ReadyPlanet.com
dot dot
dot
27 ธันวาคม 64 มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 30 องค์ พระธาตุพระสีวลีจำนวน 3 องค์ ณ วัดราษฎรอุทิศ จังหวัดร้อยเอ็ด

27 ธันวาคม 64 มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 30 องค์ พระธาตุพระสีวลีจำนวน 3 องค์ ณ วัดราษฎรอุทิศ จังหวัดร้อยเอ็ด

  

  

  

  

  

วันที่ 27 ธันวาคม 64
น้อมจิตอนุโมทนาสาธุร่วมกันค่ะ
มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 30 องค์
พระธาตุพระสีวลีจำนวน 3 องค์
ณ วัดราษฎรอุทิศ จังหวัดร้อยเอ็ด
น้อมอัญเชิญถวายโดย
คุณวรปรัชญ์ ศิลาวรรณ
ท่านสมาชิกที่ส่งซองมาขอรับพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบูชาที่บ้านเรือน และประสงค์ขอรับเพื่ออัญเชิญไปถวายวัดด้วยตนเอง
ทางชมรมขออนุโมทนาในจิตกุศลนี้ เพื่อร่วมเผยแผ่พระบารมีให้ไพศาลทั่วท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านนะคะ
🙏 สาธุสาธุสาธุค่ะ
ทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยกิจกรรมของชมรมฯ

2 มกราคม 65 คุณ Sayam Sretkit ถวายสังฆทานรวมถึงถวายพระพุทธรูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุจอมแจ้งต.ทุ่งยาวอ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน
1 มกราคม 65 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุ รวม 743วัด
1 มกราคม 65 คุณ Veerapol Teeravorn บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ๔๒ องค์ สมเด็จองค์ปฐม หล่อถวายวัดดอยเสด็จ จ.เลย
30 ธันวาคม 64 นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)
23 ธันวาคม 64 บรรจุ​พระบรม​สารี​ริก​ธาตุ​ในองค์สมเด็จ​องค์​ปฐม 4 แห่ง
23 ธันวาคม 64 น้อมถวายตู้​พระบรมธาตุ​ชมรม​รักษ์​พระบรมธาตุ​แห่ง​ประเทศไทย​อัญเชิญ​ประดิษฐาน​ในองค์​พระธาตุ​พนม​บรมเจดีย์
20 ธันวามคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวาย พระบรมสารีริกธาตุพระสงฆ์ 250 รูป มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสภาสงฆ์จังหวัดเลย ประจำปี 2564 (รอบที่ 4 อำเภอที่11) ทอดถวาย ณ วัดแสงอรุณ บ้านกลาง ต.เชียงกลม จ เลย
10-19 ธันวาคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบเจดีย์ผอบทอง เจดีย์ผอบใส ผอบทองเหลือง พานรองเจดีย์ เพื่อน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
18​ ธันวาคม​ 64 ถวายพระบรมธาตุ​ในองค์พระเจดีย์​ แด่หลวงปู่ครูบาอินแก้ว สำนัก​สงฆ์​ถ้ำอ่างสลุง​ แม่ระมาด​ ตาก
18 ธันวาคม 2564 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุ และ​วัตถุ​มงคลต่างๆ ณ วัดบ้านหนองเปือยน้อย ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
12 ธันวาคม 2564 คุณ Ka Taew NK น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุ พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11 ธันวาคม 64 ถวายพระบรมสารีริกธาตุ​ ณ วัดบ้านป่าเหว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง.
12 ธันวาคม 2564 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุในแดนพุทธภูมิ บรรจุ ในองค์พระ ณ วัดปากน้ำโพเหนือ นครสวรรค์
8-9 ธันวาคม 2564 น้อมถวายสมเด็จองค์ปฐมหลวงปู่ 82 องค์ ถวายสังฆทาน กาแฟ ณ วัดพระธาตุพนม
10 ธันวาคม 2564 คุณ Ka Taew NK ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุหลวงปู่คลาด ครุธัมโม เพื่อประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ศรีภูพระบาท ทรงจักรีฉัตร 9 ชั้น วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
7 ธันวาคม 64 ถวาย​ พระบรมธาตุ​​พระอาจารย์​ฐิติ​นันท์​ คำนวน​ ท่านเจ้าอาวาสวัดอุมลอง
8 ธันวาคม 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพญาครุฑทอง น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ19 องค์ ที่โรงงานรุ่งเรืองศิลป์หล่อพระ
5 ธันวาคม 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในองค์พระ
2-4 ธันวาคม 64 คุณพเยาว์ศรี โครตวงษา ( แม่น้อย) เป็นตัวแทนไปมอบถวาย พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าสมบรูณ์ธรรม, วัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัดสันก้างปลา
4 ธันวาคม 2564 จากโพสต์ คุณ Ka Taew NK ถวายพระบรมสารีริกธาพระสมุห์สมศักดิ์ กิตฺติสารเมธี วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2 ธันวาคม 2564 จาก โพสต์ คุณ Dadra Rada Flower ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่ท่านเจ้าอาวาส @วัดถ้ำพระธาตุ(สายเอก) ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
28-11-64 ถวายพระบรมธาตุแด่ พระอาจารย์ ไมเคิล วังชุก นิกายวชิรญาณ ไปประดิษฐาน วัด Utok Goumpa monastry at Paro ณ ประเทศภูฏาน​ไปประเทศ​ภูฏาน​
28 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ พระณัฐพล ปญฺญาวุฑฺโฒ ภิกขุ ได้รับพระธาตุเพื่อบรรจุพระสถูปเจดีย์จากชมรม ณ วัดเตาปูน ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง.
