ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระ
avatar
สมาน - วัลลภา หงษ์สวัสดิ์


ขอเชิญร่วมบุญหล่อพระ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ หน้าตักกว้าง 2 เมตร ณ ที่พักสงฆ์หนองหวาย ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ท่ี 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 เริ่มพิธีหล่อพระฯ องค์แรก เวลา 08.19 น.ผู้ตั้งกระทู้ สมาน - วัลลภา หงษ์สวัสดิ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-08 12:14:41 IP : 202.29.190.87


Copyright © 2010 All Rights Reserved.