ReadyPlanet.com


ขอเชิญกราบอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด ได้ที่ชม
avatar
Admin


 

ขอเชิญกราบอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด ได้ที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ

เนื่องจากทางชมรมได้อัญเชิญอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มาประดิษฐานที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ  พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด  ผู้เป็นถูปารหบุคคล 4 จำพวก ผู้สร้างคุนูญประโยชรณ์แด่ประเทศไทย เป็นพระอริยสงฆ์องค์สำคัญของประเทศไทยที่เมตตาสงเคาระห์โลกและองค์แรกที่พาเหล่าพุทธบริษัทบริจาคทองคำเข้าคลังหลวง จนมีเงินประกันของประเทศชาติ จนสามารถ พ้นหนี IMF ได้ ท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรแด่การบูชา จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในองค์หลวงตาและผู้สนใจสามารถมากราบได้ที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ ส่วนเดือนหน้าวันที่ 1-16 ทางชมรมจะอัญเชิญอัฐิองค์หลวงตาไปจัดนิทรรศการที่เมืองโบราณ จึงขอเชิญผู้สนใจสามารถไปกราบสักการะได้ งานเข้าฟรีทั้ง 16 วัน นอกจากราบอัฐิองค์หลวงตา อัฐิพระอริยสงฆ์นับร้อยรูปแล้ว ยังได้เข้าไปชมของโบราณ เมืองสำคัญที่เค้ามาจำลองที่เมืองโบราณอีกด้วย 

พระพุทธโอวาท ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"ถูปารหบุคคล
แล้วพระตถาคตทรงแสดง ถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในพระสถูป ๔ จำพวก คือ 

๑.  พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 
๒.  พระปัจเจกพุทธเจ้า 
๓. พระอรหันตสาวก และ
๔. พระเจ้าจักรพรรดิ 


ด้วยสามารถเป็นพลวปัจจัย คือปัจจัยอันมีกำลัง ให้ผู้เคารพกราบไหว้ถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ตามกำลังศรัทธาเลื่อมใส และเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนาน”


 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-19 00:04:35 IP : 61.90.12.186


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3293432)
avatar
นฤพาน

สาธุ สาธุ สาธุ กลาบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพบูชา.....

ผู้แสดงความคิดเห็น นฤพาน (neung1-dot-pichasta-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-19 12:50:11 IP : 110.164.240.243


ความคิดเห็นที่ 2 (3293468)
avatar
ปาฏิหารย์มีจริง

ด้วยความเชื่อและศรัทธาจริง ๆ.(ปาฎิหารย์พระธาตุเสด็จ เพราะได้เจอกับตัวและเห็นกับตา. 9 ก.พ. 2554)

จริงดังที่ว่า   "ผู้ใดห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา" ..... 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปาฏิหารย์มีจริง (prapattra-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-19 16:21:01 IP : 125.24.113.173


ความคิดเห็นที่ 3 (3300717)
avatar
นายไกรราช สีกากี

ขอกราบนมัสการพระอัฐิธาตุขององค์พระหลวงตามหาบัว  ญาณนสัมปันโน ด้วยเศียรเกล้า

ขอบารมีแห่งองค์หลวงตาจงปกปักรักษาคนไทยทั้งแผ่นดินให้มีความรักความสามัครคีน และ

ขอให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมตามทางองค์ตาพาดำเนินด้วยเทอญ สาธุ สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายไกรราช สีกากี วันที่ตอบ 2011-07-19 19:39:10 IP : 180.180.37.130


ความคิดเห็นที่ 4 (3307645)
avatar
นาย ประพจน์ นามสุดตา

ขอกราบนมัสการพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตามหาบัว ญาณนสัมปันโน พร้อมธรรมคำสั่งสอน ด้วยเศียรเกล้า

ขอให้บารมีของหลวงตาจงปกปักรักษาคุมครองคุณบิตา คุณมารดาของ พร้อมญาติสนิดมิตรสหาย และคนไทยทั้งแผ่นดินให้มีความสุข

และขอให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมเห็นตามทางองค์หลวงตาพาดำเนินด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย ประพจน์ นามสุดตา วันที่ตอบ 2011-08-19 03:21:27 IP : 203.170.244.42