29 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ พระสุยาพร ภูริปญฺโญ มอบถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุและผอบแก้ว ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ,มหาลัยสงฆ์นครลำปาง
29 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วแดง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ ณ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา จ.แพร่
#สรุปงานบุญกฐินชมรมรักษ์ปี2564
21​ พฤศจิกายน​ 64 ร่วม หล่อพระบรมไตรโลกนาถ​ หลวงปู่​ทวด​ หลวงปู่โต​ หลวงปู่มั่น​ หลวงปู่ครู​บาศรี​วิชัย ณ วัดป่า​ชุมพลบุรี​ จ.สุรินทร์
22 พฤษศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุหล่อหลวงปู่ดู่หน้าตัก 5 เมตร 59 องค์ บรรจุองค์พระจักรพรรดิ 9 องค์
22 พฤษศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ถวายหลวงปู่ทิวา อาภากโร ศูนย์ปฎิบัติธรรมเสริมรังสี อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา
24 พฤษศจิกายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙๘ องค์ ถวายหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร จ.มหาสารคาม
17 พฤษศจิกายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุพระเกศพระสมณโคดมหน้าตัก40นิ้ว ประดิษฐานที่อาคารปฎิบัติธรรม วัดพระธาตุพนม
17 -11-64 กฐิน​วัดป่าชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์​ พวกเราน้อมถวาย​ ๓๒,๐๐๐​ บาท
วันที่ 17 พฤษศจิกายน 64 กลุ่มบัวผลิหน่ออัญเชิญพระบรมธาตุ พระอรหันตธาตุจากชมรมฯบรรจุในเจดีย์หินอ่อนถวาย สำนักสงฆ์ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
17 พฤษศจิกายน 64 พระอาจารย์ชุมพล บุญจันทร์ถวายพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี แก่ท่านพระครูประทีปปัญญาวุธ จต.ละทาย จร.วัดบ้านโอ้น
14 พฤศจิกายน 64 บุญกฐิน อริยะแห่งพุทธประเพณี​ ณ​ วัดกู่สุวรรณ​วนาราม
14 พฤศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบรรจุหล่อองค์พระประธานเนื้อโลหะ ในงานบุญกฐิน วัดป่าปทุมสิราวาส อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
14 พฤศจิกายน กฐิน ณ.วัดแหลมตะลุมพุก ม.1ต.แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนังจ.นครศรีธรรมราช (กฐินสามัคคียอดรวมสุทธิ 246144บาท)
11-11-21 อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​ พระธาตุบรรจุเจดีย์​ 28​ องค์​ วัดพระธาตุศรี​เวียงชัย​ ลำพูน​, พระบรมธาตุ​และพระอรหันต​ธาตุ​ไปประดิษฐาน​ วัดพนมปรำพิล ประเทศกัมพูชา​
วันที่ 12 พ.ย 64 ณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุพระ
สนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุห้คุณสมชาย งามสวย เพื่อน้อมอัญเชิญประดิษฐานองค์พระ และมอบถวายพ่อแม่ครูบาอารย์ ในช่วงงานกฐิน ปี 2564
วันที่ 9 พ.ย 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ถวายท่านพระครูสังฆรักษ์ พชรพล วิถีธรรม วัดโพธิ์ชัย บ.นาไก่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
วันที่ื 7 พ.ย. 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบถวายพระบรมสารีริกธาตุถวายพระอาจารย์เสกสรร ถวายวัดดอยข่อยเขาแก้ว อ.เมือง จ.ตาก
วันที่ 9 พ.ย 64 บรรจุ​พระบรมธาตุ​พระอรหันต​ธาตุ​ สำนักธรรมจาริก​ดอยมูเซอ บ้านแม่ท้อ​ จังหวัดตาก
วันที่ 30 ตุลาคม 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุยอดพระเกศพระรัตนสัมภวะพุทธะ
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บุญกฐินวัดป่าดงยางใหญ่
วันที่ 25 ตุลาคม 64 โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดยอัญเชิญพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 64 โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดยอัญเชิญพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
23-10-64 ชมรมฯ​น้อมถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​ และ​พระอรหันต​ธาตุ​ วัดวชิร​ธรร​มา​วาส​ ลาดกระบัง
24-10-64 น้องเจ​สราวุฒิ​ สวัสดิ์​กลาง ร่วมเป็น​เจ้าภาพ​กฐินวัดหญ้าคา​ อำเภอโนนสูง​ นครราชสีมา
23 ตุลาคม 2564 คุณธิดาพร อยู่คล้าย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดวงษ์เพชร ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
