ReadyPlanet.com


กฐินพระราชทาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 175 วัด (22 พ.ย. 55)
avatar
Dhamraksa


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้ 175 วัด ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ไร้เจ้าภาพกฐิน โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เป็นผู้ขอรับพระราชทานนำไปถวาย

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยนางเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ คณะทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมราชองครักษ์ และกรมการศาสนา เห็นว่าเหตุการณ์็ความรุนแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสาเหตุทำให้พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดพื้นที่ดังกล่าว มีความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ และเดือดร้อนในการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักของพระพุทธศาสนา เพราะถูกภัยคุกคามจากผู้ก่อความไม่สงบ แม้พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาก็มีความยากลำบากในการเข้าไปยังพื้นที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ในฐานะพุทธศาสนิกชนและพสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภารมีความประสงค์ที่จะแบ่งเบาพระราชภาระของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาสในวัดเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ อันถือว่าเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยปิฎก และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมีวัดในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่มีผู้แสดงความประสงค์จะนำผ้าพระกฐินไปถวายปี 2555 จำนวน 175 วัด ดังนี้
1. จังหวัดยะลา 30 วัด   
2. จังหวัดนราธิวาส 47 วัด   
3. จังหวัดปัตตานี 38 วัด
4. จังหวัดสงขลา 39 วัด   
5. จังหวัดสตูล 21 วัด

ขอเรียนเชิญผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แสดงความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพ อัญเชิญพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในวัดพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจัดพิธีถวาย 2 จุด คือ  
1. วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา   
2. พุทธมณฑล (วัดเขากง) จังหวัดนราธิวาส
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555  เวลา  13.00-14.00  น.


* ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่
บัญชี  "สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อโครงการกฐินพระราชทาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2555 "
1. ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนพัฒนาการ
เลขที่บัญชี  :  198-4-65433-3
2. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาคลองตัน
เลขที่บัญชี  :  028-4-06120-0

 ผู้ตั้งกระทู้ Dhamraksa โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-12 15:10:28 IP : 1.4.180.84


Copyright © 2010 All Rights Reserved.