ReadyPlanet.com


กราบเรียนถึงชมรมรักษ์พระธาตุ
avatar
นฤพาน


กระผมขอรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตสาวกจากชมรมเพื่อกราบสักการะบูชา

และยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึก น้อมรำลึกถึงพระพุทธ คุณพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

ถ้าต้องการให้กระผมส่งซองเปล่าไปให้กรุณาติดต่อกลับที่  Email  neung1.pichasta@gmail.com

กราบขอบพระคุณทางชมรมเป็นอย่างสูง ......

                                                ผู้ตั้งกระทู้ นฤพาน (neung1-dot-pichasta-at-gmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-12 16:10:47 IP : 49.228.174.152


Copyright © 2010 All Rights Reserved.