24 ตุลาคม64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐิน ปี 2564 วัดถ้ำเมืองนะ และ พระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ และพระจักรพรรดิปิดทอง
23 ตุลาคม 64 กลุ่มสะพานบุญ นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ
22 ตุลาคม 64 จากโพสต์ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ ที่วัดหลวงพ่อใส น้อมถวายพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ 5 พระองค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวม 45 องค์ รอบพระธาตุพนม
13 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ, พระอรหันตธาตุ, อัฐิธาตุ พระอริยสงฆ์ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ เจดีย์ "รังสีรัตนเจดีย์" ในวิหารบูรพาจารย์ วัดรังสีรัตนวารี (วัดป่าเชิงเลน)
19​ ตุลาคม​ 64 น้อมถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​ พระปัจเจก​พระ​พุทธเจ้า​พระอรหันต​ธาตุ ณ​ เจดีย์​ทันใจ​ วัดเสม็ดใต้​ อ.บางคล้า​ จ.ฉะเชิงเทรา​
17 ตุลาคม 64 คุณอรพรรณ ขัมภรัตน์ อัญเชิญพระบรมธาตุและพระอรหันตธาตุถวายวัดถ้ำขุนแผน จ.กาญจนบุรี
17 ตุลาคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ให้คุณแม่ชีต่าย 9 องค์ ร่วมหล่อพระพุทธเจ้าหน้าตัก 2 เมตร ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
12 ตุลาคม 64 น้อมถวายพระบรมธาตุ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ บรรจุในองค์พระพุทธรูป ๒ องค์ ซ้าย ขวา หน้าพระวิหาร วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม บึงกาฬ.
11 ตุลาคม 64 ถวายพระบรมธาตุแด่ 6 วัด
29 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วทอง และพระแก้วมรก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ 2 ชุด และพญาครุฑ 2 ตน ที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าหก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 64 MadameJin Newlife คุณแม่มณียา ณ อุบล ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ ณ วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม จ.ยโสธร
26 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ วัดกอม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
24 กันยายน 64 เทอดไทได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๑๐๐องค์ ถวายพระครูอรรถสารโสภิต
23 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗๙องค์ ถวายพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง
19 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ร่วมบุญกับพระอาจารย์ เสกสรร ที่ศาลหลักเมืองเขต เชียงใหม่-ลำพูน
21 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ที่เศียรพระประธาน ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 19 องค์ พระอรหันต์ธาตุ 6 องค์ ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดป่าประสงค์ธรรม จ.เลย
21 กันยนยน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๓๘ องค์ เจ้าอาวาสวัดหนองตูบ
19 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๑๐๘ องค์ ณ เจดีย์ วัดพุทธมงคล
18 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ9องค์ ที่วัดดอยอุดมธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
18 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๗๘องค์พระเทพสิทธาจารย์
16 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวาย พระบรมสารีริกธาตุ ๓๘ องค์พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลโย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น
๑๐​ กัน​ยายน ๖๔ ณ​ วัดป่าเขาภูหลวง วังน้ำ​เขียว​ นครราชสีมา​น้อมถวาย​ ธรรมจักร​บรรจุ​พระบรม​สารี​ริก​ธาตุ​ พระแก้วมรกต​เลี่ยม​ทอง ปู่บุญ​ส่ง​ ฐิต​
8 กันยายน 64 โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7
30 สิงหาคม 64 โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7
28 ส.ค. 64 จากโพสต์ MadameJin Newlife อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายแด่ท่านพระครูอินทชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
28 ส.ค. 64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายผอบทองเหลือง -เพื่อน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอาจารย์เสกสรร จิรธฺมโม ภักดีผล ถวายหลวงตาม้า
25/8/61 ถวายตู้พระบรมธาตุและเจดีย์ หลวงปู่ทอง ณ วัดมหาธาตุ ฯ
