ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระธาตุข้าวบิณฑ์

  พระธาตุข้าวบิณฑ์

๑.ข้าวต้มที่พระพุทธเจ้าท่านได้รับบาตรจากชาวลั๊วะเทให้เป็นทานแก่นกและสัตว์ต่างๆ กลายเป็นหินทันทีท่านแสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวลั๊วเกิดศรัทธาทำให้เปลี่ยนจากการนับถือผีเป็นนับถือพระพุทธศาสนา
🌾๒.ข้าวที่พระพุทธองค์โปรยจากยอดเขาลงมาจนกลายเป็นหิน

🌾มีเรื่องเล่าว่าครั้งพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย้อนระลึกอดีตทราบว่าท่านเคยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์โค มีถิ่นอาศัยอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในปัจจุบันนี้
ท่านจึงเสด็จมาโปรดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ครั้นเวลาล่วงมาจนหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา ท่านได้นิมิตเห็นพระธาตุข้าวบิณฑ์จึงเดินทางไปอัญเชิญที่ดอยเกิ้ง
🙏พระธาตุข้่าวบินฑ์แสดงถึงพระเมตตาต่อมนุษย์ในการเจริญศรัทธาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
🙏พระธาตุข้าวบิณฑ์เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ผ่านพุทธอธิษฐานของพระองค์ท่านมีเทพเทวดารักษา
🙏อาราธนาใส่น้ำเป็นน้ำมนต์ รักษาโรค บรรเทาทุกขเวทนา
🙏เมื่อสักการบูชาจะมีความคล่องตัวในการดำรงชีวิต ไม่อดอยาก เจริญรุ่งเรืองในชีวิต
🙏พระธาตุข้าวบิณฑ์ท่านสามารถเสด็จมาเพิ่ม และลดจำนวนลงได้ รวมทั้งการแตกหัก
🙏พระธาตุข้าวบิณฑ์มีพลังแห่งพุทธคุณ
🙏ทั้งนี้ต้องเป็นผู้มีทาน ศีล ภาวนาเป็นปกติคำอธิษฐานจึงสัมฤทธิ์ผล
🙏 หลวงปู่วงศ์ท่านมอบพระธาตุข้าวบิณฑ์ ให้หลวงพ่อพระราชพรหมยานติดในพระคำข้าวรุ่นพิเศษ
พุทธัง

🙏พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
🙏ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
🙏สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พระธาตุพุทธนฤมิตหรือพระธาตุพุทธอธิษฐาน

หมายถึงธาตุกายสิทธ์ที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อให้เป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงฉันภัตกิจแล้วอธิษฐานข้าวที่บิณฑบาตมาโปรยไว้บนยอดเขา จนกระทั่งบัดนี้ได้กลายเป็นหิน ท่านผู้รู้กล่าวว่า มีมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ แล้ว บางแห่งเรียกว่า “พระธาตุข้าวบิณฑ์” ส่วนที่เรียกว่า “พระธาตุพุทธนิมิต” นี้ มีสัณฐานและพุทธานุภาพคล้ายกับพระบรมสารีรริกธาตุ แต่ส่วนที่แยกเป็น พระธาตุข้วบิณฑ์ นั้นแลดูทึบคล้ายหิน และองค์โตจะมีวรรณะดังสีหวายตะค้า หรือสีเหลืองงาช้าง ซึ่งพระพุทธองค์ได้โรยข้าวไว้ให้นกกากินและเพื่อโปรดสัตว์ในอนาคตกาล คือ ข้าวมธุปายาสที่คลุกด้วยน้ำผึ้ง น้ำอ้อย ถั่วและงา พระธาตพุทธนิมิตหรือพระธาตุข้าวบิณฑ์มักประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง

ทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
เกร็ดความรู้พระธาตุ

พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)
เรื่องมูลเหตุของพุทธบัญญัติ​ห้ามภิกษุ​ฉันเนื้ิอมนุษย์​​
อานิสงส์​และวิธี​การถวายสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต
เหตุแห่งการเป็นพระบรมธาตุ article
พระธาตุงอกจากองค์พระเครื่อง article
ที่มาของตำราโบราณซึ่งชมรมรักษ์พระบรมธาตุใช้จำแนกสัณฐานของพระธาตุ article
อานิสงส์การบูชาพระบรมธาตุ article
ถาม-ตอบ ที่มาของพระบรมธาตุ-พระธาตุ article
สนทนา เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ กับหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง article
ทำไมกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ article
อานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุ
พระธาตุ เกิดจากอำนาจจิตพระอรหันต์ซักฟอกอัฐิให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นพระธาตุ
คำบูชาพระบรมธาต​ุด้วยบทโบราณ
พระภิกษุ​ณีองค์​แรกคือพระนางมหาปชาบดี
พระธาตุพระยโสธราเถรี พระภัททากัจจานา พระพิมพา พระยโสธราพิมพา
พระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​
เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง​
พระสีวลี ประวัติ พระธาตุ และ คำบูชา
พระธาตุชานหมาก พระธรรมธาตุ หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง และพระธาตุเทพนิมิต ตามพระเครื่อง รูปลอยครูบาอาจารย์
คำขอขมาพระรัตน์ตรัย พระธาตุ - คำบูชา
การสรงน้ำพระบรมธาตุ พระธาตุbulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.