ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระธาตุพระยโสธราเถรี พระภัททากัจจานา พระพิมพา พระยโสธราพิมพา

  พระธาตุพระยโสธราเถรี พระภัททากัจจานา พระพิมพา พระยโสธราพิมพา

พระยโสธราเถรี

พระภัททากัจจานา

พระพิมพา

พระยโสธราพิมพา

เป็นพระนามของพระชายาเจ้าชายสิทธัตถะ

เป็นพระมารดาของพระราหุลเป็นขนิษฐาของพระเทวทัตและเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าพระนางมีรูปงดงามมากผิวดังทองคำเสกสมรสพระชนมายุ16 ปี มีความรัก ความภักดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลา 4 แสนอสงไขยกับแสนมหากัป

ชาติแรกที่ได้พบและตั้งคำอธิษฐานพระนางนามว่า”สุมิตตรากุมารี”เป็นหญิงสาวอายุ 16 ปีเกิดความประทับใจเมื่อเห็นสุเมธฤาษีกำลังขนดินทำทางเดินถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทีปังกร และพระพุทธองค์ทรงประกาศว่าฤาษีสุเมธจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาลเมื่อนางได้ยินจึงนำดอกอุบล 8 ดอกอธิษฐานต่อพระพุทธทีปังกรว่าขอให้สุเมธดาบสได้เป็นสามีในอนาคตเถิด นับแต่นั้นก็เกิดเป็นสามีภรรยา ทั้งมนุษย์และเป็นสัตว์เดียรฉานจนชาติสุดท้ายเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและพระนางพิมพายโสธรา

พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระนางครั้นพระนางเห็นพระพุทธองค์จึงเข้ากอดพระบาทร่ำไห้ พระพุทธได้ตรัสเล่าเรื่อง จันทกินนรชาดก เป็นอดีตชาติที่ทั้ง 2 พระองค์เกิดเป็นกินนรกินรี ลงจากเขามาหาของกิน ร้องรำทำเพลงกันอย่างมีความสุขขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตแอบเห็นนางกินรีงดงามคิดจะนำมาเป็นมเหสีแต่เห็นว่ามีสามีแล้วจึงใช้ธนูยิงจันทกินนร แทบสิ้นใจ นางร่ำไห้แทบขาดใจ ปากก็สาปแช่งพระราชาที่ยิงสามีนางและร้องขอให้เทพเทวดามาช่วย ร้อนถึงพระอินทร์ต้องนำน้ำทิพย์มารดจันทกินนรรอยแผลก็หาย ... เมื่อพระนางได้ฟังจบก็บรรลุโสดาปัตติผล ต่อมาเมื่อพระพุทธอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีพระนางจึงขอออกบวชเจริญวิปัสสนาเพียงครึ่งเดือนก็บรรลุพระอรหันต์ระลึกชาติได้ถึง 10,000 อสงไขย 100,000 กัปเป็นเอตทัคคะด้านภิกษุณีผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ ครั้นพระชนมายุ 78 ปี พรรษาที่ 43 ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อลาเข้าพระนิพพานและขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ครั้งเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาหลายกัปที่ผ่านมาจึงเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน

ทรงบรรจุพระบรมศพในหีบทองคำ พระพุทธองค์ทรงประทานเพลิงพระศพเป็นพระองค์แรก หลังจากนั้นก็เทพเทวดามนุษย์และเพลิงทิพย์บังเกิดขึ้นเองเผาผลาญพระบรมศพพระนางพิมพาภิกษุนีจนเป็นเถ้าถ่านละเอียดแม้แต่ผงอังคารก็ไม่เหลือยังคงมีแต่พระธาตุซึ่งมี พรรณอันงามดุจดอกมณฑาครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงทูลว่าพระบรมธาตุแห่งสมเด็จพระนางพิมพาเถรีควรจะนำไปประดิษฐาน ณ ที่แห่งใดพระองค์ตรัสว่าให้สร้างพระสถูปเจดีย์ ณ กรุงสาวัตถีเพื่อให้เหล่าเทวดา อินทร์ พรหมมนุษย์ผู้ที่มีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทำการสักการบูชาสืบต่อไปชั่วกาลนาน

ข้าพเจ้าขอกราบน้อมโมทนาบุญแห่งองค์สมเด็จพระพิมพาเถรีด้วยเศียรเกล้า

ทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
เกร็ดความรู้พระธาตุ

พระธาตุ​พระปุณณเถระ​ สัณฐาน​เป็นสี่เหลี่ยม​จัตุรัส(สี่เหลี่ยม​ด้านเท่า)
เรื่องมูลเหตุของพุทธบัญญัติ​ห้ามภิกษุ​ฉันเนื้ิอมนุษย์​​
อานิสงส์​และวิธี​การถวายสังฆทานให้ผู้เสียชีวิต
เหตุแห่งการเป็นพระบรมธาตุ article
พระธาตุงอกจากองค์พระเครื่อง article
ที่มาของตำราโบราณซึ่งชมรมรักษ์พระบรมธาตุใช้จำแนกสัณฐานของพระธาตุ article
อานิสงส์การบูชาพระบรมธาตุ article
ถาม-ตอบ ที่มาของพระบรมธาตุ-พระธาตุ article
สนทนา เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ กับหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง article
ทำไมกระดูกจึงกลายเป็นพระธาตุ article
อานิสงส์การทำบุญกับพระบรมธาตุ
พระธาตุ เกิดจากอำนาจจิตพระอรหันต์ซักฟอกอัฐิให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นพระธาตุ
พระธาตุข้าวบิณฑ์
คำบูชาพระบรมธาต​ุด้วยบทโบราณ
พระภิกษุ​ณีองค์​แรกคือพระนางมหาปชาบดี
พระสารีบุตรสัณฐาน​กลม​เป็นปริมลฑลเลยนำประวัติตอนท่านได้รับพยากรณ์​ เป็นอัครสาวกผู้เลิศด้านปัญญา​
เมื่อมนุษย์ตายไปแล้ว มีทางไป ๗ ทาง​
พระสีวลี ประวัติ พระธาตุ และ คำบูชา
พระธาตุชานหมาก พระธรรมธาตุ หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง และพระธาตุเทพนิมิต ตามพระเครื่อง รูปลอยครูบาอาจารย์
คำขอขมาพระรัตน์ตรัย พระธาตุ - คำบูชา
การสรงน้ำพระบรมธาตุ พระธาตุbulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.