26 ส.ค. 2561 ถวายผอบเจดีย์ประดิษฐานอัฐิหลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร
20 ส.ค. 64 กลุ่มสะพานบุญที่ให้ความอนุเคราะห์พระบรมฯและพระธาตุ นำถวายตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน(อุ๋ม)
18 สิงหาคม 2563 ซ่อมแซม บูรณะ​ องค์​พระพุทธ​จักรพรรดิ​รัตน​วร​มหา​มุ​นี
17 สิงหาคม 2564 สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้ว-ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
15-16 สิงหาคม 2564 สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระสมเด็จองค์ปฐมและพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ ผอบเจดีย์ใส ให้กับนักบิน-ตชด
16-8-63 , 17​-8-62, 17-8-59 กิจกรรมน้อมถวายพระบรมธาตุ
16 สิงหาคม 2564 จากโพสต์ MadameJin น้อมถวาย พระบรมสารีริกธาตุ และสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดโพธิ์ชัย ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
12​ สิงหาคม​ 64 น้อมถวายเจดีย์บรรจุสมเด็จองค์​ปฐม​พร้อมด้วย​อัญมณี​นพรัตน์​ แด่ท่าน​พระอาจารย์​วร​ชัย​ วร​ชโย​ ท่านเจ้าอาวาสวัดดงยางใหญ่
27-6-58 ณ​ วัดแม่อ้อใน อ.พาน จ.เชียงราย น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต​ธาตุ​ จำนวน ๒๒ วัดแด่พระครูอุดมพัฒนสุนทร
9 สิงหาคม 2564 คุณ​พรรณทิพย์​น้อมถวายเจดีย์พระธาตุที่วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
10​ สิงหาคม​ 58​ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ​ น้อมถวายพระบรมธาตุถวายหลวงปู่ท่าน
12 สิงหาคม 2564 จากสายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วแดง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
14 สิงหาคม 2561 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ บรรจุเจดีย์ภูถ้ำม่วง บ้านไพรสวรรค์ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
12 สิงหาคม 2563 น้อมถวายพระบรมธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี
5-08-63 คัดพระบรมให้ท่านสมาชิก ที่ร่วม​กิจกรรม​ 28 ท่าน ถวายบรรจุ​พระพุทธ​รูป​ บรรจุ​เจดีย์​ วัดอัมพวัน​บ้านม่วง
7-08-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระจักรพรรดิ ณ สถานธรรมวิปัสสนา สถานพรหมปัญโญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3​ สิงหาคม​ 2564 น้​อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ​แด่พระอดิเรก​ ธิตเมโธ​ เพื่อบรรจุเจดีย์​วัดเหล่าภูน้อย จังหวัด​กาฬสินธุ์
4-08-64 ถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​แด่พระครูอนุ​พัทธ​ถ​ิ​ร​ธรรม​ ฐิต​ธั​มโม​ วัดเมือง​แป​ง จังหวัด​แม่ฮ่องสอน
ตู้บุญก.ค.64 กลุ่มสะพานบุญ โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน(อุ๋ม)
26-7-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ​ วัดพระธาตุพนมอเมริกา เมือง Yucca Valleys, California พิธีบรรจุพระสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนมจำลอง
22-7-63 ถวายเจดีย์วัดพระยาทำจังหวัด​ปราจีนบุรี
๒๔​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔ วันอาสาฬ​หบูชา ถวายพระบรมธาตุ ถวายสังฆทาน​ ผ้าไตร​ เทียนพรรษา
22-7-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายหลวงปู่ดู่ นั่งคอยลูกหลาน องค์ที่330
19-7-64 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ​พระเกศพระพุทธ​รูป​ ณ​ วัดศรีบุญญานิมิต
17-7-63 ทนายปุ๊ก มาอัญเชิญ พระบรมธาตุไปบรรจุเจดีย์ ฟ้าเวียงอินทร์
14-7-64 พระบรมธาตุ​และ​พระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า​ถวายวัดพระธาตุดวงเดียว ลำพูน น้อมโมทนาสาธุสาธุบุญด้วยกันค่ะ
13-7-64 น้อมถวาย​พระบรมธาตุ​และ​พระอรหันต์​ด้วยกัน​ค่ะ จัดพระบรมธาตุ​ถวาย​ 4​ วัด
12-7-63 ณ พระ​ธาตุพนม อัญเชิญ​เครื่องทรงประดับองค์พระพุทธ​จักรพรรดิ​รัตน​วร​มหา​มุ​นี
14-7-64 น้อม​โมทนา​กับคุณ​สุพิชัย​ จันดี​ ด้วยกัน​ค่ะ จากเพจ Fon Dekwat
5​ กรกฎาคม​ 63 งานบุญวันอาสาฬหบูชา คุณหมอ ทพ.เทอดไท ถวายพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ
8-7-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าแคโยง หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
8-7-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมบรรจุองค์พระจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง ที่วัดถ้ำเมืองนะ
