้า สิ่งนั้นย่อมสำคัญเเละควรค่าเเก่การเคารพบูชา

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟ้าไร้ดาว (arunrots-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-14 18:38:57


ความคิดเห็นที่ 34 (3350995)

 ผมได้รับแจกพระบรมสารีริกธาตุ เป็นพระโลหิตธาตุ จากผู้มีเมตตาจิต คุณสุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์ ชาวจังหวัดนนบุรี พร้อมพระอรหันธาตุรวม โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมบทสวดบูชา "อะหังวันทามิธูาตุโย อะหังวันทามิสัพพะโส" เพราะเคยได้ยินเรื่องราวการเชิญพระธาตุ

ผู้แสดงความคิดเห็น wattanna (qจ -dot-ไว—K=9)วันที่ตอบ 2012-12-23 12:56:37


ความคิดเห็นที่ 35 (3361115)

 จะเป็นดิน น้ำ ลม ไฟ หิน กระดูกฯลฯ ก็ล้วนเป็นธาตุทั้งสิ้น  ฉนั้นพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันต์ธาตุ ก็คือธาตุที่มีในโลกเช่นกัน แต่พระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันต์ธาตุเป็นธาตุที่แตกต่างจากธาตุต่างๆเพราะเป็นธาตุของบุคคลผู้ปราศจากกิเลสตัณหาต่างๆ จึงมีลักษณะและพิเศษกว่าธาตุต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็นของจริงของปลอม ถ้าบูชาเพื่อระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็ได้อานิสงษ์เท่ากัน แต่ในทางตรงข้าม ถ้ามีของจริงแต่ไม่ศรัธาก็ไม่มีประโยชน์ โดยส่วนตัวผมจะต่อต้านเรื่องเดียวคือ การทำเป็นพานิชย์โดยที่ไม่ได้นำเงินที่ได้นั้นไปสร้างสาธารณะประโยชน์ โดยเอาไปใช้จ่ายส่วนตัว  แต่ถ้าทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ผมอนโมทนาด้วย  ใครสงสัย ใครไม่เชื่อ หรือเชื่อ มันก็ไม่มีใครผิดหรอก เพราะคุณไม่รู้ แต่ถ้าคุณอยากรู้คุณจงลงมือปฎิบัติตามคำแนะนำของพุทธองค์ก่อน ถ้าทำแล้วบังเกิดผลค่อยเชื่อก็ได้ ถ้าไม่เกิดผลก็แล้วแต่คุณว่าจะเ๙ื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ ศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งการใช้ปัญญาและลงมือปฎิบัติ ไม่ใช่ศาสนาของปรัชญาที่ไม่มีข้อปฎิบัติ วิทยาศาสตร์ยังตามหลังพุทธศาสนาเยอะ   และมันไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องการรู้เรื่องขอบข่ายพระญานหรืออิทธิฯและพุทธวิสัย เพราะมันเป็นเรื่องไกลตัวมาก  และ คุณย่อมไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นอริยหรือไม่ ถ้าคุณไม่เป็นอริยด้วยกัน เพราะอริยะบางท่าน  ท่านจะทำตัวปกติ บางครั้งก็ทำแบบไม่ถูกใจคนเช่นเรื่องกิริยา เพราะท่านไม่ต้องการให้มายึดติดกับท่าน   บางท่านก็ปากจัดเพื่อต้องการเตือนเรา แต่จิตใจท่านบริสุทธิ์     ไม่มีประโยชน์ถ้ามีความทุกข์กับการไปคอยจับผิดคนอื่นแล้วมาชี้แนะให้คนอื่นเชื่อแต่เขาไม่เชื่อแล้วต่อว่าเขา     ส่วนตัวผมก็ศรัทธาและเชื่อ เพราะผมได้พิสูจน์มาแล้ว ยกเว้นขั้นอริยะผมไปไม่ถึงยังมีกิเลสอยู่  

ผู้แสดงความคิดเห็น เราไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ (tatam_007-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-15 22:06:44


ความคิดเห็นที่ 36 (3490452)
cartierlovejesduas This is really ***ing awesome!!! bracelet love faux http://www.bestleve.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น bracelet love faux (hwaardzhks-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-18 21:03:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.