ReadyPlanet.com


ขอรับถวายพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง) เพื่อประดิษฐานตามวัดต่างๆ ในเขตชนบท
avatar
ธราศักดิ์


เรียน ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ต้องการสร้างมหาบุญ มหากุศล
ด้วยการสร้างถวาย พระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อโลหะทองเหลือง
เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป
โดยในการนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานตามวัดต่างๆ ในเขตชนบท
ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำถวายแด่วัดในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ที่ยังขาดพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
เพื่อให้ทางวัดได้มีประดิษฐานให้สาธุชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชากันอย่างทั่วถึงต่อไป
 
หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใด
ประสงค์จะถวายพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
 
ขอเรียนเชิญแจ้งความประสงค์ และติดต่อสอบถามมาได้ที่
ธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก)
อีเมล์
tana_386@hotmail.com
โทร.083-8707964
(เชิญติดต่อทางอีเมล์จะเป็นการสะดวกสุด และจะตอบกลับไปยังท่านเพื่อได้ทราบต่อไป)
 
(รับบริจาคโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะนำถวายแด่วัด วัดละ 1 องค์ เท่านั้น)
ในการนี้จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางวัดให้ท่านด้วยความยินดี
โดยเจาะจงเฉพาะถวายกับวัดต่าง ๆ ในเขตชนบท
ที่ยังขาดแคลนพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
และเป็นวัดที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจจริง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ดี
ที่จะจรรโลง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 
ในการนี้ขอยินดีเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้มีจิตศรัทธา
ได้สร้างมหาบุญ สร้างมหากุศล กันสืบต่อไป
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 
---------------------------------------------------------
ลำดับวัด ที่ต้องการนำถวายพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
วัดที่ 1. วัดบ้านน้อยท่าทอง หมู่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ศาลาธรรมสังเวช (ศาลาอเนกประสงค์)
 
วัดที่ 2. วัดผ่องนภาราม หมู่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ศาลาการเปรียญ
 
วัดที่ 3. วัดดงสมอ หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ไม่ได้ระบุ
 
ทั้งนี้จึงแจ้งรายชื่อวัดที่ต้องการนำไปถวายเป็นเบื้องต้นก่อน
ส่วนวัดอื่นๆ จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป


ผู้ตั้งกระทู้ ธราศักดิ์ (tana_386-at-hotmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-06 03:20:49 IP : 118.174.57.75


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3059158)
avatar
ธราศักดิ์
เรียน ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ต้องการสร้างมหาบุญ มหากุศล
ด้วยการสร้างถวาย พระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อโลหะทองเหลือง
เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไป
โดยในการนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานตามวัดต่างๆ ในเขตชนบท
ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำถวายแด่วัดในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ที่ยังขาดพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
เพื่อให้ทางวัดได้มีประดิษฐานให้สาธุชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะบูชากันอย่างทั่วถึงต่อไป
 
หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใด
ประสงค์จะถวายพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
 
ขอเรียนเชิญแจ้งความประสงค์ และติดต่อสอบถามมาได้ที่
ธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก)
อีเมล์
tana_386@hotmail.com
โทร.083-8707964
(เชิญติดต่อทางอีเมล์จะเป็นการสะดวกสุด และจะตอบกลับไปยังท่านเพื่อได้ทราบต่อไป)
 
(รับบริจาคโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะนำถวายแด่วัด วัดละ 1 องค์ เท่านั้น)
ในการนี้จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางวัดให้ท่านด้วยความยินดี
โดยเจาะจงเฉพาะถวายกับวัดต่าง ๆ ในเขตชนบท
ที่ยังขาดแคลนพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
และเป็นวัดที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจจริง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ดี
ที่จะจรรโลง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 
ในการนี้ขอยินดีเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้มีจิตศรัทธา
ได้สร้างมหาบุญ สร้างมหากุศล กันสืบต่อไป
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 
---------------------------------------------------------
ลำดับวัด ที่ต้องการนำถวายพระประธาน พระพุทธชินราช (จำลอง)
วัดที่ 1. วัดบ้านน้อยท่าทอง หมู่ 1 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ศาลาธรรมสังเวช (ศาลาอเนกประสงค์)
 
