ReadyPlanet.com


การเปิดฟังเสียงสวดมนต์แทนการสวดมนต์เองได้ใหม
avatar
me


เนื่องจากงานประจำที่ทำอยู่ทำให้ต้องใช้เวลาในการขับรถนาน ถ้าเราใช้วิธีเปิดฟังเสียงสวดมนต์โดยไม่สวดตามขณะกำลังขับรถ (เนื่องจากาบทสวดมนต์ไม่ได้) จะแทนการสวดมนต์เองได้ใหมคะ


ผู้ตั้งกระทู้ me โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-16 14:54:56 IP : 125.24.20.116


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1381044)
avatar
พิชิต

อืม! นึกถึงต้อนฟังเพลงบรรเลงซิ ว่าได้อะไร ถ้าเราชอบ ทำนองแบบนั้นก็จะได้เท่านั้น นั่นแหละ!

ถ้าเราร้องเพลงได้ รู้จักความหมายของเพลง ก็จะได้อะไร อะไรเยอะว่า การฟังเฉยๆ แน่นอนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิชิต วันที่ตอบ 2008-02-17 16:31:51 IP : 202.6.107.60


ความคิดเห็นที่ 2 (1390994)
avatar
มณียา ณ อุบล

ได้แต่อานิสงส์ก็จะน้อยกว่าการสวดมนต์เองค่ะ การสวดมนต์เป็นการแสดงสาธารยายเกี่ยวกับพระคุณของพระรัตนตรัย ต้องกระทำด้วยกาย วาจาใจอานิสงส์ที่จะได้ก็จะมากมายและถือว่าเป็นการทำสมาธิขึ้นขณิกะสมาธิค่ะ สำหรับดิฉันก็เปิดบทสวดมนต์เหมือนกันค่ะแต่จะแทนกันนั้นไม่น่าจะได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มณียา ณ อุบล วันที่ตอบ 2008-02-25 14:40:04 IP : 125.25.194.196


ความคิดเห็นที่ 3 (1454430)
avatar
การัณ

ตามหลักพุทธศาสนา มีการทำบุญด้วยกัน ๑๐ วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ ๑๐ ประการ) คือ

๑. ให้ทาน  แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย) การให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความคับแคน ความตระหนี่ถี่เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไปก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวม

๒. รักษาศีล ก็เป็นบุญ (ศีลมัย) เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิกความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย) การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

๔. อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิด ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย)

๕. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ช่วยเหลือสละแรงกาย เพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ (ไวยาวัจจมัย)

๖. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ (ปัตติทานมัย)

๗. ยอมรับและยินดีในการทำความดี หรือทำบุญของผู้อื่น การชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย)

๘. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมสวนมัย)

๙. แสดงธรรม ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดี ความงามก็เป็นบุญ (ธรรมเทศนามัย)

๑๐. ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญ ถือเป็นบุญด้วยเช่นกัน (ทิฏฐุชุกรรม)

ทิฏฐุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อ เพื่อให้งานบุญข้อนั้น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ผลถูกทาง

ผู้แสดงความคิดเห็น การัณ วันที่ตอบ 2008-05-19 12:57:05 IP : 202.57.140.157ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.