ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะหลวงปู่มหาเจิม ทำบุญอายุ ๙๓ ปี
avatar
sawaka


ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะหลวงปู่มหาเจิม ทำบุญอายุ ๙๓ ปี
ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2551
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
                                เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รับพร ฯลฯ

หลวงปู่เป็นพระอริยะสงฆ์รูปหนึ่งในสายหลวงปู่มั่นถ้าท่านได้มีโอกาสก็อย่าลืมนะครับ
สำหรับชาติภูมิหลวงปู่มหาเจิม ชื่อเดิม เจิม วรรณโมฬี เกิดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๕๙ ตรงกับแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ บ้านหนองแหน ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา บิดา นายหรุ่น วรรณโมฬี มารดา นางม้วน วรรณโมฬี มีพี่น้อง ๖ คน ทุกคนเสียชีวิตหมดแล้ว

การศึกษาของหลวงปู่ในวัยเด็กต้องศึกษากับวัดที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเรียนหนังสือมูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น เพราะยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ในวัดสมัยนั้น และยังต้องย้ายออกจากบ้าน ห่างจากบิดามารดาและญาติพี่น้องมาอยู่ที่วัดตั้งแต่อายุประมาณ ๘ ขวบ

หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสามเฌร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุได้ ๑๒ ขวบ กับหลวงพ่อทองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแสนภุมมาวาส และได้อยู่กับท่าน ๑ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงปู่ได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ และมาอยู่ที่วัดบรมนิวาส ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคุณย่าอิ่ม รัดสกุล เป็นผู้นำมาฝากฝังกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ได้ญัตติเป็นธรรมยุต กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และหลวงปู่ยังได้มีโอกาสฟังธรรมจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯนิมนต์หลวงปู่มั่นมาแสดงธรรมที่วัดบรมนิวาสอีกด้วย

การศึกษาบาลีและนักธรรม ได้เริ่มศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงปู่สอบบาลีไวยากรณ์ได้ที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้นักธรรมเอก และหลวงปู่ยังสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ได้ในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงปู่ได้ออกปฏิบัติ โดยเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ ได้จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑ พรรษา

ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – พ.ศ. ๒๔๘๗ จำพรรษาที่วัดป่าโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จำพรรษาที่วัดทิพย์วนาราม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้กลับมาจำพรรษาที่ วัดป่าโรงธรรมสามัคคี อีกครั้ง

ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงมาอยู่ภาคกลาง ได้ลงไปจำพรรษาที่อ่าวยาง จ.จันทบุรี เพียงรูปเดียว

ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ไปจำพรรษาที่อ่าวหมู กับ พระอาจารย์น้อย เกตุโร อยู่ ๑ พรรษา และได้เดินทางลงไปจำพรรษาที่ปักษ์ใต้ โดยได้ไปอยู่กับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมคีร์ปัญญาวิศิษฏ์) ที่จังหวัดภูเก็ต

ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จำพรรษาที่อ่าวลึก จ.กระบี่ กับอาจารย์พรหมมา

ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ – พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้อยูจำพรรษาที่คลองช่องลม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ กลับมาจำพรรษาที่วัดแสนภุมมาวาส อันเป็นบ้านเกิด เพื่อเยี่ยมโปรดโยมบิดา โยมมารดา

ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กลับลงไปภาวนาที่ภาคใต้อีกครั้ง โดยจำพรราที่อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้ ๑ พรรษา

ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จำพรรษาที่วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย กับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๐๗ จำพรรษาที่วัดเขาแก้ว จ.จันทบุรี

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – พ.ศ. ๒๕๑๗ จำพรรษาที่วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กลับไปวัดเขาช่องลม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่อีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๓๑ และในระหว่างนั้นหลวงปู่ได้ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ และ พังงา

ต่อมาท่านได้มาอยู่ที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงค์ ๓๗ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.

เพื่อรักาอาการอาพาธ และมาพักอยู่กับ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท (พระครูสุทธิธรรมรังษี) ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ปัจจุบัน หลวงปู่ได้รับอารธนานิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเดิมมีพื้นที่เป็นป่าช้าเก่า


หลวงปู่ มหาเจิม เป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เคร่งครัด ในธรรมวินัย เป็นที่สุด พูดน้อย พูดแต่ ความจริง ไม่พูดเล่น เป็นผู้รักสันโดษ ไม่ยินดี ใน ลาภยศ สรรเสริญ ท่านสละไม่รับ แม้ตำแหน่ง เจ้าคณะ จังหวัด ลูกศิษย์ ถามว่า ทำไมหลวงปู่ไม่ไป อยู่ ภาคอีสาน จะได้ โด่งดัง เหมือนกับ พระคณาจารย์ อื่นๆ ท่านตอบว่า เราไม่อยากดัง มาอยู่ตรงนี้ ก็ดีแล้ว จะได้ใช้กรรมให้หมดไป

ชมภาพงานฉลองอายุ ๙๐ ปี หลวงปู่มหาเจิม ปญฺญาพโล ได้ที่
  • http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=754


สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดสระมงคล ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร.๐-๙๑๒๔-๑๗๗๙, ๐-๑๒๘๕-๙๑๗๔, ๐-๑๗๙๕-๐๙๘๒


ผู้ตั้งกระทู้ sawaka โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-03 14:02:51 IP : 125.25.188.156


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1540764)
avatar
ศิษย์

ขอให้หลวงปู่มีอายุวัฒนะยืนยาวนาน เกิน120 ปี เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่คณะศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ตราบนานเท่านาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์ วันที่ตอบ 2008-10-05 10:16:19 IP : 125.25.213.0


ความคิดเห็นที่ 2 (1543113)
avatar
เด็กวัด
กราบนมัสการหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กวัด วันที่ตอบ 2008-10-11 10:48:07 IP : 125.25.210.105


ความคิดเห็นที่ 3 (2964455)
avatar
โยมวัดอโศการาม สมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างรูปเหมือนท่านพ่อลี ธัมมธโร ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 12.30 น. โดยมีหลวงพ่อทอง จันทสิริ วัดอโศการาม เป็นองค์ประธานในการรับผ้าป่า และเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน... ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โยมวัดอโศการาม สมุทรปราการ วันที่ตอบ 2009-03-19 11:50:07 IP : 58.9.126.101ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.