ReadyPlanet.com


ทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ
avatar
กองธรรมพระศรีอารย์ฯ


 

กองธรรมพระศรีอารย์ กองธรรมนำสุข พ้นทุกข์นิพพานัง
องค์กรเอกชนเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกที่ประสบเคราะห์กรรม
ทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคีหมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 
 
            ขอเชิญพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคีอันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ โลกะวิฑู หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์   ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 
            ความเป็นมาของพระเจดีย์โลกะวิฑูนั้น ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ครูบาวงค์ ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว ได้เล่าให้พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) ฟังว่า เจดีย์โลกะวิฑูสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ซึ่งได้สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งพวกเราคงเคยได้ยินชื่อพระอริยเจ้า ๒ รูปที่คุ้นหู คือ พระโสณเถระ และ พระอุตรเถระ เป็นผู้ที่ได้เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย อันเป็นใจกลางดินแดนสุวรรณภูมิ   
 
            ครูบาวงค์ ท่านได้เดินธุดงค์มากับครูบาชัยลังกา ตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเณร และได้มาพบทรากพระเจดีย์องค์นี้ เป็นเหมือนจอมปลวก มีอิฐที่บริเวณฐาน แต่ไม่มีรูบร่างเป็นพระเจดีย์แล้ว เวลาผ่านไปนานมากจนกระทั่งท่านได้มาสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจนแล้วเสร็จ
 
            ก่อนท่านละสังขารได้สั่งให้ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) ซึ่งเป็นพระอุปฐากเมื่อสมัยท่านมีชีวิตอยู่ ให้ดำเนินการสืบทอดปณิธานของท่านที่จะบูรณะพระเจดีย์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านเต๋และพระครูพินิจสารธรรม (ครูบาพรรณ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มองคฺปัจจุบัน ได้ร่วมกันบูรณปฎิสังขรณ์พระเจดีย์โลกะวิฑู ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วมีความสูง ๑๙ เมตร หลังจากนั้นครูบาวงค์ได้แนะนำให้สร้างพระเจดีย์องค์เล็กอีก ๘ องค์ สูง ๕ เมตรล้อมรอบ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป อันหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ปัจจุบันมี โบสถ์ วิหาร กุฏิสงฆ์ และนอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนก้อน*** ใกล้กับองค์พระเจดีย์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ รอยพระพุทธบาทมีความยาวประมาณ ๑ เมตร ประทับอยู่บนก้อน*** สูงจากพื้นดินประมาณ ๒ เมตร
 
            การบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ ๖ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒ สิ้นเงินไปประมาณ ๑๓–๑๔ ล้านบาทเกลือประมาณ ๒ คันรถสิบล้อ ผ้าห่มนับเป็นหมื่นผืน และเสื้อผ้าอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากศรัทธาที่มาร่วมสร้าง เป็นชาวกะเหรี่ยงจะได้รับค่าแรงเป็นผ้าห่มหนึ่งผืนต่อการทำงาน ๒ วัน และได้รับเกลือ ๑ กระสอบ เป็นค่าแรง ๔ วัน ในเลานั้นการก่อสร้างเป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากมาก เพราะเป็นทางลูกรัง การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบนภูเขาต้องใช้ทุนทรัพย์มากกว่าการก่อสร้างบนพื้นราบหลายเท่าตัว และสิ่งที่สำคัญผู้ก่อสร้างต้องมีศรัทธาอันมั่นคง เต็มเปี่ยม มิฉะนั้นก็คงจะถอดใจเลิกกลางคัน
 
ให้ท่านทั้งหลายนึกถึงการแบกของหรือเอารถบรรทุกขนอุปกรณ์ก่อสร้างวิ่งบนทางลูกรัง ขึ้นเขาในหน้าฝน ซึ่งลื่นและอันตรายมาก ศรัทธาคณะนี้ได้ฟันฝ่ามาถึงวันนี้จนสำเร็จ ปัจจุบันคงขาดแต่ถนนคอนกรีต จากพื้นราบบริเวณอนุสาวรีย์ครูบ้าเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ขึ้นไปถึงสำนักสงฆ์ พะนอคี ซึ่งอยู่หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร (เป็นเขตติดต่อระหว่าง จ.ตากกับ จ.เชียงใหม่)
 
ปัจจัยที่พวกเราจะได้ร่วมทอดกฐินนี้ จะเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างถนนคอนกรีต ซึ่งปัจจุบันมีกองทัพภาคที่ ๓ อบต.ในพื้นที่ และศรัทธาที่เป็นชาวกะเหรี่ยง และชาวเมืองได้ร่วมบริจาคสร้างเสร็จไปแล้ว ๖ กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการทำพื้นถนนกิโลเมตรละล้านกว่าบาท ซึ่งจะสูงขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ดังนั้นในเวลานี้ คงเหลือระยะทางอีก ๑๓ กิโลเมตร ที่รอการก่อสร้าง
 