ความคิดเห็นที่ 5 (3309013)
avatar
พี่ใหม่

การได้มีโอกาสได้กราบพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์ก็เป็นบุญดีอยู่ แต่หากต้องการได้บุญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ควรปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชาทางด้านทาน ศีล ภาวนาทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัศศนากรรมฐานทั้งสองอย่างควบคู่กันไปด้วยค่ะ แม้นไม่ได้พบองค์ท่านแล้วก็เหมือนอยู่ใกล้ เพราะองค์ท่านที่ทิ้งธาตุ 4 ขันธ์ 5 ไปแล้วก็จะให้ท่านได้ประสบพบท่านทางนิมิตขณะที่ได้ภาวนาในบางเวลาบางโอกาสหรือในความฝันในบางครั้งที่องค์ท่านได้มาให้กำลังใจแก่ผู้ที่กำลังเดินตามรอยพระอรหันต์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกและพระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งปวงค่ะ สาธุ  สาธุ  สาธุกับทุก ๆ ท่านที่มีใจใฝ่ในธรรมและได้พยายามประพฤติปฏิบัติตาม

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ใหม่ (maijinda-at-cgd-dot-go-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-30 16:49:04 IP : 203.170.19.2


ความคิดเห็นที่ 6 (3316969)
avatar
ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์

ข้าพเจ้าขอกราบองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์ วันที่ตอบ 2011-11-25 21:46:18 IP : 27.130.161.164


ความคิดเห็นที่ 7 (3318357)
avatar
Thitisak

สาธุ อนุโมทามิ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Thitisak วันที่ตอบ 2011-12-11 12:47:52 IP : 113.53.195.234


ความคิดเห็นที่ 8 (3320016)
avatar
นายอานนท์ชัย เอมโกษา

ขอกราบบูชาองค์หลวงตามหาบัวที่เคารพบูชายิ่ง ที่ให้ชีวิตใหม่กับผม ชีวิตที่ตื่น เบิกบาน และพบหนทางแห่งความดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ายิ่ง หนทางที่ เคยคิด เคยสงสัย มานาน ได้สว่างและกระจ่างขึ้นเพราะองค์หลวงตา  FM.103.25 คือพยานหลักฐานที่สัมผัสได้ ณ.ปัจจุบัน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายอานนท์ชัย เอมโกษา (anonchai1122-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-12-31 06:54:23 IP : 101.109.206.77


ความคิดเห็นที่ 9 (3321217)
avatar
กนกพร

 สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกพร วันที่ตอบ 2012-01-13 11:38:36 IP : 118.173.245.242


ความคิดเห็นที่ 10 (3324886)
avatar
ชลอ

 ขออนุโมทนา  กับชมรมรักษ์พระธาตุฯ  และ ผู้แสดงความคิดเห็นทุก ๆ ท่าน สาธุ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลอ วันที่ตอบ 2012-02-16 11:33:52 IP : 124.121.252.161


ความคิดเห็นที่ 11 (3329155)
avatar
บุญทิ้ง

ฟังท่านอบรมพระตอนกลางคืนแล้ว ได้กำลังใจในการปฏิบัติมาก 103.25 เป็นมรดกชั้นเพชรน้ำหนึ่งของหลวงตาสำหรับพุทธศาสนิกชนเลยก็ว่าได้

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญทิ้ง วันที่ตอบ 2012-03-28 12:11:47 IP : 110.49.227.154


ความคิดเห็นที่ 12 (3332534)
avatar
ผู้ศึกษาธรรมหลวงตา

 พระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตานั้นหาได้ยากยิ่ง เมื่อมีผู้อีญเชิญมาให้สักการะก็ควรไปสักการะให้เร็วเพราะโอกาสน้อยเหลือเกิน วันนี้วันพรุ่งอาจไม่มีโอกาสแล้วก็ได้นะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ศึกษาธรรมหลวงตา วันที่ตอบ 2012-05-04 12:56:08 IP : 49.228.65.139


ความคิดเห็นที่ 13 (3359782)
avatar
นางสาววัชราภรณ์ เจือจันทร์ faii Chonburi

 ขอพระบารมีของหลวงตา จงปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมทั้งคนไทย จงมีแต่ความสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาววัชราภรณ์ เจือจันทร์ faii Chonburi วันที่ตอบ 2013-06-20 09:17:14 IP : 115.67.6.163


ความคิดเห็นที่ 14 (3489911)
avatar
sukhonn

 น้อมกราบหลวงตา อย่างไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลงสงสัยขอรับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sukhonn วันที่ตอบ 2016-09-14 12:43:56 IP : 125.25.172.232ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.