วัดที่ 2. วัดผ่องนภาราม หมู่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ศาลาการเปรียญ
 
วัดที่ 3. วัดดงสมอ หมู่ 2 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถานที่ประดิษฐาน ไม่ได้ระบุ
 
ทั้งนี้จึงแจ้งรายชื่อวัดที่ต้องการนำไปถวายเป็นเบื้องต้นก่อน
ส่วนวัดอื่นๆ จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
ผู้แสดงความคิดเห็น ธราศักดิ์ (tana_386-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-06 03:28:52 IP : 118.174.57.75


ความคิดเห็นที่ 2 (3097187)
avatar
dfswe

cheapest.wow goldWe sell wowwow goldgold in everywow goldserver at thewow goldlowes

ผู้แสดงความคิดเห็น dfswe วันที่ตอบ 2009-09-25 09:30:13 IP : 222.125.192.94


ความคิดเห็นที่ 3 (3097188)
avatar
dsafw

price.wow gold kaufenyou will findwow kaufenthe cheapest wowwow powerlevelinggold in our store can wow schnell goldWelcome to our world.

ผู้แสดงความคิดเห็น dsafw วันที่ตอบ 2009-09-25 09:30:23 IP : 222.125.192.94


ความคิดเห็นที่ 4 (3097189)
avatar
dsfew

Do you havebuy cheap wow goldhurry usingcarte wowof wow gold.cheap world of warcraft goldJust come tocheap wow power levelingour

ผู้แสดงความคิดเห็น dsfew วันที่ตอบ 2009-09-25 09:30:34 IP : 222.125.192.94


ความคิดเห็นที่ 5 (3097190)
avatar
dsafew

 website.karte wowWe strive tolevel wowoffer fastpower leveland cheap Worldpower levelof Warcraft

ผู้แสดงความคิดเห็น dsafew วันที่ตอบ 2009-09-25 09:30:45 IP : 222.125.192.94


ความคิดเห็นที่ 6 (3097191)
avatar
dsfw

gold,world of warcraft buy goldaccounts powerleveling.wowIf you arewowlooking for cheapwow cardwow

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น dsfw วันที่ตอบ 2009-09-25 09:30:58 IP : 222.125.192.94


ความคิดเห็นที่ 7 (3220816)
avatar
ดุดสิต หงษ์หยก

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดุดสิต หงษ์หยก (dusit_hongyok-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-28 15:28:58 IP : 222.123.73.119


ความคิดเห็นที่ 8 (3230421)
avatar
เห็นด้วยค่ะ

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัดที่ขาดพระประธาน

พอดีมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระประธานถวายวัด

ถ้ามีกรุณาติดต่อมาที่ email: pathomp_tai@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยค่ะ (pathomp_tai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-11 18:20:04 IP : 58.11.51.158


ความคิดเห็นที่ 9 (3253006)
avatar
ข้อทราบข้อมูล

ผมมีความสนใจที่จะสร้างถวาย อยากของทราบรายละเอียดต่างๆ ถวายที่วัดไหน ต้องทำอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไร

ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ ผมชื่อ นวทรรศน์ โทร081-1558889 รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้อทราบข้อมูล (yee_scout-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-29 20:10:51 IP : 124.121.243.125


ความคิดเห็นที่ 10 (3290170)
avatar
dewaf

Tiffany Charms

ผู้แสดงความคิดเห็น dewaf (joyl-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-21 13:42:19 IP : 112.111.50.212


ความคิดเห็นที่ 11 (3309995)
avatar
สำนักงานวัดศรีสว่างมงคล

 

