ReadyPlanet.com


"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ประเทศอินเดีย
avatar
อนุโมทนา


 [img]http://files.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=2534405&d=1361768306[/img]

 

"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ประเทศอินเดีย

ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


ประธานโครงการ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

"พุทธคยา" ถือเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมาก ของเราชาวพุทธ เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดย
1. บริจาคโดยตรงที่ กองอำนวยการ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"  
เวลา  9.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 022803413-4 ต่อ 511 หรือ 0912125293-5
2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่ิอบัญชี "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร. พระนคร เลขบัญชี 8803500373
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 0203046033
ธนาคารธนชาต สาขาท่าพระจันทร์ เลขบัญชี 2243027889
ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขบัญชี 0000275438

กรุณาส่งสลิปการโอนมาที่กองอำนวยการ (พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100). หรือ FAX. มาที่ 022803413-4 ต่อ 507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อรับหนังสืออนุโมทนา (หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 ผู้ตั้งกระทู้ อนุโมทนา โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-10 17:18:10 IP : 1.4.204.140


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3354717)
avatar
อนุโมทนา

 

"โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ประเทศอินเดีย
ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา  รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย


ประธานโครงการ - ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

"
พุทธคยา" ถือเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญมาก ของเราชาวพุทธ เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดย
1.
บริจาคโดยตรงที่ กองอำนวยการ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
เวลา 9.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 022803413-4 ต่อ 511 หรือ 0912125293-5
2.
โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่ิอบัญชี "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"
ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร. พระนคร  เลขบัญชี  8803500373
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทเวศร์  เลขบัญชี  0203046033
ธนาคารธนชาต สาขาท่าพระจันทร์  เลขบัญชี  2243027889
ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขบัญชี 0000275438

กรุณาส่งสลิปการโอนมาที่กองอำนวยการ (พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100). หรือ FAX. มาที่ 022803413-4 ต่อ 507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อรับหนังสืออนุโมทนา (หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุโมทนา วันที่ตอบ 2013-03-10 17:24:06 IP : 1.4.204.140


ความคิดเห็นที่ 2 (3354719)
avatar
อนุโมทนา

 ในสมัยพุทธกาล พุทธคยาอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่า "อุรุเวลา" ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้


พุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียสถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2545

สำหรับองค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชรอาสน์ทางทิศตะวันออก

ปัจจุบัน พุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธ สถานที่ ๆ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธทั้งมวล


ความเป็นมาของ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระอาจารย์ ดร. กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย (วัดเมตตาพุทธารามอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร) ซึ่งได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

ได้ร่วมกับคุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะ, คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ, คุณไพจิตต์ นันธนวัฒน์ และความช่วยเหลือจาก Shri KamalNath, Minister of Urban Development and Parliamentary Affairs, Ms. Chandresh Kumari Katoch, Minister of Culture, H.E.Mr.Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย, Shri Nitish Kumar Chief Minister of Bihar State, Mr.Rustam Mehta, Mr.Satish Sehgal และคุณบรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ

ในการประสานงานจนได้รับความเห็นชอบจากโบราณคดี ฝ่ายมรดกโลก ประเทศอินเดีย และได้รับอนุญาตจาก Bodh-gaya Temple Management Committee ในที่สุด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งนับเป็นมหามงคลอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุ เพื่อขึ้นรูปและนำไปบุหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา ความสูงของยอดฉัตรประมาณ 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556


จะร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร ?

ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยาในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ
091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295

2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"

2.1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร 
เลขที่บัญชี  8803500373
2.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทเวศร์ 
เลขที่บัญชี  0203046033
2.3) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี  2243027889
2.4) ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน 
เลขที่บัญชี  0000275438

โปรดส่งสลิปการนำเงินเข้าบัญชีมายังกองอำนวยการโครงการ หรือ Fax มาที่ 02-280 3413-4 ต่อ 507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อโครงการฯ จักได้จัดส่งหนังสืออนุโมทนาให้ท่านเป็นที่ระลึกต่อไป (หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุโมทนา วันที่ตอบ 2013-03-10 17:29:28 IP : 1.4.204.140


ความคิดเห็นที่ 3 (3354721)
avatar
อนุโมทนา

 ในสมัยพุทธกาล พุทธคยาอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่า "อุรุเวลา" ในแคว้นมคธ เป็นสถานที่ ๆ ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน สะดวกด้วยโคจรคาม เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ สัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ณ โพธิมณฑลแห่งนี้


พุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียสถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2545

สำหรับองค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชรอาสน์ทางทิศตะวันออก

ปัจจุบัน พุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธ สถานที่ ๆ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา สถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธทั้งมวล


ความเป็นมาของ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พระอาจารย์ ดร. กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย (วัดเมตตาพุทธารามอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร) ซึ่งได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา พระแท่นวัชรอาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

ได้ร่วมกับคุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะคุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริคุณไพจิตต์ นันธนวัฒน์ และความช่วยเหลือจาก Shri KamalNath, Minister of Urban Development and Parliamentary Affairs, Ms. Chandresh Kumari Katoch, Minister of Culture, H.E.Mr.Anil Wadhwa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย, Shri Nitish Kumar Chief Minister of Bihar State, Mr.Rustam Mehta, Mr.Satish Sehgal และคุณบรรเทิง แสงรัฐวัฒนะ

ในการประสานงานจนได้รับความเห็นชอบจากโบราณคดี ฝ่ายมรดกโลก ประเทศอินเดีย และได้รับอนุญาตจาก Bodh-gaya Temple Management Committee ในที่สุด ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งนับเป็นมหามงคลอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุ เพื่อขึ้นรูปและนำไปบุหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา ความสูงของยอดฉัตรประมาณ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ เมตร ถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตุลาคม 2556


จะร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ได้อย่างไร 

ท่านที่สนใจร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” ในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ
091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295

2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"

2.1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร 
เลขที่บัญชี  8803500373
2.2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทเวศร์ 
เลขที่บัญชี  0203046033
2.3) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี  2243027889
2.4) ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน 
เลขที่บัญชี  0000275438

โปรดส่งสลิปการนำเงินเข้าบัญชีมายังกองอำนวยการโครงการ หรือ Fax มาที่ 02-280 3413-4 ต่อ507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อโครงการฯ จักได้จัดส่งหนังสืออนุโมทนาให้ท่านเป็นที่ระลึกต่อไป (หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุโมทนา วันที่ตอบ 2013-03-10 17:31:32 IP : 1.4.204.140


ความคิดเห็นที่ 4 (3355416)
avatar
คุณแต๋ว

 ขอแจ้งหมายเลขแฟกซ์ ที่ถูกต้องคือ  02-6282899  นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณแต๋ว (goldenspire-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-25 09:32:40 IP : 58.8.201.255ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.