ReadyPlanet.com


รายงานผลทอดกฐินสำนักสงฆ์พะนอคี 2555


กองธรรมพระศรีอารย์  กองธรรมนำสุข  พ้นทุกข์นิพพานัง

รายงานผลการทอดกฐิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์ พะนอคี  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน      ผู้ร่วมบริจาคทอดกฐิน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555