ReadyPlanet.com


ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ปี ๒๕๕๓
avatar
Admin


 

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ปี ๒๕๕๓
สมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์ วัดป่าสันติสามัคคีธรรม
หมู่ ๖ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
        
               เนื่องจากทางวัดป่าสันติสามัคคีธรรมได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ภูริทัตตเถรานุสรณ์เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอรหันตธาตุยุคพุทธกาลและพระอริยสงฆ์สมัยปัจจุบันให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต การสร้างวิหารทานมีอานิสงส์ทำให้ผู้ที่ร่วมบุญและผู้ที่กราบสักการบูชาได้ เข้าถึงพระรัตนตรัย  เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรค ผล นิพพาน
               พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุยังเป็นประจักษ์พยานในการบรรลุธรรมของพระอริยสงฆ์ที่สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน
               ทางชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ณ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
              กำหนดการ
               วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
                    ๐๗.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์
                    ๐๙.๐๐ น.    ฟังธรรมเทศนาโดยหลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ จังหวัดอุดรธานี
                    ๑๐.๐๐ น.     ร่วมทอดผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
                    ๑๑.๐๐ น.     รับวัตถุมงคลและพระธาตุจากทางชมรมฯ
                    ๑๒.๐๐ น.    ร่วมรับประทานอาหาร
               ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดพิทักษ์รักษาท่านและครอบครัวให้ปราศจากภยันอันตรายและอุปัทวะทั้งหลายเจริญด้วยหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรม มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรีกาล เทอญ
 
ขอเจริญพร
พระบัวพรรณ วรญาโณ
 
ขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการไปแล้ว ๘๐เปอร์เซ็นต์ ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างอยู่ซึ่งประกอบด้วย
๑. งาน***ขัด-***ล้าง ทั้งด้านในและนอก ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ตัวหนอนปูรอบเจดีย์ ๑๐,๐๐๐   ตัวๆละ ๑๐ บาท 
๓. ประตู ๓ ช่องๆ ละ๘๐,๐๐๐ บาท รวม   ๒๔๐,๐๐๐ บาท(ไม้ตะเคียนทอง)
๔. ไฟประดับรอบพระธาตุเจดีย์ ๓๐ ต้นๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
๕. ฉากหลังพระประธานแกะไม้เป็นรูปต้นโพธิ์ปิดทองคำเปลว ผนัง ๒ ด้านข้างเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมค่าช่าง ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าสีทาองค์พระธาตุเจดีย์ ๓๐,๐๐๐ บาท
๗. ค่าสายไฟและค่าช่างเดินไฟ ๒๕,๐๐๐ บาท
๘. ค่าบุไม้มะค่า ไม้ประดู่ ภายในองค์พระธาตุเจดีย์ และค่าช่าง ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ป้ายชื่อ พร้อม***ตั้งหน้าองค์พระธาตุเจดีย์ ๕๐,๐๐๐ บาท
ท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ  ๑๐,๐๐๐ บาท รับล็อกเก็ตหลวงปู่มั่นฉากทอง    ๑ องค์
              ท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ   ๑,๐๐๐ บาท รับธรรมจักรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
          ท่านสามารถร่วมบุญและรับวัตถุมงคลได้ที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยอาคารศูนย์พลอยเอเชียเลขที่ ๒๔๒-๒๕๐ ถนนมเหสักข์ซอย ๒ บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ แฟ็กซ์ ๐๒-๒๓๗๑๙๑๒   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระบัวพรรณ วรญาโณ วัดป่าสันติสามัคคีธรรม บ้านหนองแคน ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  ๓๒๑๔๐ ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยปราสาทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลข ๙๕๘-๒๐๑๖๙๐-๑ โทร.   ๐๘๔-๒๘๗๒๐๙๑,    ๐๘๗-๘๐๓๓๕๒๙
คุณปราโมช ประสพโชคมณี   โทร. ๐๘๖-๓๓๗๔๒๕๕ , ๐๘๙-๒๓๕๙๙๙๑      
คุณมณียา ณ อุบล โทร. ๐๘๓-๙๑๘๒๘๒๐
ทุกกองบุญรับใบอนุโมทนาจากทางวัดได้ที่ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
           


ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-09 23:18:42 IP : 203.209.97.108


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3275187)
avatar
ศานติไมตรี

สาธุครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศานติไมตรี (cinnamond_1982-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-09 12:33:55 IP : 182.53.173.81ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.