ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
avatar
โดนัท


 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  

( เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างซุ้มประตูโขง ด้านทิศเหนือ )  

ทอดถวาย ณ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย 178 หมู่ 1 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์        

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์  :    เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างซุ้มประตูโขง   ทางด้านทิศเหนือ  วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย            178 หมู่ 1  ตำบลคำบง  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์    จึงขอเชิญท่านพร้อมครอบครัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน   ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่าน   ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีใน  ครั้งนี้  จงเป็นพลังอำนาจ  พลังวิเศษดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสพพบความสุขอันไพบูลย์ ทวีคูณด้วยทรัพย์สมบัติ เจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ.
( ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตูโขง ด้านทิศเหนือ )
ร่วมบุญสร้างพระประธาน
องค์ละ 45,000.-  บาท  
( สลักชื่อไว้ที่ฐานพระ )                  
ร่วมบุญสร้างพระโมคลา-พระสารีบุตร
องค์ละ 20,000.-  บาท
( สลักชื่อไว้ที่ฐานพระ )                 
 ร่วมบุญสร้างพระพรหม 2 องค์
องค์ละ 25,000.-  บาท
( สลักชื่อไว้ที่ฐานพระ )                  
ร่วมบุญสร้างเทวดา เฝ้าประตูโขง 2 องค์
องค์ละ 25,000.-  บาท  
( สลักชื่อไว้ที่ฐานพระ )
 
กำหนดการ                                                                                                                                      
วันเสาร์ ที่   ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๕    ตรงกับวันแรม   ๑๐  ค่ำ  เดือน  ๔    
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
- รับประทานอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน    
- ขบวนแห่พระเวสสันดร ( บุญเดือน ๔ )    
- กลางคืนชมคอนเสิร์ตหมอลำ ระเบียบวาทศิลป์    
วันอาทิตย์ที่   ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๕    ตรงกับวันแรม   ๑๑  ค่ำ  เดือน  ๔  
เวลา  0๙.0๙  น.  กำหนดทอดผ้าป่า  ณ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย  
- ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ          
ประธานกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์  
พระครูวิมล   วัชรกิตติ       เจ้าอาวาสวัดช่างเหล็ก
ประธานดำเนินงาน   :  คุณปราโมทย์  ประสพสุขโชคมณี      ( ประธานชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทย )         คุณกรองแก้ว  สุระเสียง   คุณสุฤทธิ์  ประปาชัย  คุณฐกร  จันทร์แก้ว  คุณจักรพงษ์ คำเห็น  และคณะกรรมการจัดงาน  ( ชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทย 242-250 อาคารศูนย์พลอยเอเชีย ถ.มเหสักข์ ซ. 2 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 http://www.rakpratat.com )            
ติดต่อสอบถามคุณกรองแก้ว 081-657-0028 หรือคุณโดนัท 084-103-5599
*** ประธานกรรมการอุปถัมภ์( ทำบุญ 3,000.- 5,000 บาท จะได้รับพระบรมสารีริกธาตุ 1 ชุด )
 


ผู้ตั้งกระทู้ โดนัท (chan3616-at-hotmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-01-24 15:02:31 IP : 110.168.72.105


Copyright © 2010 All Rights Reserved.