ReadyPlanet.com


กำหนดการงานสืบชะตาหลวงพี่เอกวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ และรายชื่อครูบาอาจารย์
avatar
น้องพล


เนื่องในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระคุณหลวงพี่เอก (พระปรินทร์ ธัมมสรโณ)
ทางคณะศิษย์ได้จัดงานสืบชะตาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พระคุณหลวงพี่เอก

โดยทางคณะศิษย์ได้กราบนิมนต์พร้อมทั้งได้รับการตอบรับนิมนต์จากครูบาอาจารย์
เพื่อมาร่วมในพิธีสืบชะตาดังนี้

รายนามพระภาวนาจารย์เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๓๗ ปี

๑.พระมหาโพธิวงศาจารย์ (พระคุณหลวงปู่ครูบาสุจี) วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่

๒.พระครูอดุลปุญญาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาผัด) วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย

๓.พระครูสุวรรณศาสนคุณ (พระคุณหลวงปู่นาม) วัดน้อยชมภู จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.พระครูวรธรรมประยุต (พระคุณหลวงพ่อทุเรียน) วัดศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๕.พระครูพินิจสารธรรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาพรรณ) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

๖.พระครูสันติธรรมมาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาอ่อน) วัดสันต้นหวีด จังหวัดพะเยา

๗.พระครูโพธิโสภณ (พระคุณหลวงปู่ศรีวัย) วัดหนองเงือก จังหวัดลำพูน

๘.พระครูพิพิธปุญญาพิรัตน์ (พระคุณหลวงปู่ครูบาอินตา) วัดศาลา (น้ำแพร่) จังหวัดเชียงใหม่

๙.พระครูมงคลบุญญาคม (พระคุณหลวงปู่ครูบาบุญมา) วัดสามัคคีธรรม จังหวัดลำปาง

๑๐.พระครูภาวนาพิลาศ (พระคุณหลวงตาวัชรชัย) วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จังหวัดสระบุรี

๑๑.พระครูปทุมวรกิจ (พระคุณหลวงพ่อชำนาญ) วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

๑๒.พระครูปลัด ชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

๑๓.พระครูปลัด สมปอง สุธมฺสนฺตจิตโต อาศรมบ้านสบายใจ จังหวัดอุทัยธานี

๑๔.พระครูธรรมธร เล็ก สุธมฺมปัญโญ วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

๑๕.พระครูวินัยธร หลุย ธมฺมธโร วัดราชโยธา กรุงเทพมหานคร

๑๖.พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๗.พระปลัด วิรัช โอภาโส วัดพรหมยาน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๘.พระอธิการสิงห์ วิสุทโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จังหวัดลำพูน

๑๙.พระอธิการบุญยัง ปุญญังกโร วัดห้วยน้ำอุ่น จังหวัดลำพูน

๒๐.พระคุณหลวงปู่สิริ อคฺคสิริ วัดละหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๑.พระคุณหลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น จังหวัดลำปาง

๒๒.พระครูบานิกร ชัยยะเสนโน วัดพระธาตุแก่งสร้อย จังหวัดตาก


รายนามพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ (แบบเหนือ)

๑.พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (พระคุณหลวงพ่อครูบาสนิท) วัดห้วยบง จังหวัดลำพูน

๒.พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร) วัดกลางดง จังหวัดสุโขทัย

๓.พระครูสุนทรอรรถการ (อุดร) วัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน

๔.พระมหาธนวัฒน์ คุณวีโร วัดม่อนจำศีล จังหวัดสุโขทัย

๕.พระปลัดอลงกรณ์ อนาลโย วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

๖.พระสมุห์สง่า สนฺตจิตโต วัดพระธาตุดอยกวางคำ จังหวัดลำพูน

๗.พระสมุห์ภูไท ปภากโร วัดเขาแก้วชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย

๘.พระปลัดบุญทัน ถาวโร วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย

๙.พระอธิการนิรันดร์ วัดหนองผักบุ้ง จังหวัดสุโขทัย


-----------------------------------------------------------------------------
 
กำหนดการ
 
๐๗.๓๐  น.   บวงสรวง
๐๘.๐๐   น.   ทำพิธียกฉัตรมณฑปพระพุทธบาท เบิกพระเนตรพระประธาน
๐๙.๓๐   น.   ทำพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญอายุวัฒนะมงคลฯ
๑๑.๐๐   น.   ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐   น.   ญาติโยมร่วมทำบุญถวายพระเถรานุเถระทุกรูป
 