7​ กรกฎาคม​ 61 น้อม​ถวายพระบรมธาตุ​พระปัจเจก​พระ​พุทธเจ้า พระเทพมงคลวชิรมุนี(หลวงปู่หา สุภโร)
7-7-64 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเมาลีพระพุทธ​ชินราชเพื่อถวายวัดป่าโนนพระ จ.อำนาจเจริญ
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทีมงานอนันต​กาล​ด้วยกันค่ะ ถวาย​พระบรม​สารีริก​ธาตุ​บรรจุในผอบทองคำ​ ณ​ วัดป่าโพธิ์​แก้ว​ ๒​ ปราจีนบุรี
6 กรกฎาคม 2564 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ร่วมบุญสร้างองค์พระพุทธสิกขีทศพลญาณที่1
3​ กรกฎาคม​ 64 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากปากน้ำแหลมตะลุมพุก​ ถึงวัดสุเทพธาราม นครศรีธรรมราช
5-7-64 คณะสะพานบุญถวายพระบรมธาตุ​วัดที่​1851-1855 วัด
28-6-64 น้อม​บุญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​องค์​พระพุทธ​รูป​ ๑๑​ พระองค์
28-06-64 ความดีทางคุณ Therdthai X Khamtad
28-06-64 สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์
28-06-61 ครบรอบ​ 3​ ปี​ ผ่านมาให้เราได้โมทนารำลึกถึง​งานที่ทำถวายพระ​พุทธ​ศาสนา
สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ร่วมบุญหล่อพระจักรพรรดิ หน้าตัก 5 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
24/6/62 ใกล้เข้าพรรษา หลวงพ่อดํารัส เขมทัต ท่านเจ้าอาวาสวัดอ่างเสือดำ ฉะเชิงเทรา จะเดินทาง ไปสปป.ลาว เพื่อถวาย พระบรมสารีริกธาตุ เทียนพรรษา​9คู่
สรุปงาน โครงการถวายเจดีย์ 77. จังหวัดโดยคุณพัฒน์ปกรณ์ ศรีสกุลภิญโญ
15/6/62 พระอาจารย์ธรรมธร​ คำไขวัดสัจธรรม ชัยภูมิได้ขออัญเชิญพระบรมธาตุ ไปบรรจุในองค์พระพุทธรูป
12/6/64 หลวงพ่อรักษ์​ณรงค์​ พระ​อาจารย์​ประเสริฐ ได้มาอัญเชิญ​พระบรมธาตุ​ พระอรหันต​ธาตุ​ประดิษฐาน​ในมณฑป​
11 มิ.ย. 2561 อัญเชิญพระบรมธาตุ พระอาจารย์วัฒนา วัดเบาะอุ่น พระอาจารย์บัวพรรณ อัญเชิญเจดีย์ในโครงการ77 จังหวัดถวายวัดป่าชุมพลบุรี
10-06-64 ท่านสามเณรกาเมศ สถานธรรมสุทธจิตโต ได้จัดพิธีแห่พระบรมธาตุ(อัญเชิญจากชมรม ฯ )
วันที่ 8 มิ.ย. 64 น้อมถวายพระบรมธาตุ​และ​พระปัจเจก​พระ​พุทธเจ้า​แด่พระศรี​สุนทร ชัยภูมิ
4 มิ.ย. 2564 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ร่วมบุญค่าแผ่นทองปิดองค์พระจักรพรรดิกินบ่เสี้ยง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
คุณณัฐชานันท์ นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี6)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ
1 มิถุนายน 2564 คุณวิมลรัตน์ เกียรติโมฬี และกัลยาณมิต ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ​พระปัจเจก​พระ​พุทธเจ้า​และพระอรหันตธาตุ น้อมถวาย พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์(หลวงพ่อไก่) วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี
1-6-61 พระอาจารย์ดร.ปิยพงษ์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ​ไปประดิษฐาน​ ณ​ วัด​โพธิ์​ทอง
มหา​บุญ​สร้างสมเด็จ​องค์​ปฐม​และบรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​พระเกศ​ 26​ พระองค์
29 พ.ค. 64 ความดีทางสายคุณ Sayam วันนี้ได้นำพระบรมถวาย2วัดครับ
28 พ.ค. 62 ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 150 วัด
26 พฤษภาคม 64 วันวิสาขบูชา น้อมถวายพระบรมธาตุ​คัดแยกสัณฐาน​และวรรณะพระอรหันต​ธาตุ​ แด่สามเณร วัฒนพงศ์ การะสิงห์ วัดเสาธงทอง(พระอารามหลวง)
26 พฤษภาคม 2564 สายบุญคุณ รัชฏาภรณ์ ถวายพระจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดทรัพย์ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
14 เมษายน 64 ท่านสมาชิกคุณสมชาย งามสวย ได้แจ้งการน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งหมด ๒๙ องค์ ๓ วัด​
22​ ​พฤษภาคม​ 2564 พระอาจารย์​วรชัย​ วรชัยโย​ ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดงยางใหญ่​มาอัญเชิญ​พระบรมธาตุ​และ​พระอรหันต​ธาตุ​เพื่อ​บรรจุ​เจดีย์​และถวายวัดในจังหวัดเชียงราย
19-5-64 คุณ​เ​ม​้​ย​ น้องมาร์​ค​ มณี​ยา​ ตา​เปี๊ยก​ต้องมาขออนุญาต​ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์​ที่อบต.​หนองหญ้าขาว​ คุณ​เม้ยเลยแวะวัดซับชุมพล​
วันที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2558 อัญเชิญพระบรมและพระอรหันตธาตุไปถวายพระภัลลภ อภิปาโล​ ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเชิงเลน​ กทม.​
