ReadyPlanet.com


พระพุทธสรีรธาตุ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม
avatar
มูลนิธิถาวร


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสักการะ พระพุทธสรีรธาตุ( พระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระ เบญจสัณฐาน )  และพระธาตุพระพุทธอัครสาวก พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร และพระสีวลี ( ผู้อุดมด้วยโชคโภคทรัพย์ ) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตั้งวันอังคารที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๕๒  เป็นต้นไป ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร ฯ วัดปทุมวนาราม  โทร ๐๒-๒๕๑-๖๓๒๕ , ๐๒ – ๖๕๘ – ๓๘๘๕
บูชาสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด ”


ผู้ตั้งกระทู้ มูลนิธิถาวร โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-05-07 14:44:44 IP : 124.120.106.101


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (2993664)
avatar
www.tv2495.com

 

พระพุทธสรีรธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระ )ณ ศาลาพระราชศรัทธา  วัดปทุมวนาราม  เขตปทุมวัน กรุงเทพ
                พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียธาตุเพียงสิ่งเดียว ที่เกิดจากพระวรกายของพระพุทธองค์ คือ อัฐิธาตุ ส่วนต่าง ๆ ในพระวรกาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วและการจัดการพระบรมศพเยี่ยงพระเจ้าจักรพรรดิราชทั่วไป เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนพระเพลิงดับแล้ว ปรากฏว่า พระวรกายบางส่วน เช่น หนังกำพร้า , เนื้อ , หนัง , ไขข้อ , เอ็น ได้กลายเป็นพระธาตุทั้งหมด หลากหลายสัณฐานทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ส่วนที่ยังคงเป็นชิ้นตามรูปเดิม คือพระอัฐิส่วนหน้าผาก , พระเขี้ยวแก้ว , กระดูกไหปลาร้า , พระรากขวัญ , พระทันต์ทั้ง ๓๖ , เส้นผม , ขน และคิ้ว 
ส่วนที่ไม่ได้คงรูปร่างอยู่เป็นชิ้น ก็แตกย่อยสลายลงไป มีทั้งแตกกระจายและไม่แตกกระจาย
ลักษณะพิเศษของพระบรมสารีริกธาตุ
-          ถ้าสัณฐานขนาดเล็ก เมื่อนำไปลอยน้ำ จะเสด็จลอยเหนือน้ำอย่างน่าพิศวง
-          ถ้าสัณฐานขนาดใหญ่ มักจะไม่ลอยน้ำ
-          ทุกลักษณะ ทุกสัณฐาน มองดูคล้าย*** , *** , แก้ว , เพชร ฯลฯ สังเกตดูให้ดี ๆ
มูลเหตุของพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ
        ๑. ผู้ได้รับโดยตรง จากการแจกจ่ายก่อนหน้า พระเจ้าอโศกมหาราช หรือได้รับต่อจากการแบ่งพระบรมธาตุของพระเจ้าอโศกมหาราช จะมากหรือน้อยก็ตาม หากมีพระบรมสารีริกธาตุ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดและสัณฐานแบบไหน หากผู้นั้นปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดแล้ว  พระธาตุก็จะเสด็จเข้ามาเพิ่ม จากของเดิมที่มีอยู่ในผอบหรือภาชนะที่รองรับพระบรมสารีริกธาตุนั้น เป็น
ปูชนียธาตุที่มีเทวดารักษา สามารถแสดงปาฎิหาริย์ได้ เช่น การเพิ่มและลดจำนวนได้เอง การเรืองแสง เปล่งแสงในที่มืด การเสด็จลอยวนในสถานที่บรรจุ การเสด็จผ่านอากาศไปยังสถานที่ต่าง ๆ การเปลี่ยนสีและรูปร่างได้เอง
        ๒.ได้รับโดยการอัญเชิญ จากผู้ที่อัญเชิญอย่างถูกวิธีหรือผู้อัญเชิญที่มีญาณวิสัย (ฤทธิ์) ของผู้มีบุญฤทธ์และอิทธิปาฎิหาริย์ (วิชาการทางโลกยังค้นคว้าเข้ามาไม่ถึง)
        ๓. พระบรมสารีริกธาตุ หากอยู่ในครอบครองของผู้ที่ได้รับไว้แล้ว แต่ไม่ประดิษฐานไว้ในที่อันควรและที่อันเหมาะสมแล้ว ไม่หมั่นสักการบูชาพระบรมธาตุก็จะเสด็จหนีไปที่อื่น และตรงกันข้ามกับ หากนำไปประดิษฐานไว้ในที่อันเหมาะสมและหมั่นสักการบูชาอย่างสม่ำเสมอ พระบรมธาตุจะเสด็จมาเพิ่มเติมเรื่อย ๆ ก็จะพบปาฎิหาริย์อย่างน่าอัศจรรย์
        ๔. พระบรมสารีริกธาตุ หากเสด็จประทับอยู่ ณ สถานที่ใดหรือบุคคลที่ครอบครองนั้นจะประสพแต่ความสุขความเจริญในทุก ๆ ด้าน หากว่าผู้ครอบครองนั้นปฏิบัติดูแลรักษาหรือสักการบูชาอย่างถูกวิธี
        ๕. ผู้เข้าร่วมรับพระบรมธาตุ หรือจัดให้มีการฉลอง ผู้เข้าร่วมฉลองทั้งหมดต้องสมาทานศีล ๘
พระพุทธสรีรธาตุ    ถวายพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร)
เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี อาจารย์สมมรรค กั้วพิสมัย ได้อัญเชิญ ”พระพุทธสรีรธาตุ” (พระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระ) รวม  ๕ สัณฐาน ดังนี้
๑.      พระมัตถลุงคธาตุ   สัณฐานที่เป็นส่วนสมอง
๒.    พระหทัยธาตุ สัณฐานสีชมพู ส่วนหัวใจ
๓.     พระเกศาธาตุ สัณฐานสีดำ ผสมสีน้ำตาล ส่วนเส้นผม
๔.     พระโลหิตธาตุ สัณฐานสีแดง ส่วนโลหิต
๕. พระมหาทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว เบื้องล่างซ้าย) สัณฐานสีขาวขุ่น  ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่ง 
            ทั้ง ๕ สัณฐานนี้   อาจารย์สมมรรค กั้วพิสมัย ได้อัญเชิญถวายพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ( ด้วยวิธีการอัญเชิญตามที่ได้ที่กล่าวในข้อ ๒ มูลเหตุพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ )  โดยอัญเชิญประดิษฐาน ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งวันอังคารที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๕๒  เป็นต้นไป
ผู้แสดงความคิดเห็น www.tv2495.com วันที่ตอบ 2009-05-07 14:47:03 IP : 124.120.106.101ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.