ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ article

ยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวง ที่ทุกท่านร่วมจัดสร้างพร้อมยกในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

๓๑  ตุลาคม                                           :              ครูบาผัดเดินทางมาวัดเขาแร่

 

หลวงปู่ครูบาผัดเดินทางมาวัดเขาแร่ ก่อนเนื่องจากวันงานหลวงปู่ติดกิจนิมนต์ครับ

หลวงปู่เมตตาเป็นองค์เปิดงานนิทรรศการชมรมฯครับ

 

 

 

  พฤศจิกายน                                      :              ยกฉัตรพระเจดีย์ปฐมสิขีทศพล

 

หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ เดินทางมาเป่ายันต์เก้า และ พิธีสะเดาะเคราะห์ครับ

 

เตรียมยกฉัตรครับขึ้นสู่ปรียอดพระเจดีย์ครับ

 

หลวงพ่อจำเนียรเป็นองค์ประธานยกฉัตรครับ

 

 

  พฤศจิกายน                                     :              ทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด

 

หลวงพ่อบุญรัตน์ เมตตาอธิฐานยอดฉัตรและเหรียญที่จะแจกในวันงานครับ

 

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัดครับ

 

หลวงพ่อบุญส่ง กำลังเทศน์ให้ญาติโยมฟังครับ

 

 

  พฤศจิกายน                                     :              บรรจุพระในองค์พระเจดีย์ พร้อมบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุในบอดฉัตรแก้ว ๓ ดวง

 

หลวงพ่อบุญส่งอธิฐานจิตเหรียญที่แจกในวันงานครับ

 

กำลังเตรียมบรรจุพระและท่านท้าวมหาราชครับ

หลวงพี่เอกจุดธูป เทียนบูชาพระเจดีย์ครับ

 

หลวงพ่อบุญส่งเจิมพระและท่านท้าวมหาราชครับ

สมเด็จองค์ปฐม ท้าวมหาราชทั้ง๔ และท่านอินทกะ

 

เริ่มบรรจุพระเข้าตามทิศครับ เริ่มจากทิศเหนือครับ

บรรจุท้าวมหาราช พร้อมท่านอินธกะ ด้านละ ๔ องค์

 

บรรจุเสร็จหลวงพ่อบุญส่งก็นำเดินเวียนพระเจดีย์ครับ

ทำวัตรเย็นหน้าพระเจดีย์ปฐมสิขีทศพลครับ

 

ลงมาทำพิธีทักษิณานุประทานแก่ครูบาอาจารย์ครับ

พระภิกษุพิจารณาผ้าครับ

 

หลวงพ่อเทศน์ก่อนบรรจุพระบรมธาตุในยอดฉัตรครับ

หลวงพ่อใส่แว่นก่อนทำการบรรจุครับ

 

พระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชฯทรงเมตตาประทานครับ

พระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาในดอกบัวครูบาวงศ์ฯครับ

 

เปิดผอบพระบรมธาตุเตรียมบรรจุใส่ยอดฉัตรครับ

หลวงพ่อค่อยๆบรรจุพระบรมธาตุที่ละองค์ครับ

 

บรรจุเสร็จทำการปิดพระเจดีย์ยอดฉัตรครับ

 

  พฤศจิกายน                                     :              ยกยอดฉัตรพระเจดีย์ปฐมสิขีทศพล พร้อมทอดผ้าป่า

ฉลองยกยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวง

 

พระเจดีย์ปฐมสิขีทศพลครับ

 

ยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวงพร้อมยกสู่ยอดฉัตรครับ

เปิดเทปบวงสรวงของหลวงพ่อพระราชพรหมยานครับ

 

หลวงพ่อองอาจพรมน้ำมนต์ให้แก่ญาติโยมครับ

ครูบาอาจารย์ท่านต่างๆที่นิมนต์มางานยกยอดฉัตรครับ

 

พระครูวินัยธรหลุย   ธมฺมธโร

พระครูสุนทรธรรมโฆษิต

 

ญาติโยมต่างๆ ถอดสร้อย และเงินถวายเบูชายอดฉัตร

ป้านิภา   คงสุข มาร่วมงานยกยอดฉัตรด้วยครับ

 

หลวงพี่รับปัจจัย และ แก้ว แหวน เงิน ทอง ไม่ทันครับ

มีสร้อยทองคำหนักประมาณ ๕ บาทด้วยครับ

 

หลวงพี่เอกนำสิ่งของที่ญาติโยมถวายใส่บุษบกครับ

พระเทพสารเวทีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชครับ

ท่านผู้ว่ากล่าวถวายรายงานพระเทพสารเวทีครับ

 

พระเทพสารเวทีเจิมยอดฉัตรก่อนทำการยกครับ

 

พระเทพสารเวทีพรมน้ำพระพุทธมนต์ครับ

เริ่มอัญเชิญยอดฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ครับ

 

อัญเชิญบุษบกเกือบถึงยอดพระเจดีย์ครับ

หมุนยอดฉัตรสู่ยอดพระเจดีย์ครับ

 

กำลังทำการเกี่ยว สร้อย แก้ว แหวน เงิน ทองครับ

คุณยายคนนี้อายุ ๘๐ กว่าครับเดินฝ่ามากราบตัวแทนสมเด็จพระสังฆราชครับ

 

กำลังอ่านรายงานเพื่อแจ้งรับวัดเขาแร่ เป็นวัดใน

พระสังฆราชูปถัมภ์ฯครับ

เตรียมทอดผ้าป่าฉลองยกยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวงครับ

 

ผู้คนมาร่วมงานมากมาย แน่ศาลาวัดไปหมดเลยครับ

นับเงินเตรียมสรุปยอดผ้าป่าคร่าวๆได้ ๔ แสนกว่าครับ

 

