ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​

พระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​

วันนี้แอดมินคัดพระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​ อ่านให้จบและนอบน้อมสรรเสริญพระพุทธองค์ไปพร้อมกับดาบสสุรุจิมีอานิสงส์​แน่นอนค่ะ

ในสมัยพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสีพระเถระเกิดในสกุลพราหมณ์ออกบวชเป็นดาบสชื่อ สุรุจิ อาศัยอยู่ภูเขาลัมพกะมีศิษย์ ๒๕,๐๐๐ คน ครั้งพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีเสด็จไปยังภูเขาลูกนั้นทรงประทับนั่งขัดสมาธิ​ ดาบสเห็นพระพุทธลักษณะครบถ้วนจึงปัดกวาดสถานที่ต้อนรับบูชาด้วยดอกไม้ ๘ ดอกและทูลชมเชยสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้เหล่าศิษย์ฟังว่า

“ ข้าแต่พระสยัมภูผู้เป็นแดนเกิดแห่งพระคุณหาประมาณมิได้ขอพระองค์จงรื้อถอนสัตว์โลกนี้ สัตว์โลกเหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระองค์ย่อมข้ามกระแสคือความสงสัยเสียได้พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาเป็นยอด​ เป็นธงชัย เป็นหลักเป็นที่อาศัย​ เป็นที่พึ่งพิง​ เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์​ เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลาย​

น้ำในมหาสมุทรอาจประมาณได้ด้วยมาตราตวงแต่ใคร ๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลย

เอาดินมาชั่งดูแล้วอาจประมาณแผ่นดิน

อาจวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือ

อาจประมาณน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธญาณมาประมาณนั้นไม่ควร “

พระพุทธเจ้าทรงให้พระอัครสาวกพระนาม นิสภะเข้าเฝ้าทรงแย้มพระโอษฐ์และตรัสว่า

“ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้ทั้งชมเชยพระญาณของเรา​ เราจะประกาศให้พวกท่านทราบถึงผู้นั้น” ว่าผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า​ ผู้นี้จะรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัป

จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินพันครั้ง

จะเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง

จะเป็นเจ้าประเทศราชที่ไพบูลย์นับไม่ถ้วน

ภพสุดท้ายถึงความเป็นมนุษย์จะคลอดจากครรภ์นางพราหมณีชื่อสารี ผู้นี้จะปรากฏชื่อและโคตรของมารดาว่าสารีบุตรมีปัญญา... สละทรัพย์สมบัติ ๘๐โกฏิแล้วออกบวช ในกัปอันประมาณมิได้จากกัปนี้ไปจะมีพระศาสดาพระนามว่าโคตมะจะอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาองค์นั้นจะได้เป็นพระอัครสาวกมีชื่อว่า”สารีบุตร”

ขอกราบนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยเศียรเกล้า

ขอกราบนอบน้อมองค์พระอัครสาวกสารีบุตรด้วยเศียรเกล้า

ทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย 
เกร็ดความรู้พระธาตุ

พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)
เรื่องมูลเหตุของพุทธบัญญัติ​ห้ามภิกษุ​ฉันเนื้ิอมนุษย์​​
อานิสงส์​และวิธี​การถวายสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต
เหตุแห่งการเป็นพระบรมธาตุ article
พระธาตุงอกจากองค์พระเครื่อง article
ที่มาของตำราโบราณซึ่งชมรมรักษ์พระบรมธาตุใช้จำแนกสัณฐานของพระธาตุ article
อานิสงส์การบูชาพระบรมธาตุ article
ถาม-ตอบ ที่มาของพระบรมธาตุ-พระธาตุ article
สนทนา เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ กับหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง article
ทำไมกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ article
อานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุ
พระธาตุ เกิดจากอำนาจจิตพระอรหันต์ซักฟอกอัฐิให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นพระธาตุ
พระธาตุข้าวบิณฑ์
คำบูชาพระบรมธาต​ุด้วยบทโบราณ
พระภิกษุ​ณีองค์​แรกคือพระนางมหาปชาบดี
พระธาตุพระยโสธราเถรี พระภัททากัจจานา พระพิมพา พระยโสธราพิมพา
เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง​
พระสีวลี ประวัติ พระธาตุ และ คำบูชา
พระธาตุชานหมาก พระธรรมธาตุ หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง และพระธาตุเทพนิมิต ตามพระเครื่อง รูปลอยครูบาอาจารย์
คำขอขมาพระรัตน์ตรัย พระธาตุ - คำบูชา
การสรงน้ำพระบรมธาตุ พระธาตุbulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.