-------------------------------------------------------------------------------ผู้ตั้งกระทู้ น้องพล โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-06 11:19:11 IP : 10.6.144.151


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3274191)
avatar
น้องพล

เนื่องในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระคุณหลวงพี่เอก (พระปรินทร์ ธัมมสรโณ)
ทางคณะศิษย์ได้จัดงานสืบชะตาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พระคุณหลวงพี่เอก

โดยทางคณะศิษย์ได้กราบนิมนต์พร้อมทั้งได้รับการตอบรับนิมนต์จากครูบาอาจารย์
เพื่อมาร่วมในพิธีสืบชะตาดังนี้

รายนามพระภาวนาจารย์เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๓๗ ปี

๑.พระมหาโพธิวงศาจารย์ (พระคุณหลวงปู่ครูบาสุจี) วัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่

๒.พระครูอดุลปุญญาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาผัด) วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย

๓.พระครูสุวรรณศาสนคุณ (พระคุณหลวงปู่นาม) วัดน้อยชมภู จังหวัดสุพรรณบุรี

๔.พระครูวรธรรมประยุต (พระคุณหลวงพ่อทุเรียน) วัดศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๕.พระครูพินิจสารธรรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาพรรณ) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

๖.พระครูสันติธรรมมาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาอ่อน) วัดสันต้นหวีด จังหวัดพะเยา

๗.พระครูโพธิโสภณ (พระคุณหลวงปู่ศรีวัย) วัดหนองเงือก จังหวัดลำพูน

๘.พระครูพิพิธปุญญาพิรัตน์ (พระคุณหลวงปู่ครูบาอินตา) วัดศาลา (น้ำแพร่) จังหวัดเชียงใหม่

๙.พระครูมงคลบุญญาคม (พระคุณหลวงปู่ครูบาบุญมา) วัดสามัคคีธรรม จังหวัดลำปาง

๑๐.พระครูภาวนาพิลาศ (พระคุณหลวงตาวัชรชัย) วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จังหวัดสระบุรี

๑๑.พระครูปทุมวรกิจ (พระคุณหลวงพ่อชำนาญ) วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

๑๒.พระครูปลัด ชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

๑๓.พระครูปลัด สมปอง สุธมฺสนฺตจิตโต อาศรมบ้านสบายใจ จังหวัดอุทัยธานี

๑๔.พระครูธรรมธร เล็ก สุธมฺมปัญโญ วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี

๑๕.พระครูวินัยธร หลุย ธมฺมธโร วัดราชโยธา กรุงเทพมหานคร

๑๖.พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๗.พระปลัด วิรัช โอภาโส วัดพรหมยาน จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๘.พระอธิการสิงห์ วิสุทโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จังหวัดลำพูน

๑๙.พระอธิการบุญยัง ปุญญังกโร วัดห้วยน้ำอุ่น จังหวัดลำพูน

๒๐.พระคุณหลวงปู่สิริ อคฺคสิริ วัดละหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๑.พระคุณหลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะเกว๋น จังหวัดลำปาง

๒๒.พระครูบานิกร ชัยยะเสนโน วัดพระธาตุแก่งสร้อย จังหวัดตาก


รายนามพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ (แบบเหนือ)

๑.พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (พระคุณหลวงพ่อครูบาสนิท) วัดห้วยบง จังหวัดลำพูน

๒.พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร) วัดกลางดง จังหวัดสุโขทัย

๓.พระครูสุนทรอรรถการ (อุดร) วัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน

๔.พระมหาธนวัฒน์ คุณวีโร วัดม่อนจำศีล จังหวัดสุโขทัย

๕.พระปลัดอลงกรณ์ อนาลโย วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

๖.พระสมุห์สง่า สนฺตจิตโต วัดพระธาตุดอยกวางคำ จังหวัดลำพูน

๗.พระสมุห์ภูไท ปภากโร วัดเขาแก้วชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย

๘.พระปลัดบุญทัน ถาวโร วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย

๙.พระอธิการนิรันดร์ วัดหนองผักบุ้ง จังหวัดสุโขทัย


-----------------------------------------------------------------------------
 
กำหนดการ
 
๐๗.๓๐  น.   บวงสรวง
๐๘.๐๐   น.   ทำพิธียกฉัตรมณฑปพระพุทธบาท เบิกพระเนตรพระประธาน
๐๙.๓๐   น.   ทำพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญอายุวัฒนะมงคลฯ
๑๑.๐๐   น.   ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐   น.   ญาติโยมร่วมทำบุญถวายพระเถรานุเถระทุกรูป
 