เมื่อเล่ามาถึงจุดนี้ ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่า เพราะเหตุใดจึงต้องถวายองค์กฐินที่หน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อใดก็ตามที่การก่อสร้างถนนเสร็จ เราจึงจะได้ถวายองค์กฐินกันในพระอุโบสถ
 
มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์และรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ว่า ระหว่างช่วงเวลาของการเริ่มต้นบูรณะช่วงปี ๒๕๔๗ – ปี ๒๕๔๘ การก่อสร้างพระเจดีย์ทั้ง ๙ องค์ ในส่วนโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกแต่งรายละเอียด เวลาประมาณ ๑๐ โมงเช้าของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของปี ๒๕๔๘ ศรัทธาที่ร่วมก่อสร้างประมาณ ๔๐ คนและท่านเต๋ ได้เห็นพญานาคพันรอบองค์พระเจดีย์โลกะวิฑูเป็นทักษินาวัตร พันรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ มีความยาวประมาณ ๑๐ เมตร ลำตัวใหญ่เท่าลำต้นของต้นมะพร้าว สีเขียวมรกต แบบเดียวกับที่เราเห็นเขาปั้นไว้ตามราวบันไดพระธาตุต่างๆอย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า สักครู่จนกระทั่งคลายตัวออกแล้วพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหายไปในก้อนเมฆต่อหน้าทุกคน วันนั้นเป็นวันที่อากาศเงียบสงบท้องฟ้าแจ่มใส
 
ปรากฎการณ์นี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ซึ่งผมทราบดีว่า ถ้าไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้ ครูบาวงค์ท่านย่อมไม่ลงมือทำ เพราะหากจะบูรณะกันทุกวัดก็คงไม่มีประโยชน์ ผมเองก็เช่นเดียวกัน หากไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธ์ หรือมีเหตุอันควร ก็จะไม่ทำเรื่องการก่อสร้าง เพราะทำกันอยูมากแล้วตามที่เห็นทั่วไป
 
ด้วยเหตุที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ และองค์ท่านครูบาเจ้า ชัยยะวงศาพัฒนา และต้องการจะทดแทนคุณท่านที่ได้เมตตาให้ความสว่างเป็นดวงประทีปมาตลอดที่ผมได้รับภาระสร้างพระพุทธรูปทองคำที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย
 
การกระทำของข้าพเจ้าในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง มุ่งประโยชน์ต่อพระศาสนาและมหาชน เพื่อทดแทนคุณของพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก จึงขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอเทพยดาทั้งหลายโปรดช่วยดลจิตใจ บุตร บริวารของ ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาก็ดี ผู้คนทั้งหลายที่ตั้งจิตปรารถนา ที่จะเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ก็ดี ผู้ที่ได้เคยร่วมสร้างบารมีมากับข้าพระพุทธเจ้าก็ดี ให้มาร่วมกัน ผลักดันการสร้างขึ้นเขา เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทและองค์พระเจดีย์โลกะวิฑูให้สำเร็จโดยเร็วพลันด้วยเทอญฯ
 
บุญใดกุศลใดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับแต่ก่อนปรารถนาพระโพธิญาณ และนับแต่ปรารถนาพระโพธิญาณก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายต่อองค์สมเด็จพระศาสดา พระอริยะเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์
 
และขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และเทวดาที่ได้มีส่วนร่วมในกองบุญนี้แม้เพียงมีจิตอนุโมทนา จงได้อนุโมทนา และมีส่วนในบุญกุศลของข้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะได้รับทุกประการ
 
            ท่านใดปรารถนาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในกฐินกองนี้ เริ่มบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕โดย
 
โอนเข้าบัญชี
-           นายพงษ์ชัยทัศน์  วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิฑู
                        ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (สุขุมวิท)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 196-206900-7  
 
         หรือ          ส่ง ธนานัติ นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล (สั่งจ่าย ปณ. ประสานมิตร)
18/6 กองธรรมพระศรีอารย์สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 0-2261-1313, 08-0613-3397 
 
            หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) 089-998-5962
 
“กองธรรมพระศรีอารย์ ปรารถนาให้โลกนี้มีความสุข”
 


ผู้ตั้งกระทู้ กองธรรมพระศรีอารย์ฯ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-03 23:08:26 IP : 125.24.48.231


Copyright © 2010 All Rights Reserved.