ReadyPlanet.com


รายงานผลทอดกฐินสำนักสงฆ์พะนอคี 2555
avatar
กองธรรมพระศรีอารย์ฯ


กองธรรมพระศรีอารย์  กองธรรมนำสุข  พ้นทุกข์นิพพานัง

รายงานผลการทอดกฐิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์ พะนอคี  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน      ผู้ร่วมบริจาคทอดกฐิน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่ 6 ต.แม่จัน  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

             

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงเพราะมีบางท่านสงสัยโทรศัพท์มาถามว่า  บริเวณที่ทอดกฐิน คือหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ 10  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  แต่สำนักสงฆ์อยู่เขตจังหวัดเชียงใหม่  คือสำนักสงฆ์ที่เราทอดกฐินเพื่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปจากพื้นราบอยู่บนเขา เป็นเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนพื้นราบที่เราทำพิธีถวายกฐินเป็นเขตจังหวัดตาก  สรุปว่าเป็นเขตติดต่อกัน 2 อำเภอ คือ อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนภูเขา  ด้านล่างเป็นอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  ระยะทางยังเหลือ 16 กิโลเมตร ซึ่งได้เคยเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบไปตั้งแต่ต้นแล้ว

 

ในวันเดินทางผมนำสมุดบัญชีไปปรับยอดเงินที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคมาเป็นเงิน 185,715 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) นั่นคือเป็นยอดกฐินของคณะเรา จำนวนไม่มาก แต่มีคุณค่าสูง  เพราะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกบาททุกสตางค์  เนื่องจากผมไม่ได้แจกซองกฐินให้ใคร  ใช้วิธีประกาศไปแล้วอธิษฐานเสี่ยงทาย  ใครเขาอ่านแล้วเกิดศรัทธาก็จะส่งเงินมาร่วมเอง  ในการทอดกฐินครั้งนี้  ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์  ค่ารายงานผล  ค่าไปรษณีย์  ค่าพิมพ์  ถ่ายเอกสาร  ค่าเดินทาง  ทุกอย่างไม่ได้หักจากยอดกฐิน  ผมเป็นผู้รับภาระทั้งหมด  จะมีก็เพียงรายการเดียวที่ใช้เงินส่วนรวม คือ ผ้าไตร 1 ชุด ราคา 2,700 บาท

 

เพื่อให้ทุกคนได้รับอานิสงค์ร่วมกัน ในองค์กฐินของเรา  ประกอบด้วยเงิน 185,715 บาท  ผ้าไตร 1 ชุด และพระพุทธรูป 6 นิ้วเป็นองค์จำลองพระพุทธรูปทองคำ คือ พระพิชิตมาร 1 องค์

 

ในวันดังกล่าว คือ 11 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งเป็นวันทอดกฐินได้มีคณะศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนามาร่วมด้วยอีก 5 คณะ  และตุ๊เจ้าเต๋ หรือ พระอ่อนแก้ว  ชัยยะเสโน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง  ได้นิมนต์วัดใกล้เคียงมาร่วมรับกฐินด้วยอีก 5 วัด  สรุปได้ว่าในวันนั้นวันเดียวพวกเราได้อานิสงค์กฐินทีเดียว 6 วัด  แต่เงินส่วนใหญ่ก็คงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม  เนื่องจากอีก 5 วัดเป็นวัดเล็กๆ  ไม่มีใครรู้จัก  หากไม่นิมนต์มาร่วม คงตกกฐินแน่นอน  อันนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบ เพื่อได้อนุโมทนาร่วมกัน

 

ส่วนภารกิจในการสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้มีโอกาศขึ้นไปกราบพระเจดีย์โลกะวิทู  และรอยพระพุทธบาทนั้น  ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป น่าจะอีกหลายปี

 

จึงถือโอกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า  เลขบัญชี 196-206900-7  ธนาคารไทยพาณิย์  ชื่อ บัญชีนายพงษ์ชัยทัศน์  วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิทูนั้น  เป็นบัญชีที่ใช้รวบรวมเงินเพื่อภาระกิจสร้างถนนคอนกรีตอย่างเดียว  ท่านใดต้องการร่วมทำบุญเพิ่มสามารถโอนเข้ามาได้ตลอดเวลา  ส่วนเมื่อถึงเวลาเทศกาล เราก็คงจัดเป็นกฐินอีกครั้ง

 

มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่อง อยากชี้แจงให้กับท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจกับคำว่า  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  หมายความว่าอย่างไร?

 

ส่วนใหญ่แล้วคำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่ๆมีรอยพระพุทธบาท หรือเจดีย์เก่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้  หรือเป็นสถานที่ๆพระพุทธองค์ หรือพระสาวกบางรูปได้เคยเสด็จมา  ซึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยว่า  ทำไม?ท่านจึงต้องเสด็จมาที่ดังกล่าว เช่น สำนักสงฆ์โลกะวิทูก็มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ปรากฏบนก้อน***  มีพระเจดีย์เก่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ถามว่าทำไมท่านต้องมาสร้างพระเจดีย์ไว้ที่นี้  นี่คือ คำถาม?

 

บางที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เคยเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาในอดีตมาก่อน เช่น  วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ที่ผมเคยไปบูรณะพระธาตุเจดีย์เหลี่ยมไว้  เมื่อปี 44-45  ก็เคยเป็นพุทธสำนักของพระพุทธเจ้าในอดีตคือ สมเด็จพระพุทธวิปัสสี ซึ่งเป็นพุทธวงศ์ที่ 19 ใน 28 พระองค์  ตรงบริเวณเจดีย์อดีต  คือที่ประชุมเพลิงของพระพุทธองค์ในอดีต  เมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วพระอรหันตสาวกในยุคนั้นได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เหลี่ยมครอบบริเวณนี้ไว้  ความรู้นี้บางส่วนได้มาจากครูบาวงศ์  ด้วยการสอบถามท่านเมื่อสมัยท่านยังไม่ละสังขาร  บางส่วนเกิดขึ้นจากการทำงานในระหว่างบูรณเจดีย์  ก็มีเทพยดามานิมิตรบอกเป็นเรื่องราว  จึงถือโอกาศเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

                       

                                                                           จนกว่าจะพบกันอีก

 

                                                                       นายพงษ์ชัยทัศน์  วณิชย์กุล

                                                              080-613-3397

 

ท่านใดมีศรัทธาร่วมสร้างถนนคอนกรีต สามารถโอนเข้าบัญชี  ได้ตลอดเวลาดังนี้:-

โอนเข้าบัญชี      ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาอโศก  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                        เลขที่บัญชี  032-2-58355-6 

ชื่อบัญชี  นายพงษ์ชัยทัศน์ (ธวัชชัย) วณิชย์กุล เพื่อกองทุนพระศรีอริยเมตตไตร์ย

                   โทร  0-2261-1313,  0-2664-0582

 

หรือ     ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสำนักงานบางกะปิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                   เลขที่บัญชี  003-2-95237-2  ชื่อบัญชี  นายพงษ์ชัยทัศน์ (ธวัชชัย)  วณิชย์กุล 

 

            หรือ       สั่งจ่ายธนาณัติ นายพงษ์ชัยทัศน์ (ธวัชชัย)  วณิชย์กุล  18/6 ซอยสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  ปณ.ประสานมิตรเท่านั้น

                       

                                                                       

 

กองธรรมพระศรีอาริย์  ปรารถนาให้โลกนี้มีความสุข

 

 ผู้ตั้งกระทู้ กองธรรมพระศรีอารย์ฯ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-25 23:41:23 IP : 125.24.72.11


Copyright © 2010 All Rights Reserved.