ReadyPlanet.com


ประมวลภาพงานหล่อ"หลวงพ่อรวยทันใจ" เฉลิมพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน
avatar
sarayuth


ประมวลภาพงานหล่อ

"หลวงพ่อรวยทันใจ
เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน"

โดย
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย
 


 


 


งานหล่อสมเด็จองค์ปฐมทันใจ
(หลวงพ่อรวยทันใจ)

และงานปฏิบัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ณ วัดศาลาลอย บ้านยางกระจับ
ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓


ผู้ตั้งกระทู้ sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-13 16:35:55 IP : 202.12.97.121


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3152850)
avatar
sarayuth

ภาพพิธีบวงสรวง

จากภาพเป็นพิธีบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัย เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออำนวยอวยพรให้การสร้างหลวงพ่อรวยทันใจในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

รูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:37:00 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 2 (3152852)
avatar
sarayuth

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:39:32 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 3 (3152853)
avatar
sarayuth

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:40:35 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 4 (3152854)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพ


-ประธานในพิธีเริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำอธิษฐานจิตบวงสรวง

-ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาทยอยถวายเครื่องสักการะพระรัตนตรัย ณ โต๊ะบวงสรวง

รูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:42:02 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 5 (3152858)
avatar
sarayuth

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:43:10 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 6 (3152860)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพ

ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติภายในงานโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตลอดจนเพื่อน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัย เหล่าเทพ เทวดา พรหม แสนโกฎิจักรวาล

 

รูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:44:20 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 7 (3152862)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาร่วมงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อหลอมพระพุทธปฏิมา
"หลวงพ่อรวยทันใจ" ด้วยความเคารพศรัทธา มีความปีติยินดีในบุญในกุศล จนบางคนที่มาร่วมในพิธีแทบจะกลั้นน้ำตาแห่งความปีติไว้ไม่อยู่ ช่างน่าอนุโมทนาโดยแท้

รูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:46:11 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 8 (3152863)
avatar
sarayuth

 

 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:47:18 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 9 (3152864)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพ

ชาวบ้านต่างช่วยกันทยอยลำเลียงครุปูน ด้วยความเคารพศรัทธาในพระรันตรัยอย่างแรงกล้า แม้แดดในงานจะค่อนข้างร้อน ก็ไม่อาจทำลายความศรัทธาอันตั้งมั่นดีแล้วรูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:48:13 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 10 (3152866)
avatar
sarayuth

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:49:10 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 11 (3152869)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพ

จากภาพเป็นการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆ ภายในองค์พระ นอกจากนี้ยังได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายเหล็กไหล เพื่อบรรจุในองค์พระในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาเป็นอย่างสูง

สำหรับพระพุทธปฏิมาที่จัดสร้างในครั้งนี้ ถือว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มากกว่า ๑๐ ล้านองค์ นอกจากนี้ยังได้บรรจุพระกำลังจักรพรรดิ์ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ องค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ


รูปขนาดเล็ก
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:50:28 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 12 (3152873)
avatar
sarayuth

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:52:22 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 13 (3152875)
avatar
sarayuth

ประมวลภาพ

ในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เพื่อถวายภัตตาหาร แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาสงเคราะห์มาร่วมงาน และร่วมเป็นแม่งานสำคัญในการจัดสร้างองค์พระพุทธปฏิมาในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

หลังจากนั้นก็ได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกยอดพระเกศมาลา เป็นเสร็จพิธี

รูปขนาดเล็ก 
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:53:46 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 14 (3152877)
avatar
sarayuth

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:54:52 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 15 (3152879)
avatar
sarayuth

ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:56:13 IP : 202.12.97.121


ความคิดเห็นที่ 16 (3152880)
avatar
sarayuth


 ด้วยบุญกุศลบุญราศีแห่งสร้างพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมทันใจในครั้งนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทยและเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอน้อมผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระรัตนตรัย พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ เหล่าเทพเทวดา พรหม เจ้ากรรมนายเวร เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงจิตทุกดวงจิต ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกดวงจิตเทอญ


ขอผลบุญนี้จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้า
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย และเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เข้าถึงมรรผลพระนิพพานได้โดยง่ายในชาตกาลนี้ แต่หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด จงอย่าปรากฏคำว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่พอใจ แก้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอความคล่องตัวทั้งทางโลก ทางธรรม รวยด้วยทรัพย์ภายนอก ภายใน จงปรากฏบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบเข้าสู่พระนิพพานใน
ชาตกาลนี้เทอญ

ท้ายสุดนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณ
ผู้แสดงความคิดเห็น sarayuth (sarayuth-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 16:57:17 IP : 202.12.97.121ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.