ReadyPlanet.com


พุทธทายาท
avatar
พุทธทายาท


ผมก็ได้รับจากชมรม แบ่งแล้วท่านก็ไม่เสด็จมาสักกะที ใครที่จะตอบได้ ตอบด่วน  


ผู้ตั้งกระทู้ พุทธทายาท โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-29 10:13:37 IP : 118.174.125.97


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1416442)
avatar
รู้แจ้ง

คุณครับมีที่ไหนที่จะมอบพระบรมให้ธาตุฟรีๆๆๆๆมีมั่ยครับแล้วคุณมาแสดงกริยาอย่างงี้แล้วคุณอยากได้ทําไมมาขอิชมทําไมครับขอถามคุณหน่อย

 

 คุณรู้มั่ยพระบรมเป็นของสูงการที่ท่านจะเสด็จท่านนั้นท่านเลือกบุคคลนะครับบางคนอยากให้พระธาตุเสด็จทํายังไงท่านก้ไม่เสด็จแต่อีกคนได้รับพระบรมมาบูชาไม่สนใจว่าท่านจะเสด็จหรือไม่เสด็จนับถือท่านจนสุดหัวใจและปฏิบัติกลับเสด็จบางคนอยากให้เสด็จแต่ปฏิบัติก็ต้องใช่เวลาหน่อยบางคนเป็น10ๆๆปีถึงจะเสด็จ

ผู้แสดงความคิดเห็น รู้แจ้ง วันที่ตอบ 2008-03-29 13:37:28 IP : 125.25.199.149


ความคิดเห็นที่ 2 (1416446)
avatar
รู้แจ้ง

ขอแก้ต้องวรรคที่หนึ่ง

คุณครับมีที่ไหนที่จะมอบพระบรมให้ธาตุฟรีๆๆๆๆนอกจากชมรมรักษ์พระธาตุมีมั่ยครับแล้วคุณมาแสดงกริยาอย่างงี้แล้วคุณอยากได้ทําไมมาขอิชมทําไมครับขอถามคุณหน่อย

 

 คุณรู้มั่ยพระบรมเป็นของสูงการที่ท่านจะเสด็จท่านนั้นท่านเลือกบุคคลนะครับบางคนอยากให้พระธาตุเสด็จทํายังไงท่านก้ไม่เสด็จแต่อีกคนได้รับพระบรมมาบูชาไม่สนใจว่าท่านจะเสด็จหรือไม่เสด็จนับถือท่านจนสุดหัวใจและปฏิบัติกลับเสด็จบางคนอยากให้เสด็จแต่ปฏิบัติก็ต้องใช่เวลาหน่อยบางคนเป็น10ๆๆปีถึงจะเสด็จ


 

ผู้แสดงความคิดเห็น รู้แจ้ง วันที่ตอบ 2008-03-29 13:40:59 IP : 125.25.199.149


ความคิดเห็นที่ 3 (1416506)
avatar
พระญาณวโรภาศ
กระผมขอค้านความคิดเห็นนั้น อันที่เขาถามเพราะความอยากรู้ มิได้ต้องการให้ท่านเสด็จมา อันที่บอกว่า 10 ๆๆๆๆ ปี ถึงจะเสด็จนั้นไม่เป็นความจริง เพราะบัดนี้ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกมากแล้ว คุณรู้แจ้งกลับรู้ไม่แจ้ง จงสำรวมกิเลสด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น พระญาณวโรภาศ วันที่ตอบ 2008-03-29 15:45:48 IP : 118.174.52.19


ความคิดเห็นที่ 4 (1416534)
avatar
รู้แจ้ง

พระญาณครับผมยกตัวอย่างเฉยๆๆผมมีกิเลศตรงในจะบ้ากันไปใหญ่แล้วผมแต่ยกตัวอย่างครับไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นแบบที่ผมพูดครับฟังดีๆๆสิครับคุณพระญาณผมหวังดีจึงมาพูดจงเข้าใจด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น รู้แจ้ง วันที่ตอบ 2008-03-29 16:35:44 IP : 125.25.196.194


