ReadyPlanet.com


เชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์ 9 วัด ในวันที่ 25 ม.ค. 55
avatar
บุญรักษา


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์  9  วัด
ทำบุญบังสุกุลถวาย  9  วัด  ให้กับผู้ล่วงลับ

ณ  อาคารสโมสรอาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
ในวันพุธที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2555   ตั้งแต่เวลา  6.30  น.  เป็นต้นไป
(เลื่อนจากวันที่ 15 ธันวาคม 2554  ไปเป็น  25 มกราคม 2555)


เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  84  พรรษา  5  ธันวาคม  2554   โดยกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์  9  วัด  และฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตตะเถระ  เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รวมทั้งทำบุญบังสุกุลถวาย  9  วัด  ให้กับผู้ล่วงลับ  ผู้มีพระคุณและญาติร่วมสายโลหิต  เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่มิอาจพรรณนาอานิสงส์อันไพศาลอเนกอนันต์  ณ  ที่นี้ได้  
พระมหาเจดีย์ฯ  9  วัดที่กำลังก่อสร้างอยู่มีดังนี้

1.  พระมหาธาตุเจดีย์  วัดศรีอภัยวัน  ต.นาอ้อ  อ.เมือง  จ.เลย  พระราชญาณวิสุทธิโสภณ  (หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร)
2.  พระมหาเจดีย์มหามงคล  วัดป่าศรีคุณาราม  ต.บ้านจีต  อ.กู่แก้ว  จ.อุดรธานี  (หลวงปู่บุญเกิด  ยุตธัมโม)
3.  พระราชวรคุณ  (หลวงปู่สมศักดิ์  บัณฑิโต)  วัดบูรพาราม  จ.สุรินทร์  (ผ้าป่าบูรณะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูลย์  อตุโล)
4.  พระมหาเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล  วัดป่าหนองไคร้  อ.เมือง  จ.ยโสธร  (หลวงปู่ประสาร  สุมโนฯ)
5.  พระมหาเจดีย์พุทธบูชา  วัดพุทธบูชา  บางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร  (พระราชภาวนาพินิจ)
6.  พระธาตุเจดีย์ศรีอยุธยา สัมมาสัมโพธิญาณ  วัดบึงลัฏฐิวัน  ต.ท่าหลวง  อ.ท่าเรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา  
     (หลวงพ่อโสภณ  โอภาโส)
7.  พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์  วัดป่ากิตติญานุสรณ์   อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น  (พระอาจารย์ปรีดี  ผลญาโณ)
8.  พระเจดีย์พระธาตุโพธิ์ทอง   ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  (พระอาจารย์อุทัย  อุทโย)
9.  อุโบสุทรงปฐมเจดีย์   วัดดอนทอง  ต.ดอนข่อย  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  (หลวงพ่อเอกชัย  อิสฺสโร)


*****  อานิสงส์การทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์ฯ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  จะเป็นปัจจัยให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งในพระนิพพาน  
หากท่านยังมิบรรลุได้ในชาตินี้  อำนาจบุญนี้จะนำพาท่านไปจุติในภพภูมิเทวดาและมนุษย์เท่านั้น  จนบรรลุพระนิพพานในที่สุด *****
          ขอบารมีพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ นี้  และครอบครัวของท่านได้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม  มีสุขภาพแข็งแรง  คิดสิ่งใดให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ ฯ


ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเงินผ่านธนาคารไปที่
ชื่อบัญชี   “ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจดีย์ 9 วัด) ”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่บัญชีออมทรัพย์   453-1-35371-0ที่มาของข้อมูล  :   เว็บไซต์บ้านเรือนไทย  
http://www.baanruenthai.com/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=1027ผู้ตั้งกระทู้ บุญรักษา โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-26 17:12:11 IP : 118.174.200.178


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3320473)
avatar
บ้านเรือนไทย

ขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บ้านเรือนไทย วันที่ตอบ 2012-01-06 09:57:39 IP : 125.24.17.115ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.