ReadyPlanet.com


ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนจัดสร้างหลวงพ่อรวยทันใจ ณ วัดแจ้งสง่างาม
avatar
jidsai


 

ประมวลภาพ

พิธีทอดกฐินสามัคคี

สมทบทุนจัดสร้างหลวงพ่อรวยทันใจ

ณ วัดแจ้งสง่างา

ต.ไพล อ.เมือง จ.สรินทร์

ในวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

เอาละครับสำหรับวันนี้ทีมงานช่างภาพจิตใส จะขอนำท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับเรา ซึ่งขอบอกว่างานนี้ถือว่าคุ้มจริงๆ ได้ทั้งทอดกฐิน ทั้งได้ทำบุญสร้างพระพุทธรูป เรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญผู้อ่านติดตามชมได้เลยครับ


ผู้มีจิตศรัทธาสบทบทุนร่วมทำบุญในกฐินทานครั้งนี้ต่อยอดกฐินสามัคคี "จิตใส"ครูบาอาจารย์เมตตามอบพระที่ระลึกแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญช่วยกันคนละไม้คนละมือ บรรจุข้าวทิพย์เพื่อมอบให้แก่ผู้มาร่วมทำบุญผู้ตั้งกระทู้ jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-09 02:32:19 IP : 223.205.237.102


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3263913)
avatar
jidsai

ชาวบ้านฟ้อนรำต้อนรับองค์กฐินสามัคคีด้วยความสนุกสนาน
องค์กฐินประกอบไปด้วย ผ้าไตรจีวร ตลอดจนจตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย

 

ประธานกฐินสามัคคีในครั้งนี้ คือท่านผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตลอดจนเหล่าข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย


ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:33:36 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 2 (3263914)
avatar
jidsai


 

สมาชิกชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมขบวนแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ ยอดกฐินที่ทางชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้น้อมถวายในมหาทานบารมีครั้งนี้ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญกราบอนุโมทนาบุญร่วมกัน

 

ชุดผ้าไตรจีวร ตลอดจนอัฎฐบริขารทั้งหลายที่ได้น้อมถวายในกฐินทานครั้งนี้


ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:34:28 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 3 (3263915)
avatar
jidsai


พระกำลังจักรพรรดิ์จำนวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ องค์ ที่ทางกลุ่มแสงโพธิญาณ ได้น้อมถวายเป็นบริวารกฐิน เพื่อจะนำมาบรรจุในหลวงพ่อรวยทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ณ วัดแจ้งสง่างามจตุปัจจัยที่เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อสบทบจัดสร้างหลวงพ่อรวยทันใจประธานในพิธี ประกอบไปด้วย ผุ้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:36:27 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 4 (3263916)
avatar
jidsai

ประธานในพิธีกล่าวนำถวายกฐินทาน


พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมทำพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีด้วยศรัทธาอันดียิ่ง
 

คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน เพื่อกล่าวถึงที่มาของกฐิน และขอสังฆานุมัติจากคณะสงฆ์เพื่อรับกฐินทานจากพุทธศาสนิกชน

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:38:11 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 5 (3263917)
avatar
jidsai

น้อมถวายผ้าพระกฐินแด่คณะสงฆ์ วัดแจ้งสง่างามหลังจากเสร็จพิธีทอดกฐินทาน สมาชิกชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย เริ่มนับยอดปัจจัยทั้งหมด
ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาอันชอบดีแล้วของพุทธศาสนิกชน ที่ได้สละเป็นทานสร้างกุศลฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:38:59 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 6 (3263918)
avatar
jidsai


 

 

อานิสงค์กฐินทาน

ครั้งหนึ่งจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาพระนิพพาน ซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็ได้ และยิ่งกว่านั้นไซร้ ก่อนที่บรรดาผลทั้งหลายเหล่านั้น คือความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี ความเป็นอัครสาวกก็ดี หรือพระอรหันต์ที่ดี กว่าจะมาถึง พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่า ในขณะที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ มีบารมียังไม่สูงดี ยังไม่บรรลุ-มรรคผล ได้

 

อานิสงค์กฐินทาน จะให้ผลดังนี้
ในอันดับแรกเมื่อตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นเทวดาและลงมาจุติเป็นเจ้าจักรพรรดิปกครองประเทศทั่วโลก มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ๕๐๐ ชาติ

 

เมื่อบุญแห่ง ความเป็นจักรพรรดิสิ้นไป บุญหย่อนลงมาจะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ

 

เมื่อบุญแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์หมดไป ก็เกิดเป็นเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ

 

เมื่อบุญแห่งความเป็นเศรษฐีหมดไป ก็เกิดเป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ

 

เมื่อบุญแห่งความเป็นอนุเศรษฐีหมดไป ก็เกิดเป็นคหบดี ๕๐๐ ชาติ

 

รวมความแล้วองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตรัสไว้ว่า คนที่ทอดกฐินทานครั้งหนึ่งก็ดี หรือ ร่วม ทอดกฐินก็ดี บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมด ก็เข้านิพพานก่อนก็ได้

  

ขึ้นชื่อว่าการทำบุญผู้ให้ย่อมมีปีติร่าเริงในผลแห่งทานของตนเสมอ

 


 

สรุปยอดกฐินทั้งหมดประมาณ ๔๓,๙๙๙ บาท

ขออานิงค์ในครั้งนี้ จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ แก่ทุกท่านทุกดวงจิตตามปราถนาเทอญ
 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:39:48 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 7 (3263919)
avatar
jidsai

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย

www.jidsai.com

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-09 02:42:02 IP : 223.205.237.102


ความคิดเห็นที่ 8 (3264103)
avatar
jidsai

ยอดกฐินผิดพลาดนะครับ

ยอดทั้งหมดจำนวน ๔๓๙,๙๙๙ บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น jidsai (jidsai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-10 10:06:08 IP : 223.206.128.10ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.