ReadyPlanet.com


ขอมอบแผ่นภาพพุทธมหามงคล "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า"(พระกริ่ง)
avatar
คุณดาวนิล คำปวง


 นโม ภควเต ไภษชฺยคุรุไวฑูรฺยปฺรภราชาย ตถาคตาย อรฺหเต สํมฺยกฺสมฺพุทฺธาย ตทฺยถา
โอม ไภษชฺเย ไภษชฺเย ไภษชฺย สมุทฺคเต สฺวาหา 

ตำหนักธรรมบ้านมนตราล้านนา ขอมอบสิ่งมงคลแห่งจักรวาลเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นของมงคลแจกเป็นทานบารมีเนื่องในโอกาสวันเกิดของ อ.อิศรานุวัฒน์ ในเดือน กุมภาพันธ์นี้
ขอมอบแผ่นภาพพุทธมหามงคล 
"พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า"
          พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า มีความหมายแห่งพระนามโดยรวมว่า พระตถาคตเจ้าผู้เป็นคุรุผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรค พระผู้มีรัศมีดังแก้วไวฑูรย์"พระองค์ทรงประทับ ณ ศุทธิไวฑูรย์โลกธาตุ ทางด้านทิศตะวันออกของโลกนี้ พระองค์ตรัสรู้ธรรมและได้ตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้ 12 ประการ พระองค์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหายพ้นจากทุกขโรคาภัยทั้งปวง ทั้งโรคกายและโรคอันเกิดจากวิบากกรรม ในประเทศไทยรู้จักพระองค์ในนามพระกริ่งอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
          พุทธลักษณะของพระองค์นั้น พระองค์ทรงมีรัศมีแห่งพระวรกายเป็นสีน้ำเงิน ดังแก้วไวฑูรย์ พระหัตถ์ขวาทรงถือต้นยา พระหัตถ์ซ้ายทรงถือหม้อยา มีพระโพธิสัตว์สองพระองค์คู่พระพุทธบารมีประทับอยู่ คือพระสุริยประภาโพธิสัตว์ และพระจันทรประภาโพธิสัตว์ 
         กุลบตร กุลธิดาผู้ใดที่เจ็บป่วยด้วยโรคาภัย มีทุกขเวทนาจากโรคกรรมทั้งปวง มีความทุกข์ใจแลโรคอันเกิดจากคุณไสย์และอาถรรพ์ทั้งปวง หากได้บูชาองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาตถาคตแล้ว จักพ้นจากโรคาภัย ทุกขเวทนาทั้งปวง ทั้งยังไม่มีภัยที่บังเกิดให้ต้องตายก่อนวัยอันสมควร หากระลึกและบูชาพระองค์ด้วยศรัทธา เมื่อถึงกาลมรณะ จักได้ไปบังเกิดในศุทธิไวฑูรย์โลกธาตุ แห่งพระองค์ จักไม่ตกลงสู่ที่ต่ำ และเข้าถึงพระโพธิญาณต่อไป วิบากกรรมทั้งหลายในอดีตก็จะมลายสิ้นไป
          ในโอกาสนี้ ทางบ้านมนตราล้านนา และคณะญาติธรรม จึงได้ร่วมใจกันพิมพ์แผ่นภาพองค์พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาขึ้นมา 10,000ภาพ เพื่อแจกเป็นทานบารมี แก่ทุก ๆ ท่านทั่วประเทศ เพื่อนำไปกราบสักการะบูชา ประดิษฐานไว้ในเคหะบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันทุกขเภทภัย อันตราย คุณไสย อาถรรพ์ทั้งมวล โดยแผ่นภาพแห่งองค์พระนี้ ได้นำภาพแห่งองค์พระเป็นศิลปะทิเบตมีความสวยงามมาก ด้านหลัง ได้อัญเชิญพระยันต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำพระองค์พระไภษัชฯประทับด้วย พร้อมทั้ง บทธารณีมนต์ ของพระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้นำไปบูชา

ท่านสามารถรับ แผ่นภาพพระไภษัชยคุรุฯ
โดยทำตามกติกาดังนี้
ส่งซองเปล่าขนาด a4 จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ติดแสตมป์ 5 บาท แล้วส่งมาที่
เสกเสี่ยท้วง 142 หมู่ 6 ซอย 10 ถนนบำรุงราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เขียนมุมซองด้านขวาว่า (รูปพระ) มอบให้ท่านละ 1 แผ่น
ขอความสุขสวัสดิ์ อริยทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกจงบังเกิดแก่ทุกท่าน ความทุกข์ความโศก โรคาภัย อันตราย จงอย่าได้มีแก่ท่าน ขอสวัสดี
บ้านมนตราล้านนา อ.อิศรานุวัฒน์ แก้วพรหม พร้อมญาติธรรม สร้างแจกเป็นทานบารมี
พุทธะ คือ พุทธะ ธรรมะคือธรรมชาติ ไม่มีนิกายไม่มีแบ่งแยก  ดังเช่นทางขึ้นเขามีอยู่หลายทาง แต่ยอดเขามีอยู่ยอดเดียว
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ คุณดาวนิล คำปวง (banti1-at-hotmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-08 23:34:20 IP : 113.53.217.181


Copyright © 2010 All Rights Reserved.