ReadyPlanet.com


ขอรับเป็นสื่อกลาง ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๖๖ วัด
avatar
ขุนพลลุ่มน้ำป่าสัก


ขอเชิญร่วมมหากุศลบารมี
ร่วมอัญเชิญและถวายพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันต์ธาตุ จำนวน ๖๖ วัด
กับคณะศรัทธาธรรมพระบรมสารีริกธาตุบูชา

โดยสามารถส่งพระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันต์ธาตุได้ที่
คุณปราโมทย์ มีนา
โรงพิมพ์แก่งคอย ตรงข้าม ธ.ออมสิน แก่งคอย
ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร 036-251120 หรือ 085-2890205


รายละเอียดสามารถดูได้ที่ ขอเชิญร่วมงานถวายพระบรมสารีริกธาตุและถวายผ้าป่า เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ออกโรงทาน


ผู้ตั้งกระทู้ ขุนพลลุ่มน้ำป่าสัก (nimito-at-scg-dot-co-dot-th) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-04 22:37:25 IP : 203.130.145.98


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3013836)
avatar
ขุนพลลุ่มน้ำป่าสัก
รายชื่อและที่อยู่วัด 66 วัด


1.วัดศรีจันทร์ (อารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2.วัดป่าศิริ วันวนาราม บ.หนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3.วัดโนนชัยวนาราม บ.โนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4.วัดสว่างหนองไฮ บ.หนองไฮ หมู่ 8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5.วัดป่ารัตนมงคล หมู่ 9 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6.วัดป่าอรัญญาวาสี หมู่ 8 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.วัดศรีประทุมวนาราม หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
8.วัดป่าคีรีวัน หมู่ 11 ต.โคกงาม อ.ฝาง จ.ขอนแก่น
9.วัดป่าอนันตคุณ หมู่ 8 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10.วัดศรีบุญเรือง หมู่ 2 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11.วัดสามัคคี บ้านเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12.วัดสระทอง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13.วัดโพธิ์กลาง หมู่ 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14.วัดยอดแก้ว หมู่ 4 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
15.วัดมณฑป บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
16.วัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17.วัดโฆสิตาราม หมู่ 18 บ้านหนองกุง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18.วัดโนนขาม บ้านเหล่าธานี ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
19.วัดศรีโพธิ์ทอง บ้านกุดนางทุย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20.วัดป่าหนองกุง หมู่8 บ.หนองกุง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
21.วัดป่าบ้านม่วง หมู่ 11 บ.บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22.วัดป่าดงมะไฟ บ.ข้าวหลาม ต.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
23.วัดป่าไม้แดง ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
24.วัดบ้านดอนขี ต.อีตือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
25.วัดป่านาดอน บ.นาดอน ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
26.วัดป่าท่าตะโก บ.น้ำจ่อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
27.วัดบ้านหนองชาด อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
28.วัดสระแก้ว บ.หนองคู ต.เหล่าดอกไม้ กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
29.วัดป่าไผ่โพธิ์ทองสันติธรรม บ.แดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30.วัดป่าเทพนิมิตสันติธรรม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31.วัดป่าโพธิ์ญาราม บ.หัวฝาย ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
32.วัดถ้ำน้ำทิพย์ บ.นามูล ต.ดุนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
33.วัดป่าภูผาชัน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
34.สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพร อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
35.วัดป่ารัตนาราม บ.นาดอกไม้ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
36.วัดป่าศิริธรรม หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
37.วัดป่าพระสถิตย์สันติธรรม ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
38.วัดป่าบ้านค้อ บ้านค้อ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
39.วัดป่าภูดิน หมู่ 2 บ.โนนฆ้อง ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
40.วัดป่าโนนศิลา บ.ห้วยหว้า ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
41.วัดป่าหนองหลุบ บ.หนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
42.วัดป่าสิริธรรม บ.***หาว ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
43.วัดศรีดอนกลาง บ.ป่าชาด ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
44.สำนักสงฆ์ชาติธรรม บ.ป่าชาด ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
45.วัดถ้ำน้ำริน บ.ดุ่นสาด ต.ดุ่นสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
46.วัดทรายมูล บ.แดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
47.วัดสระมงคล บ.หนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
48.วัดราษฎรสังขรณ์ บ.เพี้ยฝาน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
49.วัดป่าสัจธรรม บ.โจด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
50.วัดป่าบ้านกอก บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
51.วัดป่าสีตะวัน บ.โคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
52.วัดป่าเทพเจริญธรรม บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
53.วัดป่าไทรทอง บ.คำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
54.วัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
55.วัดป่าหนองแซงเทพนิมิต หมู่ 12 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
56.วัดญานรัตนาราม หมู่ 2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
57.วัดป่าโนนสวรรค์ บ.หนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
58.วัดบ้านค้อ บ้านค้อ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
59.วัดป่าโนนลาน ต.โนนลาน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
60.วัดป่าฝายพญานาค บ.นาฝาย ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
61.วัดป่าถ้ำงูเหลือม บ.ดอนดู่ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
62.วัดป่าอุดมธรรม บ.หนองเม็ก ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
63.วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
64.วัดป่าสามัคคีธรรมราม ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
65.วัดพระธาตุดอยโตน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
66.วัดพระธาตุเจริญธรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น ขุนพลลุ่มน้ำป่าสัก (nimito-at-scg-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2009-06-04 22:39:25 IP : 203.130.145.98ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.