เจริญพร ญาติธรรม
                วัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 ตอนนี้กำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญจำนวนหนึ่งหลัง เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีความกว้าง 18 เมตร ความยาว 24 เมตร ตอนนี้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว 60 % แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ญาติธรรมท่านใดมีศรัทธาอยากร่วมทำบุญสามารถติดต่อมาทางวัดได้ และอีกประการหนึ่งวัดของอาตมาเป็นวัดบ้านนอกห่างไกลความเจริญ มีลักษณะเป็นป่าบรรยากาศร่มรื่นดี อาตมามีความประสงค์ต้องการพระประธาน (พระพุทธชินราช )หน้าตัก 69 นิ้ว หรือองค์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามศรัทธาของญาติโยมเพื่อนำมาประดิษฐานไว้บนศาลาการเปรียญเพื่อให้ญาติโยมได้สักการะบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงไว้ตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ญาติธรรมท่านใดต้องการถวายพระประธานให้แก่วัด ติดต่อสอบถามได้ที่ หลวงปู่มุนีรัตนมงคล (พระอาจารย์สุพจน์ สุทธิญาโณ)เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างมงคล                 โทร.085 –7579942 เบอร์วัด 088 – 5577325
      ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลคุ้มครองผู้มีจิตเป็นกุศล จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทอญ.
        เจริญพร..สาธุกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้เปิดอ่านความประสงค์ของอาตมาและความต้องการของชาวบ้าน      โนนสำราญของเราทุกคน...
ผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานวัดศรีสว่างมงคล (sudtiyano-at-gtmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-08 16:57:58 IP : 61.19.66.66


ความคิดเห็นที่ 12 (3309996)
avatar
สำนักงานวัดศรีสว่างมงคล

Porn relative fair
Bright blue tongue sacred Wat Bang Muang Roi Et 45180 Chaturaphak paradise pavilion now under construction after a number of Rai. Beginning on June 6, 2549, which is 18 meters long, 24 meters wide, is now starting construction, but also financial support to 60% in the construction of a large number. I believe you have the wrong relative merit can be contacted through the measure. Another measure of the ego and the measure is far outside the boom. It is a very wild atmosphere. Ego is the principal objective. (A destination) lap of 69 inches or larger, depending on the faith of his kith and kin to bring the statue on the Capitol Rai to kith and kin to worship Buddhism, to maintain the will of the Lord Buddha, King Interview matter input. The Covenant. You need to have fairly presented to the principal temple. Contact us. Go Rattanamongkol Muni. (Teacher Supoj. Net login or register), abbot of Wat Sri bright auspicious number -7579942 0.085 Call 088-5577325.
      
You mean with the authority and sacred Phra Sri them. Take care to protect the public mind. It was a happy and prosperous age, caste, Sun Ka physical properties are all uninspired Thanasarn Etay.
        
Porn on the relative fair .. salute all those who read the will of the ego and the demands of the villagers. Non pleasure for all of us ...

ผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานวัดศรีสว่างมงคล (sudtiyano-at-gtmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-08 16:59:51 IP : 61.19.66.66


ความคิดเห็นที่ 13 (3329977)
avatar
อิทธิเดช

ตอนนี้กำลังรวบรวมปัจจัยจะถวายพระพุทธชินราช (จำลอง) แต่ยังขาดปัจจัยอยู่จำนวนหนึ่งรายละเอียดตามลิงค์นี้ครับhttp://www.facebook.com/events/#!/events/180506772066882/

ผู้แสดงความคิดเห็น อิทธิเดช (mahadej-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-05 10:58:42 IP : 49.48.95.166


ความคิดเห็นที่ 14 (3338118)
avatar
สุปัญโญภิกขุ

ต้องการเจ้าภาพสร้างพระเถระเจ้าชั้นผู้ใหญ่ 3 องค์ คือสมเด็จพระสารีบุตรมหาเถระเจ้า สมเด็จพระมหาโมคัลลานะมหาเถระเจ้า และสมเด็จพระอานนท์มหาเถระเจ้า

สอบถามเพิ่มเติมที่ สุปัญโญภิกขุ 0854921577  chu4441@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น สุปัญโญภิกขุ วันที่ตอบ 2012-07-07 09:11:31 IP : 115.67.64.55


ความคิดเห็นที่ 15 (3351076)
avatar
ธนวัฒน์

 ผมต้องการเป็นเจ้าภาพถวายพระประธานครับ ไม่ทราบว่ามีวัดไหนต้องการรบกวนบอกด้วนนะครับ

ติดต่อผมได้ที่ tee_5588@hotmail.com ชื่อธนวัฒน์

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนวัฒน์ วันที่ตอบ 2012-12-24 10:47:42 IP : 61.90.43.39ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.