15 พ.ค. 57 อาจารย์​ดร.พิณ​จ์ทอง​ อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​มอบให้สถานฑูต​ ณ​ กรุง​อาบูดาบี​
6/5/63​ วัน​วิสาขบูชา​พุทธ​บารมี น้อมถวายบูชาคุณ​พระรัตนตรัย​
8 ​พฤษภาคม​ 2558 ชมรมฯ​น้อมอัญเชิญ​พระบรมธาตุ​มอบให้คุณปรีชา ลิ้มอั่วเพื่อประดิษฐานบนมณฑปและบรรจุในพระมหามุณีรัตนโคดมหล่อวันละ๓องค์ รวม​๙๓​องค์​ในงานวิสาขบูชา
10-5-64 วันวิสาขบูชา เราได้อัญเชิญพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานในอุโบสถ ณ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี
30 เมษายน 61 หลวงพี่ศิวะพงณ์ ปริสุทโธ ได้เมตตาเป็นตัวแทนทุกๆท่าน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗๘ องค์ พร้อมพระอรหันตธาตุ
14-16 เมษายน 64 น้อมโมทนาคุณวสันต์​ โสดา​มรรค​ อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​และพระอรหันต​ธาตุ​ถวาย​ 3​ วัด​ในจังหวัด​อุบลราชธานี​
2​ พฤษภาคม​ 2564 คัดพระบรมธาตุ​ถวาย 1.​พระนิโรจน์ วิโรจโน สำนักสงฆ์บ้านไร่ (เทพประชาราษฏร์) อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา 2.พระครูสุนทรอรรถการ(ครูบาดอน)วัดพระพุทธบาทผาหนาม​ อ.ลี้​ จ.ลำ​พูน​​
30​ เมษายน​ 60 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบ​คีรี​ขันธ์​
30 เมษายน 60 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแก่วันสว่างอารมณ์ จังหวัดเชียงใหม่​
27-28-4-62 ณ บ้านหนองแมว บุญถวายพระบรมธาตุ 15 วัดในอำเภอโนนสูง จังหวัด​นครราชสีมา​
28 เมษายน 64 ​คุณ​รั​ชฎา​ภรณ์​ แสน​จัก​ร์​ ที่ร่วมบุญ​มอบเจดีย์ถวายพระอาจารย์​กัตติทัต​ กิตติ​ทัต​โต​ หลวงพ่อต่อเพื่ิอถวายให้กับวัดในจังหวัด​สมุทรสาคร​
27 เมษายน 64 ขอกราบขอบพระคุณ​ทุกท่านร่วมบุญ​จัดสร้างพิพิธภัณฑ์​พระบรมธาตุ​ ณ​ บ้านหนองหญ้าขาว​ อำ​เภ​อสี​คิ้ว นครราชสีมา
22 เมษายน 2564 น้อมถวายพระบรม​สารี​ริกธาตุพระอาจารย์​คมสันต์​ วิสุทโธ​ บรรจุ​ในพระเกศโมฬีองค์​พระพุทธเมตตาพุทธมงคล วัดสระแก้ว บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
20-4-62 ถวายพระบรมไปวัดท่าบัวทองพิจิตรกับสำนักปฏิบัติเชียงใหม่
20​ เมษา​ยน 2561 ณ​ มจร.อุบลราชธานี พิธีถวาย​ ตู้พระบรมธาตุ​ ๖๖​ วัด​ ตู้พระอรหันต​ธาตุ​แด่​มหาจุฬา​ราชวิทยาลัย​อุบลราชธานี​ เจดีย์​ในโครงการ​ถวาย​77​จ
วันที่​21​ เมษายน​ 2561 ร่วมในการสร้างพระพุทธ​รูปทองคำพระนามพระพุทธ​สุวรรณ​ป​ฏ​ิ​มาสัตต​นาคามหาลาภพิทักษ์ ประดิษฐาน​บนชั้น​ 6​ เจดีย์​พระธาตุ​พนม
​26​เมษายน​2564​ ​อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​และ​พระอรหันต​ธาตุ​ถวายพระอาจารย์​คมสันต์​ วัดสระแก้ว​ บ้านห้วย​ผึ้ง​ อุดรธานี
๑๙​ เมษายน​ ๖๔ กราบขอบพระคุณ​ท่านสมาชิก​ที่มอบเกศา​พ่อแม่ครูบาอาจารย์​ เก็บรักษา​ไว้ที่ชมรมฯ
19​ เมษายน​ 62 พระอาจารย์จิรศักดิ์ ท่านขออัญเชิญพระบรมธาตุ พระอรหันตธาตุ ถวายวัดในประเทศไต้หวัน
19-4-62 คุณอธิษฐ์ ตันกายา เป็นตัวแทนพระอาจารย์ไพโรจน์ มาอัญเชิญพระบรมธาตุและพระอรหันตธาตุบรรจุเจดีย์ที่สำนักสงฆ์สระปทุม(ธ) จ.เชียงราย
18 เมษายน 2564 ท่านผู้ใหญ่บ้านบุษบา น้อมถวายวัดพระธาตุจอมนาง จ.น่าน
17 เมษายน 2564 คุณ​วีรนาถ​ ทองปรอน​อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​บรรจุ​ในผอบ​ ณ​ วัดโพธิ์​สาม​ต้น​ อยุธยา
15 เมษายน 2564 คุณณัฐชานันท์ นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี6)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดยอัญเชิญพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
15. เมษายน 59 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ สมปอง สุ ธมฺมสนฺตจิตฺโต (หลวงพ่อสมปอง)
14 เมษายน 2564 คัดพระบร​มธาตุ​บรรจุ ๑.พระพุทธ​รูป​วัดกำแพง​ ชัยภูมิ ๒.วัด​โพธิ์​เก้า​ต้น​ อ​่างทอง ๓.วัดโพธิ์​สาม​ต้น​ อยุธยาบรรจุเจดีย์​จุฬามณี
12 เมษายน 2564 คุณ สุกฤษฏิ์พงษ์ ไพรวัน ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๒๙ องค์ น้อมถวายวัดพุทธศรีคีรี
13 เมษายน 2014 จัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุที่วัดบางนอนจ.ระนอง​
13 เมษายน 59 ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร กราบน้อมโมทนาคุณหมอที่ทำหน้าที่ทางโลกและทางธรรมที่แสนงดงามเป็นที่รักของแอดมินและผู้ที่อยู่ใกล้คุณหมอ​
