ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article

๘-๑๐  กุมภาพันธ์                   :               จัดนิทรรศการ และสัมมนาเกี่ยวกับพระธาตุ ณ อาคารเล้าเป้งง้วน(LPN)

ถ.วิภาวดีรังสิต  

 

คุณปราโมชถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาทุกท่านครับ

 

โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมไว้ให้กราบสักการบูชา

 

พระอรหันตธาตุ และบอร์ดนิทรรศการชมรมฯ

คุณปราโมชกำลังพิจารณาพระธาตุของคุณลุง

 

ชาวพุทธศาสนิกชนรอบๆอาคารเล้าเป้งง้วน

โต๊ะประชาสัมพันธ์ของชมรมฯกับผู้สนใจ

 

คุณปราโมชกำลังอธิบายถึงสัณฐานของพระธาตุ

ผู้เข้ารับฟังสัมมนากำลังพิจารณาสัณฐานต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุ และการแปรสภาพของอัฐิครูบาอาจารย์

 

 

ทางชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ อาคารเล้าเป้งง้วน(LPN) และมูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน เอกสาร ของว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มอบให้กับชมรมฯ และสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้
กิจกรรมของชมรมฯ

2 มกราคม 65 คุณ Sayam Sretkit ถวายสังฆทานรวมถึงถวายพระพุทธรูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุจอมแจ้งต.ทุ่งยาวอ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน
1 มกราคม 65 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุ รวม 743วัด
1 มกราคม 65 คุณ Veerapol Teeravorn บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ๔๒ องค์ สมเด็จองค์ปฐม หล่อถวายวัดดอยเสด็จ จ.เลย
30 ธันวาคม 64 นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)
27 ธันวาคม 64 มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 30 องค์ พระธาตุพระสีวลีจำนวน 3 องค์ ณ วัดราษฎรอุทิศ จังหวัดร้อยเอ็ด
23 ธันวาคม 64 บรรจุ​พระบรม​สารี​ริก​ธาตุ​ในองค์สมเด็จ​องค์​ปฐม 4 แห่ง
23 ธันวาคม 64 น้อมถวายตู้​พระบรมธาตุ​ชมรม​รักษ์​พระบรมธาตุ​แห่ง​ประเทศไทย​อัญเชิญ​ประดิษฐาน​ในองค์​พระธาตุ​พนม​บรมเจดีย์
20 ธันวามคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวาย พระบรมสารีริกธาตุพระสงฆ์ 250 รูป มาร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสภาสงฆ์จังหวัดเลย ประจำปี 2564 (รอบที่ 4 อำเภอที่11) ทอดถวาย ณ วัดแสงอรุณ บ้านกลาง ต.เชียงกลม จ เลย
10-19 ธันวาคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบเจดีย์ผอบทอง เจดีย์ผอบใส ผอบทองเหลือง พานรองเจดีย์ เพื่อน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
18​ ธันวาคม​ 64 ถวายพระบรมธาตุ​ในองค์พระเจดีย์​ แด่หลวงปู่ครูบาอินแก้ว สำนัก​สงฆ์​ถ้ำอ่างสลุง​ แม่ระมาด​ ตาก
18 ธันวาคม 2564 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุ และ​วัตถุ​มงคลต่างๆ ณ วัดบ้านหนองเปือยน้อย ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
12 ธันวาคม 2564 คุณ Ka Taew NK น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุ พระครูโสภณสมณกิจ (หลวงปู่บุญจันทร์ ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11 ธันวาคม 64 ถวายพระบรมสารีริกธาตุ​ ณ วัดบ้านป่าเหว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง.
12 ธันวาคม 2564 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุในแดนพุทธภูมิ บรรจุ ในองค์พระ ณ วัดปากน้ำโพเหนือ นครสวรรค์
8-9 ธันวาคม 2564 น้อมถวายสมเด็จองค์ปฐมหลวงปู่ 82 องค์ ถวายสังฆทาน กาแฟ ณ วัดพระธาตุพนม
10 ธันวาคม 2564 คุณ Ka Taew NK ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจก​พระพุทธ​เจ้า พระอรหันตสาวกธาตุหลวงปู่คลาด ครุธัมโม เพื่อประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ศรีภูพระบาท ทรงจักรีฉัตร 9 ชั้น วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
7 ธันวาคม 64 ถวาย​ พระบรมธาตุ​​พระอาจารย์​ฐิติ​นันท์​ คำนวน​ ท่านเจ้าอาวาสวัดอุมลอง
8 ธันวาคม 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพญาครุฑทอง น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ19 องค์ ที่โรงงานรุ่งเรืองศิลป์หล่อพระ
5 ธันวาคม 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในองค์พระ