ทางขึ้นพระเจดีย์ปฐมสิขีทศพลครับ

จุดโคมลอยฉลองยกยอดฉัตรแก้วพระเจดีย์ครับ

 

จุดกันเต็มท้องฟ้าเลยครับ มีติดแสงของพลุด้วยนิดหน่อย

 

ทางชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสมาชิกและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมถวายปัจจัยในการสร้างพระพุทธเจดีย์ปฐมสิขีทศพลก็ดี ซุ้มพระอรหันต์ ๘ทิศก็ดี ลานพระเจดีย์ก็ดี บันไดทางขึ้นพระเจดีย์ก็ดี ยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวงก็ดี ทางชมรมฯขอโมทนาบุญทุกท่าน และขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านจงได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มี ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่ได้ อุปสรรค์ทั้งทางโลก และ ทางธรรม จงอย่าได้ปรากฏกับทุกท่านทั้งหลายเทอญ สาธุ . . .

 

หากมีเหตุผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขออภัยสมาชิกทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปยอกยอดฉัตรแก้ว ๓ ดวง หากท่านมิได้รับความสะดวกสบาย หรือทางชมรมฯมีเหตุบกพร่อง และผิดพลาดประการใด ทางชมรมฯขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

 

 

๒๙  พฤศจิกายน                                  :               พระอุดมสังวรญาณ (พระอาจารย์มหาสนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ เดินทางมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันต์ธาตุ

 

 

คณะศิษย์พระอุดมสังวรญาณ(พระอาจารย์มหาสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ

 

 

พระอาจารย์มหาสนธิ์ และ คณะศิษย์มาอันเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระอาจารย์มหาสนธิ์ และ คณะศิษย์ ให้ความสนใจ

เดินชมบารมีพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

 

 
กิจกรรมของชมรมฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563 คัดพระบรมธาตุถวายวัดอ้อใน จังหวัดเชียงราย
๑๖-๒-๖๔ หลวงพ่อรักษ์ณรงค์นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลสายออ มาอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่วัด โคก จ.นครราชสีมา
13/2/64 ถวายพระบรมธาตุ ที่วัดสังฆราชานุสรณ์ อ.หนองหิน จ. เลย
งานมอบรางวัล Moral award ท่านประธานชมรม คุณปราโมช 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 เมษายน 2560 ณ วัดป่าบ้านหนองผือ น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย
27 สิงหาคม ถวายพระเจดีย์พระธาตุ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
ถวายพระบรมธาตุ ๓๖ วัด ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่3-4ก.พ.วัดโนนเสถียรวรรณาราม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 4
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 3
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 2
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 1
อัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุเจดีย์ ณ ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​เจดีย์​รักแท้​ จังหวัด​เลย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ฉลองเจดีย์​อัญเชิญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ที่วัดบ้านสูบ​ อ.เมือง​ จ.เลย
คัดพระบรมธาตุถวาย​พุทธอุทยานวังน้ำเขียว นครราชสีมา
29/1/64 " ณ​ อำเภอบุณฑริก​ อุบลราชธานี น้อมถวายพระบรมธาตุ​จำนวน​ 3​ วัด
17.1.59. "ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย". น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุ. พระอรหันตธาตุ. และปัจจัยทัยทานส่วนหนึ่ง แด่ท่านเลขาเจ้าอาวาส.วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ณ จังหวัดน่าน จัดพิธีวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ถวายชุดผอบพานทองเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 30 องค์ วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย ๑๕-๑-๖๔
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดม่วง จ.อ่างทอง
23​ มกราคม​ 2563​ เปิดโครงการ​ถวาย​77จังหวัดเริ่มต้นปีนี้​ด้วยวัดป่าบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
23 มกราคม 64 ณ พุทธอุทยานวังน้ำเขียว ถวายเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
น้อมถวายเจดีย์พระบรมธาตุในโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลวงปู่ทอง
พี่บัญชา เทพฉิม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘๙ พระองค์ถวายหลวงปู่บุญพินในงานยกยอดฉัตร ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
คณะเดินทางมาถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถวายปัจจัยสร้างพระบรมไตรโลกนาถหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
อาจารย์มงคล และคุณจิรวัฒน์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์แม่เฒ่าธาตุของหลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ท่านเจ้าคุณอลงกต ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ article
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตัวแทนสมาชิกชมรมได้อัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย ไม้คนทา ผ้าเช็ดมือ 1 ถุงใหญ่และเครื่องใช้พระธุดงค์ แด่องค์ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] วัดหล article
งานทำบุญชมรมฯ ๑๖ พค ๕๓ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครูบาอาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชมรมฯ
ชมรมฯร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๕๒ article
ชมรมฯถวายยอดฉัตรในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม article
กิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐-๑๓ ธค ๕๒
กิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๒
กิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๕ - ๙ สิงหาคม ๕๒
กิจกรรม วัดพุทธญาณวราราม ประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๕๒
กิจกรรมชมรมฯ ณ ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ วันที่ ๓ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
กิจกรรมชมรมฯ ณ วัดไร่ขิง วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุจัดงานในวันเทศกาลวัดเทวราชกุญชร๕-๖มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
สองเงาในมองโกเลียตอนสุดท้ายจ้า article
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี" ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี"
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๙ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๘ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๗ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๖ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกันยายาน๒๕๕๑ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๕ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๔ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๓ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๒ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลีย โดย หนอนด้น article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวามคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๔๙ article
สรุปยอดเงินทำบุญบริจาค เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๔๗ articlebulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.