ReadyPlanet.com


พระธาตุพระอรหันต์
avatar
ณัฐ


ขออนุญาติเรียนสอบถามครับว่า  การร่วมกองบุญกับทางชมรมกองละห้าร้อย  สามารถขอรับบูชาพระธาตุพระอรหันต์องค์อื่นๆ  นอกจากที่ทางชมรมระบุไว้ ๕ องค์ได้หรือไม่ครับ  อาทิพระอานนท์  พระมหากัจจายนะ  พระมหากัสปะ  พระอุปคุตผู้ตั้งกระทู้ ณัฐ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-01 23:29:56 IP : 110.49.226.100


Copyright © 2010 All Rights Reserved.