2-4 ธันวาคม 64 คุณพเยาว์ศรี โครตวงษา ( แม่น้อย) เป็นตัวแทนไปมอบถวาย พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าสมบรูณ์ธรรม, วัดพระธาตุแช่แห้ง และ วัดสันก้างปลา
4 ธันวาคม 2564 จากโพสต์ คุณ Ka Taew NK ถวายพระบรมสารีริกธาพระสมุห์สมศักดิ์ กิตฺติสารเมธี วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2 ธันวาคม 2564 จาก โพสต์ คุณ Dadra Rada Flower ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่ท่านเจ้าอาวาส @วัดถ้ำพระธาตุ(สายเอก) ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
28-11-64 ถวายพระบรมธาตุแด่ พระอาจารย์ ไมเคิล วังชุก นิกายวชิรญาณ ไปประดิษฐาน วัด Utok Goumpa monastry at Paro ณ ประเทศภูฏาน​ไปประเทศ​ภูฏาน​
28 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ พระณัฐพล ปญฺญาวุฑฺโฒ ภิกขุ ได้รับพระธาตุเพื่อบรรจุพระสถูปเจดีย์จากชมรม ณ วัดเตาปูน ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง.
29 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ พระสุยาพร ภูริปญฺโญ มอบถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุและผอบแก้ว ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ,มหาลัยสงฆ์นครลำปาง
29 พฤษศจิกายน 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วแดง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ ณ สถานธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขา จ.แพร่
#สรุปงานบุญกฐินชมรมรักษ์ปี2564
21​ พฤศจิกายน​ 64 ร่วม หล่อพระบรมไตรโลกนาถ​ หลวงปู่​ทวด​ หลวงปู่โต​ หลวงปู่มั่น​ หลวงปู่ครู​บาศรี​วิชัย ณ วัดป่า​ชุมพลบุรี​ จ.สุรินทร์
22 พฤษศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุหล่อหลวงปู่ดู่หน้าตัก 5 เมตร 59 องค์ บรรจุองค์พระจักรพรรดิ 9 องค์
22 พฤษศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ถวายหลวงปู่ทิวา อาภากโร ศูนย์ปฎิบัติธรรมเสริมรังสี อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา
24 พฤษศจิกายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙๘ องค์ ถวายหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร จ.มหาสารคาม
17 พฤษศจิกายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุพระเกศพระสมณโคดมหน้าตัก40นิ้ว ประดิษฐานที่อาคารปฎิบัติธรรม วัดพระธาตุพนม
17 -11-64 กฐิน​วัดป่าชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์​ พวกเราน้อมถวาย​ ๓๒,๐๐๐​ บาท
วันที่ 17 พฤษศจิกายน 64 กลุ่มบัวผลิหน่ออัญเชิญพระบรมธาตุ พระอรหันตธาตุจากชมรมฯบรรจุในเจดีย์หินอ่อนถวาย สำนักสงฆ์ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
17 พฤษศจิกายน 64 พระอาจารย์ชุมพล บุญจันทร์ถวายพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี แก่ท่านพระครูประทีปปัญญาวุธ จต.ละทาย จร.วัดบ้านโอ้น
14 พฤศจิกายน 64 บุญกฐิน อริยะแห่งพุทธประเพณี​ ณ​ วัดกู่สุวรรณ​วนาราม
14 พฤศจิกายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบรรจุหล่อองค์พระประธานเนื้อโลหะ ในงานบุญกฐิน วัดป่าปทุมสิราวาส อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
14 พฤศจิกายน กฐิน ณ.วัดแหลมตะลุมพุก ม.1ต.แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนังจ.นครศรีธรรมราช (กฐินสามัคคียอดรวมสุทธิ 246144บาท)
11-11-21 อัญเชิญ​พระบรมธาตุ​ พระธาตุบรรจุเจดีย์​ 28​ องค์​ วัดพระธาตุศรี​เวียงชัย​ ลำพูน​, พระบรมธาตุ​และพระอรหันต​ธาตุ​ไปประดิษฐาน​ วัดพนมปรำพิล ประเทศกัมพูชา​
วันที่ 12 พ.ย 64 ณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุพระ
สนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุห้คุณสมชาย งามสวย เพื่อน้อมอัญเชิญประดิษฐานองค์พระ และมอบถวายพ่อแม่ครูบาอารย์ ในช่วงงานกฐิน ปี 2564
วันที่ 9 พ.ย 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ถวายท่านพระครูสังฆรักษ์ พชรพล วิถีธรรม วัดโพธิ์ชัย บ.นาไก่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
วันที่ื 7 พ.ย. 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบถวายพระบรมสารีริกธาตุถวายพระอาจารย์เสกสรร ถวายวัดดอยข่อยเขาแก้ว อ.เมือง จ.ตาก
วันที่ 9 พ.ย 64 บรรจุ​พระบรมธาตุ​พระอรหันต​ธาตุ​ สำนักธรรมจาริก​ดอยมูเซอ บ้านแม่ท้อ​ จังหวัดตาก
วันที่ 30 ตุลาคม 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุยอดพระเกศพระรัตนสัมภวะพุทธะ
