ReadyPlanet.com


รับสมัครอาสาสมัครบุญ ร่วมสร้างมหากุศล ด้วยการตรวจทานพยัญชนะพระไตรปิฏก
avatar
สมศักดิ์


รับสมัครอาสาสมัครบุญ ร่วมสร้างมหากุศล ด้วยการตรวจทานพยัญชนะพระไตรปิฏก ที่พิมพ์ไว้ผิด โดยยึดถือหนังสือพระไตรปิฏกเป็นหลัก วัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดคำสอนของพระศาสนา เพื่อจัดทำเป็นต้นฉบับในการเผยแพร่และจัดสร้างเป็นเสียงอ่านพระไตรปิฎก(mp3) เผยแพร่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก อาสาสมัคร นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังจะได้รับดีวีดีเสียงอ่านพระไตรปิฏก และดีวีดีพระไตรปิฏกฉบับ 91เล่ม เป็นการสมนาคุณ เมื่อโครงการสำเร็จแล้ว จะได้จัดส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์จนถึงบ้านท่านต่อไป อานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี ในเวลานั้น พระสารีบุตรเถระเจ้า มีความประสงค์ว่าจักทูลถามพระพุทธเจ้า ให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัท พระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึงห้าพันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไปแล้วก็จักได้เสวยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชามีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย ต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือ ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็น ทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้เป็นต้น ดูกรท่านสารีบุตร เมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา ขอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่า พระสมณโคดม ก็คือพระตถาคต เรานี้เอง ดังนี้แลก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนา ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้ สัพพะทานัง ธรรมทานัง ชินาติ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง การสร้างพระธรรม หนึ่งอักษร มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ คุณสมศักดิ์ Kasinaram@hotmail.com


ผู้ตั้งกระทู้ สมศักดิ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-12 03:28:09 IP : 24.83.81.88


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1513985)
avatar
สาโรจน์
ว่าที่ร้อยตรี สาโรจน์ วรรณมโนมัย 611/123 หมู่4 ซอยสุขสวัสดิ์25/2 ต.บางปะกอก อ.ราษฏร์บูรณะ จ.กทม 10140 โทร 089-671-8256 ขอร่วมเป็นอาสาสมัครครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สาโรจน์ วันที่ตอบ 2008-07-21 13:53:11 IP : 58.137.140.114


ความคิดเห็นที่ 2 (1518004)
avatar
sereetho

ขอมีส่วนช่วยบำรุงศาสนาด้วยคนครับ

เสรี ทองกระจ่าง  102/50 ม.3  หมู่บ้านชวนฝัน  ถ.331

ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230   โทร.081-8630074

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น sereetho (sereetho-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-01 21:03:08 IP : 125.27.25.127


ความคิดเห็นที่ 3 (1528040)
avatar
สมศักดิ์
แจ้งขอปิดรับสมัครแล้วนะครับ เนื่องจากมีอาสาสมัครครบแล้วครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สมศักดิ์ (Kasinaram-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-30 19:21:25 IP : 125.27.229.8ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.