12เม.ย.2564 หล่อองค์พระจักรพรรดิ หน้าตัก 4 ศอก เชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุหล่อองค์พระ ที่สำนักสงฆ์ศรีศุภมาศ สายคุณ รัชฏาภรณ์ แสนจักร์​
7/4/62 พุทธอุทยานวังน้ำเขียว จัดคัดแยกพระบรมธาตุ​ และพระอรหันตธาตุอัญเชิญ​ประดิษฐานบนบุษบก​16 ชุด จัดทำป้ายแยกสัณฐาน​และวรรณะ​ ป้ายชื่อขององค์พระอรหันตธาตุ​ 54 พระองค์​ ประดิษฐานพระบรมธาตุ​สมเด็จพระสมณโคดม&#
31 มี.ค. 2564 -วันที่ 7 เม.ย 2564 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุ แห่งประเทศไทย สายคุณ รัชฏาภรณ์ แสนจักร์
8 เมษายน 61 น้อมถวายธรรมจักรบรรจุพระบรมธาตุหลวงปู่สุพจน์ ท่านเจ้าคณะจังหวัดตราด​
7-4-64 พระจากพะเยา​และสระแก้ววัดหนองหว้ามาอัญเชิญ​พระบรมธาตุ​และ​พระอรหันต​ธาตุ​เพื่อบรรจุองค์​พระพุทธ​ธรรม​จักร​และเจดีย์​ในโครงการ​ถวาย​77​จังหวัด​
4/4/2017 วัดม่วงเย็น จ.เพชรบูรณ์ วัดบ้านตูม ขอนแก่น วัดธาตุศิลา สุรินทร์
2-4-61 คุณแอนและครอบครัวคุณโอ๋ อัญเชิญไปถวายวัดค้างคาว นนทบุรี
1 เมษายน 64 ณ วัดป่ายางดงใหญ่ อุดรธานี อัญเชิญพระบรมบรรจุในองค์พระบรมธาตุเจดีย์
วันที่ 20-26 มีนาคม 2564 คุณรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ประมวลภาพบุญ
25-3-64 ท่านสารวัตร รัฐกิจ. ทองน้อย ขออัญเชิญพระบรมธาตุไปบรรจุในองค์พระพุทธรูปที่ท่านเป็นประธานการสร้าง ณ วัดโพธิ์ทอง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
14-03-64 คุณรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ พร้อมเจ้าภาพบุญชุดผอบครอบแก้ว ทุกท่าน ร่วมในงานบุญประจำปี วันบูรพาจารย์ไหว้ครูยอดธรรม วัดแสงอรุณ บ.กลาง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
15-03-64 คุณรัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุเศียรองค์พระจักรพรรดิปรางเปิดโลก ทรงเครื่องล้านนา ดพระพุทธบาทบัวบก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2563 มอบพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร หน้าตัก 20” ยอดพระเกศบรรจุพระบรมธาตุ 28 องค์ แด่สถาบันนิติเวช
8-3-64 ทนายปุ๊กมาอัญเชิญพระบรมธาตุไปบรรจุเจดีย์ฟ้าเวียงอินทร์ที่แม่ระมาด จังหวัดตาก
๑​ มีนาคม​ ๒​๕​๖​๓​ พระ​อาจารย์​ชุมพล​ บุญ​จันทร์​ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดแสงใหญ่ไปประดิษฐานที่วัดบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
3 มีนาคม 2560 ถวายพระบรมธาตุพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิริธโร บรรจุในเจดีย์ฝังพลอย ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม
3-3-64 น้อมถวายเจดีย์ในโครงการ 77 จังหวัด วัดท่าสวาท อำเภอโซ่พิสัย บึงกาฬ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ขอเชิญ​ร่วมงาน​วางศิลาฤกษ์​ลงเสาเอก​ ณ​ "พิพิธภัณฑ์​ พระบรมสารีริกธาตุ​ แห่ง​ ประเทศไทย"
26 กุมภาพันธ์ 2564 บุญวันนี้วันมาฆบูชา เช้าอัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุในองค์พระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๑๕ ณ วัดนายโรง บางกอกน้อย กทม
27กุมภาพันธุ์ 61 บรรจุเจดีย์ประดิษฐานไว้ที่ชั้น 3 วัดป่าโคกลาด กาฬสินธุ์
22 กุมภาพันธ์ 2563 คัดพระบรมธาตุถวายวัดอ้อใน จังหวัดเชียงราย
๑๖-๒-๖๔ หลวงพ่อรักษ์ณรงค์นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลสายออ มาอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่วัด โคก จ.นครราชสีมา
13/2/64 ถวายพระบรมธาตุ ที่วัดสังฆราชานุสรณ์ อ.หนองหิน จ. เลย
งานมอบรางวัล Moral award ท่านประธานชมรม คุณปราโมช 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 เมษายน 2560 ณ วัดป่าบ้านหนองผือ น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย
27 สิงหาคม ถวายพระเจดีย์พระธาตุ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
ถวายพระบรมธาตุ ๓๖ วัด ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่3-4ก.พ.วัดโนนเสถียรวรรณาราม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 4
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 3
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 2
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 1
อัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุเจดีย์ ณ ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​เจดีย์​รักแท้​ จังหวัด​เลย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ฉลองเจดีย์​อัญเชิญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ที่วัดบ้านสูบ​ อ.เมือง​ จ.เลย
