ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)

  พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)

พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)​

วัดเพชรพลี (พริบพลี) จังหวัดเพชรบุรี​เป็นวัดในดวงใจแห่งหนึ่ง​ของแอดมินสร้างในสมัยพระเจ้าตะวัน​เป็นกษัตริย์​ครองเมือง​(นครศรีธรรมราช​ในปัจจุบั​น)​ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช​ที่ส่งพระธรรมฑูต​5​รูปมี
🙏พระโสณณะ
🙏พระอุตระ​
🙏พระฌานียะ
🙏พระภูรียะ​
🙏พระมานียะ

มาเผยแผ่พระพุทธ​ศาสนา​และอัญเชิญ​พระบรมธาตุ​มาประดิษฐาน​ ณ​ พระบรมธาตุเจดีย์​นครศรีธรรมราช​ด้วยประมาณปี​ พ.ศ​.​270 กว่า​ มีโบราณวัตถุ​ในยุคนั้นเก็บรักษาไว้​ และมีรูปเหมือนพระปุณณะที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตะวัน

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน​เกศาธาตุ​ของพระพุทธ​เจ้าพระสมณโคดม

พระปุณณเถระเป็นพระสงฆ์องค์แรกของประเทศไทย​ท่านเดิมชื่อบุญ ท่านเป็นชาวพริบพลี ในเขตของเมืองสุนาปรันต​ชนบท(เพชรบุรี​ในปัจจุบั​น)​พ่อแม่เป็นเจ้าเมือง ชื่อ ขุนกล่อม แม่กุล​ มี พี่น้อง 5 คน ท่านเป็นพี่คนโต คนรองชื่อจุลบุน คนที่ 3 ชื่อแม่เล็กคนที่ 4 ชื่อเสมอคนที่ 5 ชื่อแม่เจิม อาชีพค้าขาย โดยใช้เกวียน 500 เล่ม ไปยังเมืองต่างๆในประเทศอินเดีย ครั้งหนึ่ง ที่เมืองสาวัตถีได้พบพระพุทธองค์ ฟังธรรมเทศนา​ด้วย​น้ำเสียงอันไพเราะอ่อนหวานท่านเกิดความเลื่อมใส​ ศรัทธา​จึงขอประทานอนุญาตพระพุทธ​เจ้า​ออกบวช​ตรงกับวันขึ้น​10​ค่ำ​เดือน​7​ พุทธวัสสะได้​19ปี​ โดยมีพระอานนท์​เป็นอุปัชฌาย์​พระอุบาลีให้สรณะ​ศีล​ฉายาพระปุณณะเถระ

เมื่อ​ท่านปฏิบัติกรรมฐานไประยะหนึ่ง พิจารณาว่า สถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับการปฏิบัติของท่านใคร่จะกลับบ้าน จึงทูลขอโอวาท​ พระพุทธองค์ เมื่อพระองค์​ทรง​ให้โอวาทเสร็จ​ตรัสถามพระปุณณะว่า​

ปุณณ....พวกมนุษย์สุนาปรันตดุร้ายนักแล

ปุณณ....พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต หยาบช้านักแล

ปุณณ.....ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต จักด่า จักแช่งเธอ ณ ที่นั้น เธอจักคิดว่าอย่างไร?"

"พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต จักด่า จักแช่งข้าพระองค์ไซร้ ณ ที่นั้น ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตเหล่านี้ดีหนอ พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตเหล่านี้ เจริญดีหนอ ซึ่งพวกเหล่านี้ ไม่ใช้ฝ่ามือตบตีเรา"

"ปุณณ.....ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต จักใช้ฝ่ามือตบตีแก่เธอไซร้ ปุณณ...ณ ที่นั้น เธอจะมีความคิดว่าอย่างไร?"

"พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต จะใช้ฝ่ามือตบตีข้าพระองค์ไซร้ ข้าพระองค์จะคิดว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตเหล่านี้ดีหนอ เจริญดีหนอ ที่ไม่ใช้ก้อนดินประหารแก่เรา"

"ปุณณ....อนึ่ง ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต จักใช้ก้อนดินประหารเธอไซร้ ณ ที่นั้น เธอจะมีความคิดอย่างไร?"

"พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต ใช้ก้อนดินประหารข้าพระองค์ ก็จะคิดว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตดีหนอ เจริญหนอ ไม่ใช้ท่อนไม้ประหารแต่เรา"

"ปุณณ....ถ้าเขาใช้ท่อนไม้ประหารล่ะ ณ ที่นั้น เธอจะคิดอย่างไร?"

"ข้าพระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาใช้ท่อนไม้ประหาร ข้าพระองค์จะคิดว่า พวกมนุษย์สุนาปรันตเหล่านี้ดีหนอ เจริญหนอ ที่ไม่ใช้ศาสตราวุธอันคนปลิดชีวิตเรา"

"ปุณณ.....ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต ใช้ศาสตราวุธอันคนปลิดชีวิตล่ะ?"

"ข้าพระองค์จะคิดว่า พวกมนุษย์สุนาปรันตเหล่านี้ดีหนอ เจริญดีหนอ เพราะสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้อึดอัด เกลียดชังร่างกายและชีวิต ย่อมแสวงหาศาสตราปลิดชีวิต ศาสตรานั้น เราไม่ต้องแสวงหา ได้ศาสตราปลิดชีวิตเอง ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในเพราะเรื่องนี้ ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้พระเจ้าข้า"

พระพุทธองค์ทรงดำริว่า....."สาธุ....สาธุ....ปุณณ.....ปุณณ เธอแลผู้ประกอบด้วย ทมะ(การฝึกฝน) อุปสม(การเข้าไปสงบ) จักสามารถเพื่ออยู่ ณ ชนบทสุนาปรันต ปุณณ...บัดนี้ เธอจงสำคัญกาลที่ควรเถิด"

ปุณโณวาทะสูตร​

เป็นเวลา​ 2697 ปีแล้วที่หลวงปู่ได้บวชเป็นเอหิภิกขุ​ ลูกหลานตั้งใจเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จัก​ หลวงปู่​พระภิกษุสงฆ์รูปแรกแห่งสุวรรณภูมิ​ และเป็นผู้นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาเผยแผ่​พระพุทธศาสนา ยังดินแดนสุวรรณภูมิ

กราบ​กราบกราบหลวงปู่ปุณณะด้วยเศียรเกล้า

(ด่า​ มือ​ตี​ ดิน ไม้ตี​ อาวุธ​ฆ่า)

ทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
เกร็ดความรู้พระธาตุ

เรื่องมูลเหตุของพุทธบัญญัติ​ห้ามภิกษุ​ฉันเนื้ิอมนุษย์​​
อานิสงส์​และวิธี​การถวายสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต
เหตุแห่งการเป็นพระบรมธาตุ article
พระธาตุงอกจากองค์พระเครื่อง article
ที่มาของตำราโบราณซึ่งชมรมรักษ์พระบรมธาตุใช้จำแนกสัณฐานของพระธาตุ article
อานิสงส์การบูชาพระบรมธาตุ article
ถาม-ตอบ ที่มาของพระบรมธาตุ-พระธาตุ article
สนทนา เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ กับหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง article
ทำไมกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ article
อานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุ
พระธาตุ เกิดจากอำนาจจิตพระอรหันต์ซักฟอกอัฐิให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นพระธาตุ
พระธาตุข้าวบิณฑ์
คำบูชาพระบรมธาต​ุด้วยบทโบราณ
พระภิกษุ​ณีองค์​แรกคือพระนางมหาปชาบดี
พระธาตุพระยโสธราเถรี พระภัททากัจจานา พระพิมพา พระยโสธราพิมพา
พระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​
เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง​
พระสีวลี ประวัติ พระธาตุ และ คำบูชา
พระธาตุชานหมาก พระธรรมธาตุ หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง และพระธาตุเทพนิมิต ตามพระเครื่อง รูปลอยครูบาอาจารย์
คำขอขมาพระรัตน์ตรัย พระธาตุ - คำบูชา
การสรงน้ำพระบรมธาตุ พระธาตุbulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.