-------------------------------------------------------------------------------

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องพล วันที่ตอบ 2011-01-06 11:34:28 IP : 10.6.144.151


ความคิดเห็นที่ 2 (3275243)
avatar
เบนซ์

ขอแก้ หัวข้อ ชื่อวัดของหลวงพ่อ พระปลัดวิรัช โอภาโสครับ  จากวัดพรหมยาน เป็นวัดธรรมยานครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบนซ์ (nage_03-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-09 21:29:03 IP : 110.164.245.213


ความคิดเห็นที่ 3 (3275509)
avatar
น้องพล

ขออภัยสำหรับข้อมูลบางจุดที่คลาดเคลื่อนด้วยครับ ...

ตอนนี้ขออนุญาต update รายชื่อครูบาอาจารย์

เนื่องจากบางรูปท่านติดกิจธุระ หรือธาตุขันธ์ไม่สะดวกจะเดินทางไกล

 

๑.พระคุณหลวงปู่สิริ อคฺคสิริ
๒.พระคุณหลวงปู่ครูบาครอง ขตฺติโย
๓.พระคุณหลวงปู่ครูบาคำ จันติโก
๔.พระครูอดุลปุญญาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาผัด)
๕.พระครูมงคลรัตน์ (พระคุณหลวงปู่ครูบาสิทธิ)
๖.พระครูสันติธรรมมาภิรม (พระคุณหลวงปู่ครูบาอ่อน)
๗.พระครูสุวรรณศาสนคุณ (พระคุณหลวงปู่นาม)
๘.พระครูวินัยธรหลุย ธมฺมธโร
๙.พระครูวรธรรมประยุต (พระคุณหลวงพ่อทุเรียน)
๑๐.พระครูพิพิธชลธรรม (พระคุณหลวงปู่หลาย)
๑๑.พระอธิการบุญยัง ปุญญังกโร
๑๒.พระอธิการสิงห์ วิสุทโธ
๑๓.พระครูภาวนาพิลาศ (พระคุณหลวงตาวัชรชัย)
๑๔.พระครูปลัดชลอ วิมโล
๑๕.พระปลัดวิรัช โอภาโส
๑๖.พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม
๑๗.พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปัญโญ
๑๘.พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร
๑๙.พระครูปทุมวรกิจ (พระคุณหลวงพ่อชำนาญ)
 

 

๑.พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (พระคุณหลวงพ่อครูบาสนิท)
๒.พระครูพิพิธธรรมมงคล
๓.พระครูพิศิษย์จริยาวัตร
๔.พระครูวิบูลธรรมานุกูล
๕.พระครูสุเขตสุทธาลังการ
๖.พระสมุห์ภูไท ปภากโร
๗.พระสมุห์สง่า สนฺตจิตโต
๘.พระปลัดบุญทัน ถาวโร
๙.พระอธิการนิรันดร์
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องพล วันที่ตอบ 2011-01-11 13:25:09 IP : 10.6.144.151


ความคิดเห็นที่ 4 (3275510)
avatar
น้องพล

กำหนดการ

พิธียกฉัตรมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทและฉลอง พระราชพรหมยาน นิพพานนาวา

พิธีสืบชะตาหลวงและทำบุญอายุวัฒนมงคล ๓๗ ปี พระสมุห์ปรินทร์ ธัมมสรโณ

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ. วัดเขาแร่ บ้านม่วง ต.โชกม่วง อ.ทุ่งเสลี่ยม กรุงสุโขทัย

๐๗.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น.

 


๐๙.๓๐ น.


๑๑.๓๐ น.


๑๒.๓๐ น.

บวงสรวง


ทำพิธียกฉัตรมณฑปพระพุทธบาท เบิกเนตรพระประทาน

ฉลอง พระราชพรหมยาน นิพพานนาวา

ทำพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญอายุวัฒนมงคล ฯ


ฉันภัตตาหาร เพลญาติโยมร่วมทำบุญถวายพระเถรานุเถระทุกรูป

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องพล (pollapat_tu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-11 13:27:25 IP : 10.6.144.151ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.