คัดพระบรมธาตุถวาย​พุทธอุทยานวังน้ำเขียว นครราชสีมา
29/1/64 " ณ​ อำเภอบุณฑริก​ อุบลราชธานี น้อมถวายพระบรมธาตุ​จำนวน​ 3​ วัด
17.1.59. "ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย". น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุ. พระอรหันตธาตุ. และปัจจัยทัยทานส่วนหนึ่ง แด่ท่านเลขาเจ้าอาวาส.วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ณ จังหวัดน่าน จัดพิธีวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ถวายชุดผอบพานทองเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 30 องค์ วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย ๑๕-๑-๖๔
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดม่วง จ.อ่างทอง
23​ มกราคม​ 2563​ เปิดโครงการ​ถวาย​77จังหวัดเริ่มต้นปีนี้​ด้วยวัดป่าบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
23 มกราคม 64 ณ พุทธอุทยานวังน้ำเขียว ถวายเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
น้อมถวายเจดีย์พระบรมธาตุในโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลวงปู่ทอง
พี่บัญชา เทพฉิม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘๙ พระองค์ถวายหลวงปู่บุญพินในงานยกยอดฉัตร ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
คณะเดินทางมาถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถวายปัจจัยสร้างพระบรมไตรโลกนาถหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
อาจารย์มงคล และคุณจิรวัฒน์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์แม่เฒ่าธาตุของหลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ท่านเจ้าคุณอลงกต ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ article
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตัวแทนสมาชิกชมรมได้อัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย ไม้คนทา ผ้าเช็ดมือ 1 ถุงใหญ่และเครื่องใช้พระธุดงค์ แด่องค์ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] วัดหล article
งานทำบุญชมรมฯ ๑๖ พค ๕๓ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครูบาอาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชมรมฯ
ชมรมฯร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๕๒ article
ชมรมฯถวายยอดฉัตรในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม article
กิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐-๑๓ ธค ๕๒
กิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๒
กิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๕ - ๙ สิงหาคม ๕๒
กิจกรรม วัดพุทธญาณวราราม ประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๕๒
กิจกรรมชมรมฯ ณ ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ วันที่ ๓ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
กิจกรรมชมรมฯ ณ วัดไร่ขิง วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุจัดงานในวันเทศกาลวัดเทวราชกุญชร๕-๖มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
สองเงาในมองโกเลียตอนสุดท้ายจ้า article
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี" ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี"
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๙ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๘ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๗ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๖ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกันยายาน๒๕๕๑ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๕ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๔ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๓ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๒ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลีย โดย หนอนด้น article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวามคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๔๙ article
สรุปยอดเงินทำบุญบริจาค เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๔๗ articlebulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.