ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดสันคะยอม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
avatar
ญาณโสภโณ


เนื่องด้วย วัดสันคะยอม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จะได้จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและพิธีสืบชะตาหลวงขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดที่ยังขาดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ในวันอาทิตย์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2551 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปทางวัดจะได้มอบพระอรหันต์ธาตุจำนวน 9 องค์เพื่อนำไปบูชาและเป็นสิริมงคลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสันคะยอม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 087-1912871 หรือ 084-0465236 ได้ทุกวันเวลาผู้ตั้งกระทู้ ญาณโสภโณ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-13 08:15:37 IP : 124.157.204.143


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3101555)
avatar
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเหมืองจี้

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าตันเจริญธรรม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นับเป็นมหามงคลวโรกาส ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะได้แสดงความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่านผู้มีพระคุณอันประเสริฐ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดีของพสกนิกรชาวบ้านป่าตัน    อีกประการหนึ่งในหมู่บ้านป่าตันยังไม่มีวัดทำให้การบำเพ็ญบุญกุศล เช่นวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายากลำบากซึ่งจะต้องเดินทางไปวัดหมู่บ้านอื่น ประชาชนทุกคน จึงถือเอาปีอันเป็นมหามงคลนี้สร้างวัดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
                       คณะพุทธบริษัทบ้านป่าตันทุกหลังคาเรือน  องค์กรต่างๆในชุมชนบ้านป่าตัน เล็งเห็นว่าบ้านป่าตัน ยังไม่มีวัด   ที่ใช้เป็นพุทธสถานในการบำเพ็ญกุศล ศรัทธาประชาชน ต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดต่างหมู่บ้านเป็นการลำบากสำหรับคนเฒ่าแก่ และประชาชนในหมู่บ้าน และขาดวัดอันศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของคนในชุมชนและพุทธบริษัททั้งหลาย ควรจัดให้ทำโครงการก่อสร้างวัดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นพุทธสถานสร้างสมบุญบารมีความสมัครสมานสามัคคีและสติปัญญา ซึ่งคณะนี้กำลังดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
2.เพื่อสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสอน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนบ้านป่าตันและโดยทั่วไป                                                                                                    
3.เพื่อประชาชนบ้านป่าตันและประชาชนทั่วไปมีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลที่มีสถานที่อำนวยความสะดวกและใกล้ชุมชน
ปัจจุบัน กำลังดำเนินการสร้างกุฏิสงฆ์ อุโบสถ
ติดต่อ บริจาคได้ที่ วัดป่าตันเจริญธรรม 053-003046 , 0813668499
ผู้แสดงความคิดเห็น เลขานุการเจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ วันที่ตอบ 2009-09-29 23:26:11 IP : 118.172.58.241


ความคิดเห็นที่ 2 (3266214)
avatar
พระภาณุวัฒน์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นับเป็นมหามงคลวโรกาส ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะได้แสดงความจงรักภัคดี ต่อพระองค์ท่านผู้มีพระคุณอันประเสริฐ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดีของพสกนิกรชาวบ้านป่าตัน    อีกประการหนึ่งในหมู่บ้านป่าตันยังไม่มีวัดทำให้การบำเพ็ญบุญกุศล เช่นวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายากลำบากซึ่งจะต้องเดินทางไปวัดหมู่บ้านอื่น ประชาชนทุกคน จึงถือเอาปีอันเป็นมหามงคลนี้สร้างวัดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
                       คณะพุทธบริษัทบ้านป่าตันทุกหลังคาเรือน  องค์กรต่างๆในชุมชนบ้านป่าตัน เล็งเห็นว่าบ้านป่าตัน ยังไม่มีวัด   ที่ใช้เป็นพุทธสถานในการบำเพ็ญกุศล ศรัทธาประชาชน ต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดต่างหมู่บ้านเป็นการลำบากสำหรับคนเฒ่าแก่ และประชาชนในหมู่บ้าน และขาดวัดอันศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม และความสามัคคีของคนในชุมชนและพุทธบริษัททั้งหลาย ควรจัดให้ทำโครงการก่อสร้างวัดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นพุทธสถานสร้างสมบุญบารมีความสมัครสมานสามัคคีและสติปัญญา ซึ่งคณะนี้กำลังดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
2.เพื่อสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสอน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนบ้านป่าตันและโดยทั่วไป                                                                                                    
3.เพื่อประชาชนบ้านป่าตันและประชาชนทั่วไปมีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลที่มีสถานที่อำนวยความสะดวกและใกล้ชุมชน
ปัจจุบัน กำลังดำเนินการสร้างกุฏิสงฆ์ อุโบสถ
ติดต่อ บริจาคได้ที่ พระภาณุวัฒน์ กิตฺติสาโร เลขาฯเจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ เจ้าสำนักวัดป่าตันเจริญธรรม 053-003046 
ผู้แสดงความคิดเห็น พระภาณุวัฒน์ วันที่ตอบ 2010-11-23 14:18:51 IP : 182.52.137.44


ความคิดเห็นที่ 3 (3316193)
avatar
วัดสันคะยอม แม่วาง

 วัดสันคะยอม แม่วาง เชิญร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ

อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด
ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า
แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ ห้องละ ๕,๐๐๐ บาท หรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่หมายเลข
367-0-57478-3ชื่อบัญชี พระสมุห์รุ่งศิริ จิโน บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาสันป่าตอง ทางวัดมีวัตถุมงคล เป็นที่ระลึก  เช่น ตะกรุดเมตตา  พวงกุญแจมหาลาภ(ทำด้วยหนังแท้)  กระเป๋าสตางค์มหามงคลเดชดูดทรัพย์(ทำด้วยหนังแท้ ลงอักขระล้านนาโบราณ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัดสันคะยอม แม่วาง (sankaymmw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-16 21:18:22 IP : 122.155.36.41ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.