ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลถวาย “ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ”เพื่อสร้างอาคารเรียน*
avatar
su


ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
น้อมถวาย หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
ณ วัดกัลยาณธัมโม ( วัดโชคไพศาล ) บ้านหนองนาหาร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ( เป็น รร. ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ม. 3ห่างจากตัว จ . สกลนคร 90 กม . )
 

วัน เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 28 - 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
-----------------------------------------------------------------------


 

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา มีอาคารแบบ ป. 1 ฉ ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 รวมเวลาการใช้งานถึงปัจจุบัน 56 ปี เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เป็นอาคารไม้ ยกสูง 2 ห้องเรียน สร้างขึ้นโดยงบประมาณจากทางราชการและการระดมทุนจากชุมชน ซึ่งขณะนี้อาคารหลังนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก หลังคาสังกะสีรั่ว ผนังและเพดานชำรุด ไม่ปลอดภัยในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
" หลวงแตงอ่อน กัลยาณธัมโม " เจ้าอาวาสวัดกัลยาณธัมโม ( วัดโชคไพศาล ) บ้านสมสนุก ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพระมหาเถระสายพระกรรมฐานเป็นที่เสื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อีกท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตารับเป็นประธานอุปถัมภ์ในโครงการจัดสร้างอาคารเรียน เรียน 2 ชั้น ขนาด 6X24 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 2,500,000 บาท อนึ่งในโอกาสครบรอบอายุ 87 ปี ของหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ในวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2552 คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้มีมติจัดสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา บ้านหนองนาหาร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมบูชาคุณถวายแด่หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม เป็นที่สุด

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเรียน 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมมโมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้บริจาคและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ.
 

* กำหนดการทอดผ้าป่ามหากุศล *
 

วัน เสาร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
18.00 น. - พระภิกษุ-สามเณรและฆราวาส พร้อมกันทำวัตรเย็น
18.30 น. - อาราธนาพระปริตร/ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ( เสร็จแล้วพักผ่อนทำธุระส่วนตัว 10 นาที )
19.00 น. - อาราธนาธรรม/แสดงพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติอบรมจิตภาวนาโดย“ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ” / เรียนถามปัญหาธรรม
20.00 น - เสร็จพิธีสำหรับ วันที่ 29 มีนาคม 2552 ( ปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย )
วัน อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552
เวลา 04.00 น. - พระภิกษุ-สามเณร และฆราวาสพร้อมกันทำวัตรเช้า
*07.00 น. - พระภิกษุ-สามเณร บิณฑบาตรรอบศาลาการเปรียญ
07.30 น. - พิธีทอดผ้าป่า , ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ , พระสงฆ์อนุโมทนา /

* เสร็จพิธีรับของที่ระลึก *
คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
1. หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ประธานอุปถัมภ์
2. พระอาจารย์บรรเทา สัญญโต ประธานดำเนินการก่อสร้าง
3. พระอาจารย์พงษ์เจริญ ฐิตวัฒโณ รองประธานดำเนินการก่อสร้าง
* หมายเหตุวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ 2552 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 50 รูป ดังมีรายนามดังนี้ (พระเถระที่นิมนต์ท่านตอบกลับทุกรูปแล้ว )

1.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโมวัดกัลยาณธัมโม ( วัดโชคไพศาล ) บ.หนองนาหาร ต. นาซอ. วานรนิวาส จ. สกลนคร
2.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดประทีปปุญญารามต.เซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
3.พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัยอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
4.หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผลต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
5.พระครูโกวิทสังฆการ (หลวงพ่อสัมภาษ โกวิโท) วัดป่าบ้านหนองแฝกต. น้อยนาคำ อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
6.พระอาจารย์ประสงค์ กิตติสาโร วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
7.พระอาจารย์บรรเทา สัญญโต วัดธรรมนิเวศวานาราม อ.วานรนิวาส จ. สกลนคร
8.พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์ ( พระอาจารย์เดช กิตติโสภโณ )วัดภูคอกม้าอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร

วิธีการทำบุญ

1. ถวายหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม โดยตรงแล้วระบุในใบปวารณาบัตรว่าสร้างอาคารเรียน

*2. โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาวานรนิวาส
หมายเลขบัญชี : 181 – 1 – 48564 – 2
ชื่อบัญชี : พระอาจารย์แตงอ่อน กัลยาณธัมโม

3. สำหรับท่านใดที่ต้องการ ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งโทรสารหลักฐานการทำบุญมาที่คุณปรีชา บุตรศรี เลขานุการและเหรัญญิกคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารเรียนผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์ 081-4881587 เบอร์โทรสาร 02-4772289ผู้ตั้งกระทู้ su โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-19 11:52:32 IP : 58.9.20.89


Copyright © 2010 All Rights Reserved.