ความคิดเห็นที่ 5 (1416535)
avatar
รู้แจ้ง
คุณรู้มั่ยพระบรมเป็นของสูงการที่ท่านจะเสด็จท่านนั้นท่านเลือกบุคคลนะครับบางคนอยากให้พระธาตุเสด็จทํายังไงท่านก้ไม่เสด็จแต่อีกคนได้รับพระบรมมาบูชาไม่สนใจว่าท่านจะเสด็จหรือไม่เสด็จนับถือท่านจนสุดหัวใจและปฏิบัติกลับเสด็จบางคนอยากให้เสด็จแต่ปฏิบัติก็ต้องใช่เวลาหน่อยบางคนเป็น10ๆๆปีถึงจะเสด็จ


อ่านดีๆๆๆว่าผมยกตัวอย่างไม่ใช่ทุกคนที่จะสิบปีถึงจะเสด็จฟังดีๆๆว่าบางคนๆๆๆๆๆฟังดีๆๆๆซิครับ ฟังไม่ศัพท์จริงๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น รู้แจ้ง วันที่ตอบ 2008-03-29 16:37:16 IP : 125.25.196.194


ความคิดเห็นที่ 6 (1417134)
avatar
พระญาณวโรภาศ

เหรอ

ผู้แสดงความคิดเห็น พระญาณวโรภาศ วันที่ตอบ 2008-03-30 19:51:13 IP : 118.174.191.225


ความคิดเห็นที่ 7 (1417139)
avatar
พุทธทายาท

กระผมขอลบกระทู้นี้ด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้าขอรับ  สงบเถิดท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลาย

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธทายาท วันที่ตอบ 2008-03-30 20:03:22 IP : 118.174.191.225


ความคิดเห็นที่ 8 (1417202)
avatar
โสภโณ

มีสติกันบ้างครับ จะเสด็จหรือไม่ ขอให้เราปฏิบัติดีตามทางของพระองค์ก็พอแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โสภโณ วันที่ตอบ 2008-03-30 22:11:55 IP : 125.24.208.22


ความคิดเห็นที่ 9 (1418079)
avatar
พุทธ

ถูกครับที่พี่โสภโณบอก

ผู้แสดงความคิดเห็น พุทธ วันที่ตอบ 2008-04-01 02:24:40 IP : 58.8.118.142


ความคิดเห็นที่ 10 (1422475)
avatar
สมพงษ์
การมีพระบรมสารีริกธาตุแล้ว แต่ไม่รู้จักนำธรรมขอพระพุทธะเจ้าไปปฏิบัติก็ไร้ค่าครับพระบรมสารีริกธาตุท่านจะเสร็จมาก็ต่อเมื่อตัวคุณรักษาศีลบริสุทธิ    แล้วคุณมีศีลบริสุทธิหรือยังครับจึงเรียกร้องให้ท่านเสร็จมา  สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น สมพงษ์ วันที่ตอบ 2008-04-08 16:13:09 IP : 118.172.224.203


ความคิดเห็นที่ 11 (1431351)
avatar
ปถุชน คนโง่คนหนึ่ง

พระธาตุคือวัตถุธาตุ

หาใช่พระธรรมที่พระศาสดา

ต้องการให้พิจารณาเพื่อปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น

ลดละบ้างเถิอดเรื่องอย่างนี้

มันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย

ศึกษาธรรมะ ยึดถือธรรมะดีกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ปถุชน คนโง่คนหนึ่ง วันที่ตอบ 2008-04-29 18:17:53 IP : 124.121.212.99


ความคิดเห็นที่ 12 (1431530)
avatar
finder

พระองค์ให้ระลึกถึงว่าแม้แต่พระองค์ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ยังตายเลยท่านจงเร่งปฏิบัติธรรมมิใช่หรือจะเสด็จหรือไม่เสด็จถึงเวลาอันควท่านก้มาเองเหมือนการปลูกข้าวการออกรวงข้าวเป็นหน้าของต้นข้าวมิใช่หรือจะบังคับไม่ได้ถ้าท่านปฏิบัติดีแล้วคงจะเสด็จมาให้เห็น

ผู้แสดงความคิดเห็น finder วันที่ตอบ 2008-04-30 08:51:18 IP : 125.24.180.120


ความคิดเห็นที่ 13 (1459692)
avatar
เหอ

กลายมาเปนทะเลาะกัน แทนที่จะได้กุศล กลับได้บาปไปซะงั้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เหอ วันที่ตอบ 2008-05-26 01:20:18 IP : 125.25.110.108ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.