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บุญกฐินวัดป่าดงยางใหญ่
วันที่ 25 ตุลาคม 64 โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดยอัญเชิญพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 64 โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7 ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดยอัญเชิญพระธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
23-10-64 ชมรมฯ​น้อมถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​ และ​พระอรหันต​ธาตุ​ วัดวชิร​ธรร​มา​วาส​ ลาดกระบัง
24-10-64 น้องเจ​สราวุฒิ​ สวัสดิ์​กลาง ร่วมเป็น​เจ้าภาพ​กฐินวัดหญ้าคา​ อำเภอโนนสูง​ นครราชสีมา
23 ตุลาคม 2564 คุณธิดาพร อยู่คล้าย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ ประดิษฐาน ณ วัดวงษ์เพชร ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
24 ตุลาคม64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐิน ปี 2564 วัดถ้ำเมืองนะ และ พระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ และพระจักรพรรดิปิดทอง
23 ตุลาคม 64 กลุ่มสะพานบุญ นำตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ
22 ตุลาคม 64 จากโพสต์ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ ที่วัดหลวงพ่อใส น้อมถวายพระพุทธเจ้าปางจักรพรรดิ 5 พระองค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวม 45 องค์ รอบพระธาตุพนม
13 ตุลาคม 2564 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ, พระอรหันตธาตุ, อัฐิธาตุ พระอริยสงฆ์ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ขึ้นประดิษฐาน ณ เจดีย์ "รังสีรัตนเจดีย์" ในวิหารบูรพาจารย์ วัดรังสีรัตนวารี (วัดป่าเชิงเลน)
19​ ตุลาคม​ 64 น้อมถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​ พระปัจเจก​พระ​พุทธเจ้า​พระอรหันต​ธาตุ ณ​ เจดีย์​ทันใจ​ วัดเสม็ดใต้​ อ.บางคล้า​ จ.ฉะเชิงเทรา​
17 ตุลาคม 64 คุณอรพรรณ ขัมภรัตน์ อัญเชิญพระบรมธาตุและพระอรหันตธาตุถวายวัดถ้ำขุนแผน จ.กาญจนบุรี
17 ตุลาคม 64 จากโพสต์ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ ให้คุณแม่ชีต่าย 9 องค์ ร่วมหล่อพระพุทธเจ้าหน้าตัก 2 เมตร ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
12 ตุลาคม 64 น้อมถวายพระบรมธาตุ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ บรรจุในองค์พระพุทธรูป ๒ องค์ ซ้าย ขวา หน้าพระวิหาร วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม บึงกาฬ.
11 ตุลาคม 64 ถวายพระบรมธาตุแด่ 6 วัด
29 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วทอง และพระแก้วมรก พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ 2 ชุด และพญาครุฑ 2 ตน ที่สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าหก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 64 MadameJin Newlife คุณแม่มณียา ณ อุบล ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ ณ วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม จ.ยโสธร
26 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค์ วัดกอม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
24 กันยายน 64 เทอดไทได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๑๐๐องค์ ถวายพระครูอรรถสารโสภิต
23 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๗๙องค์ ถวายพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง
19 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ร่วมบุญกับพระอาจารย์ เสกสรร ที่ศาลหลักเมืองเขต เชียงใหม่-ลำพูน
21 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ที่เศียรพระประธาน ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ 19 องค์ พระอรหันต์ธาตุ 6 องค์ ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดป่าประสงค์ธรรม จ.เลย
21 กันยนยน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๓๘ องค์ เจ้าอาวาสวัดหนองตูบ
19 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๑๐๘ องค์ ณ เจดีย์ วัดพุทธมงคล
18 กันยายน 64 คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ9องค์ ที่วัดดอยอุดมธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
