ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผอบทองคำบรรจุพระพุทธนิมิตรพิชิตชัย ๑๑ ศอก
avatar
jidsai.com


ด่วน

ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้าง

 
 

๑)พระพุทธนิมิตรพิชิตชัย
ขนาดหน้าตัก ๑๑ ศอก
ณ วัดสาทรอักขราราม ตำบลบ้านแฮด
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ประกอบพิธีหล่อ
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

๒)ผอบเงินแท้ชุบทองคำแท้
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ผอบ
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯลฯ จำนวน ๑ องค์
 

๓)ผอบเงินแท้ชุบทองคำแท้
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ผอบ
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธสิกขีทศพลที่ ๑ (สมเด็จองค์ปฐมต้น)
 

๔)ผอบ***อ่อนจำนวน ๙ ผอบ
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุ
และพระอรหันต์ธาตุ สัณฐานต่างๆ 

๕) ตลอดจนบุญที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ
ทั้งหมดทั้งมวลฯลฯ


 

เนื่องด้วยชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับวัดสาทรอักรารามและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้จัดสร้างพระพุทธนิมิตรพิชิตชัย ขนาดหน้าตัก ๑๑ ศอก เพื่อเป็นแหล่งเคารพสักการะสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจแก่มหาชนทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทาง


 

โดยในการจัดสร้างพระพุทธนิมิตรพิชิตชัยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างตามประเพณีการสร้างพระทันใจในสมัยโบราณ คือจะทำการเทองค์พระให้สำเร็จทันใจภายในวันเดียว ซึ่งภายในองค์พระได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆภายในองค์พระ มากกว่า ๘๔,๐๐๐ องค์


 

ทางชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน ร่วมสร้างมหากุศลทานในครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าอานิสงค์ในการสร้างผอบเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อานิสงค์นั้นย่อมมากมายมหาศาล เกิดความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างทันอกทันใจ ยิ่งการสร้างผอบด้วยทองคำ เงิน นาค อานิสงค์ยิ่งทำให้เจ้าของบุญเจริญด้วยโภคทรัพย์อย่างไม่มีประมาณ ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง"ท่านได้กล่าวถึงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยทองคำ ว่ามีอานิสงค์ทำให้กันอบายภูมิได้ เพราะเป็นผลแห่งกำลังของพุทธานุสติอันมีมากประมาณ"

 
 

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญ
ได้ดังรายการต่อไปนี้ 

กองบุญประธาน
ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๓๐๐๐ บาทขึ้นไป
จำนวน ๓ กองบุญ
รับวัตถุมงคลดังรายการต่อไปนี้

๑) เพชรพญานาค สัณฐานเขี้ยวแก้ว
ได้รับมาจากครูบาอาจารย์ ผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาหลายพิธี
๒)เหล็กไหลพญานาคตัวผู้และตัวเมีย จำนวน ๑ คู่
๓)สมเด็จองค์ปฐมต้น เนื้อผงน้ำมัน
บรรจุพระธาตุข้าวบิณฑ์ จำนวน ๑ องค์
๔)สมเด็จปรกโพธิ์ เนื้องผงพุทธคุณ ๑๐๘
รุ่น"ไหว้ครู ๒๕๕๔" จำนวน ๓ องค์
๕)เหรียญย้อนยุคหลวงพ่อมหานาค ธัมมปัญโญ
วัดแจ้งสง่างามจำนวน ๑ องค์
๖)เหรียญหลวงพ่อทุม ปริสุทโธ รุ่น ๑
วัดจอมพระ จำนวน ๑ องค์
๗)สมเด็จงิ้วดำ
รุ่น"บารมีหลวงพ่อรวยทันใจ" จำนวน ๑ องค์
๘)นางพญางิ้วดำ
รุ่น"บารมีหลวงพ่อรวยทันใจ" จำนวน ๑ องค์
๙)นางกวักโภคทรัพย์
รุ่น"บารมีหลวงพ่อรวยทันใจ"จำนวน ๑ องค์
๑๐)ว่านจั๊กจั่นโภคทรัพย์ จำนวน ๑ องค์
๑๑)ผ้ายันต์ไก่แก้ว รุ่น ๒ (ผืนแดง) จำนวน ๓ ผืน
๑๒)ผ้ายันต์ไก่แก้ว รุ่น ๓ (ผืนขาว) จำนวน ๓ ผืน
 

กองบุญรองประธาน
ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๑๕๐๐ บาทขึ้นไป
จำนวน ๑๐ กองบุญ
รับวัตถุมงคลดังรายการต่อไปนี้
๑)เหล็กไหลพญานาคตัวผู้และตัวเมีย จำนวน ๑ คู่
๒)สมเด็จองค์ปฐมต้น เนื้อผงน้ำมัน
บรรจุพระธาตุข้าวบิณฑ์ จำนวน ๑ องค์
๓)สมเด็จปรกโพธิ์ เนื้องผงพุทธคุณ ๑๐๘
รุ่น"ไหว้ครู ๒๕๕๔" จำนวน ๑ องค์
๔)เหรียญย้อนยุคหลวงพ่อมหานาค ธัมมปัญโญ
วัดแจ้งสง่างามจำนวน ๑ องค์
๕)เหรียญหลวงพ่อทุม ปริสุทโธ รุ่น ๑
วัดจอมพระ จำนวน ๑ องค์
๖)นางพญางิ้วดำ
รุ่น"บารมีหลวงพ่อรวยทันใจ" จำนวน ๑ องค์
๗)นางกวักโภคทรัพย์
รุ่น"บารมีหลวงพ่อรวยทันใจ"จำนวน ๑ องค์
๘)ผ้ายันต์ไก่แก้ว รุ่น ๒ (ผืนแดง) จำนวน ๑ ผืน
๙)ผ้ายันต์ไก่แก้ว รุ่น ๓ (ผืนขาว) จำนวน ๑ ผืน


 

๓)และท่านใดที่ร่วมทำบุญทุกบาททุกสตางค์
ขอมอบวัตุมงคลต่อไปนี้
๑)สมเด็จปรกโพธิ์ เนื้องผงพุทธคุณ ๑๐๘
รุ่น"ไหว้ครู ๒๕๕๔" จำนวน ๑ องค์
๒)ผ้ายันต์ไก่แก้ว รุ่น ๓ (ผืนขาว) จำนวน ๑ ผืน
 
 
โดยปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสบทบร่วมทำบุญทั้งหมดทุกประการ
 
 
สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญ
มารถร่วมทำบุญได้ที่


 

ธนาคารกรุงไทย
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 980-5-29040-9
ชื่อบัญชี ศรายุทธ เอกคณาสิงห์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศรายุทธ เอกคณาสิงห์
(ประธานชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย)
โทร 0821179975
 
หมายเหตุ ท่านใดที่ร่วมทำบุญแล้วกรุณาแจ้งการโอน พร้อมชื่อและที่อยู่ทางกระทู้หรือทางpmให้ทราบด้วยนะ
***ปิดรับบริจาคภายในวันเสาร์ที่ ๗มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 ผู้ตั้งกระทู้ jidsai.com (jidsai-at-gmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-23 22:11:38 IP : 49.48.140.219


Copyright © 2010 All Rights Reserved.