18 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ๗๘องค์พระเทพสิทธาจารย์
16 กันยายน 64 คุณ Therdthai X Khamtad ถวาย พระบรมสารีริกธาตุ ๓๘ องค์พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลโย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น
๑๐​ กัน​ยายน ๖๔ ณ​ วัดป่าเขาภูหลวง วังน้ำ​เขียว​ นครราชสีมา​น้อมถวาย​ ธรรมจักร​บรรจุ​พระบรม​สารี​ริก​ธาตุ​ พระแก้วมรกต​เลี่ยม​ทอง ปู่บุญ​ส่ง​ ฐิต​
8 กันยายน 64 โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7
30 สิงหาคม 64 โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7
28 ส.ค. 64 จากโพสต์ MadameJin Newlife อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายแด่ท่านพระครูอินทชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
28 ส.ค. 64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายผอบทองเหลือง -เพื่อน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอาจารย์เสกสรร จิรธฺมโม ภักดีผล ถวายหลวงตาม้า
25/8/61 ถวายตู้พระบรมธาตุและเจดีย์ หลวงปู่ทอง ณ วัดมหาธาตุ ฯ
26 ส.ค. 2561 ถวายผอบเจดีย์ประดิษฐานอัฐิหลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร
20 ส.ค. 64 กลุ่มสะพานบุญที่ให้ความอนุเคราะห์พระบรมฯและพระธาตุ นำถวายตู้พระบรมฯ(โครงการตู้บุญไม่จำกัดปี7)ถวายตู้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุโดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน(อุ๋ม)
18 สิงหาคม 2563 ซ่อมแซม บูรณะ​ องค์​พระพุทธ​จักรพรรดิ​รัตน​วร​มหา​มุ​นี
17 สิงหาคม 2564 สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้ว-ทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
15-16 สิงหาคม 2564 สายบุญคุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ มอบพระสมเด็จองค์ปฐมและพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ ผอบเจดีย์ใส ให้กับนักบิน-ตชด
16-8-63 , 17​-8-62, 17-8-59 กิจกรรมน้อมถวายพระบรมธาตุ
16 สิงหาคม 2564 จากโพสต์ MadameJin น้อมถวาย พระบรมสารีริกธาตุ และสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดโพธิ์ชัย ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
12​ สิงหาคม​ 64 น้อมถวายเจดีย์บรรจุสมเด็จองค์​ปฐม​พร้อมด้วย​อัญมณี​นพรัตน์​ แด่ท่าน​พระอาจารย์​วร​ชัย​ วร​ชโย​ ท่านเจ้าอาวาสวัดดงยางใหญ่
27-6-58 ณ​ วัดแม่อ้อใน อ.พาน จ.เชียงราย น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต​ธาตุ​ จำนวน ๒๒ วัดแด่พระครูอุดมพัฒนสุนทร
9 สิงหาคม 2564 คุณ​พรรณทิพย์​น้อมถวายเจดีย์พระธาตุที่วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่
10​ สิงหาคม​ 58​ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ​ น้อมถวายพระบรมธาตุถวายหลวงปู่ท่าน
12 สิงหาคม 2564 จากสายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ ถวายพระแก้วแดง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
14 สิงหาคม 2561 น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ บรรจุเจดีย์ภูถ้ำม่วง บ้านไพรสวรรค์ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
12 สิงหาคม 2563 น้อมถวายพระบรมธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี
5-08-63 คัดพระบรมให้ท่านสมาชิก ที่ร่วม​กิจกรรม​ 28 ท่าน ถวายบรรจุ​พระพุทธ​รูป​ บรรจุ​เจดีย์​ วัดอัมพวัน​บ้านม่วง
7-08-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระจักรพรรดิ ณ สถานธรรมวิปัสสนา สถานพรหมปัญโญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3​ สิงหาคม​ 2564 น้​อมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ​แด่พระอดิเรก​ ธิตเมโธ​ เพื่อบรรจุเจดีย์​วัดเหล่าภูน้อย จังหวัด​กาฬสินธุ์
4-08-64 ถวายพระ​บรมส​า​รี​ริก​ธาตุ​แด่พระครูอนุ​พัทธ​ถ​ิ​ร​ธรรม​ ฐิต​ธั​มโม​ วัดเมือง​แป​ง จังหวัด​แม่ฮ่องสอน
ตู้บุญก.ค.64 กลุ่มสะพานบุญ โดย คุณณัฐชานันท์ สัจจะวรโภคิน(อุ๋ม)
26-7-64 สายบุญ คุณ รัชฎาภรณ์ แสนจักร์ น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ​ วัดพระธาตุพนมอเมริกา เมือง Yucca Valleys, California พิธีบรรจุพระสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ที่พระธาตุพนมจำลองbulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.