ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๘ article

 

                เช้าวันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม คุณคิมพาพวกเราทั้ง 5 คนไปที่ The Mongolia Institute of Buddhist Art (MIBA) ซึ่งเป็นที่ทำงานด้านพุทธศิลปของท่านลามะภูริบัด สำนักงานของท่านลามะเป็นอาคารเก่าแบบโซเวียต ซึ่งอาคารนี้อยู่ภายในวัด Gandan Monastery ซึ่งวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอูลาบาร์เตอร์
                เมื่อพวกผมไปถึงห้องทำงานของลามะภูริบัด คุณคิมก็พาพวกเรานั่งที่โต๊ะรับรองพร้อมเปิดวีดีโอให้พวกเราชม วีดีโออันนี้เป็นวีดีโอที่เกี่ยวกับ MIBA และการสร้างภาพทังก้าขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ซึ่งเป็นภาพที่สำคัญของประเทศมองโกเลียครับ...สำคัญยังไงหรือครับ.... ผมจะเล่าให้ฟัง
                ด้วยพรสวรรค์ด้านงานศิลปะเชิงพุทธศิลปของลามะภูริบัดจนเป็นที่รู้จักของชาวมองโกเลีย ท่านประธานธิบดี Enkhbagr (อ่านว่ายังไงใครทราบบ้าง) มอบหมายให้ลามะภูริบัดฟื้นฟูพระพุทธศาสนานิกายวชิระญาณและประเพณีอันเก่าแก่ของมองโกเลียขึ้นมาใหม่ ดังนั้นผมขอท้าวความอะไรซักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่คุณผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงเหตุการณ์พอสังเขป
  
สวัสดีครับ ด้านหลังของผมคือวัด Ganadan Monastery ครับ ส่วนด้านหลังของโมชคือที่ทำงานของลามะภูริบัด

 

                พระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลกับชาวมองโกเลียเมื่อ 300 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองของประเทศและเป็นช่วงขยายอาณาจักรของท่านข่านในสมัยนั้น อาณาเขตของประเทศมองโกเลียในยุคนั้นกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศเกาหลี ไซบีเรีย แผ่ไปถึงฮังการีและโรมาเนีย เนื่องจากชาวมองโกเลียส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมากกว่าการตั้งหลักปักฐาน ชาวมองโกเลียจึงมีโอกาสเดินทางไปยังดินแดนต่างๆและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ รวมถึงเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศต่างๆ ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตแบบเร่ร่อนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศมองโกเลีย และค่อยเลือกประยุกต์วัฒนธรรมและปรัชญาของแต่ละประเทศเอามาหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมของมองโกเลีย
                ประเทศมองโกเลียในยุคก่อนคริสต์ศักราชมีอาณาเขตที่กว้างขวางมาก แต่ปัจจุบันนี้ถูกแยกออกไปรวมกับประเทศอื่นเสียแล้ว หากจะให้แยก ก็สามารถแยกออกได้เป็น 6 ส่วนครับ
ส่วนแรกเรียกว่า มองโกเลียนอก (Ar Mongol) ซึ่งเป็นประเทศมองโกเลียในปัจจุบันนี้เอง เมืองหลวงชื่ออูลาบาเตอร์มีประชากรประมาณ 2.5ล้านคน
ส่วนที่สอง คือ มองโกเลียใน (Uvar Mongol) พื้นที่ส่วนนี้ปัจจุบันเป็นจังหวัดพรมแดนแห่งหนึ่งของประเทศจีน โดยเป็นพรมแดนที่ติดกับทะเลทรายโกบีและมีประชากรเชื้อสายมองโกเลียประมาณ 2.5 ล้านคนเช่นกัน
ส่วนที่สาม คือ มองโกเลียตอนบน (Deed Mongol) พื้นที่ส่วนนี้อยู่ในจังหวัดซินเจียง ประเทศจีน มีชาวมองโกเลียประมาณ 5แสนคน
ส่วนที่สี่ คือ Buryad Mongol อยู่ในพื้นที่ของรัสเซียใกล้ทะเลสาบ Baikal
ส่วนที่ห้า คือ Tuva Mongol อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย
ส่วนที่หก คือ KhalimagMongol เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลสาบแคสเปี้ยน
เดิมก่อนหน้าที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาอิทธิพลกับชาวมองโกเลียนั้นชาวมองโกเลียเชื่อว่าชนเผ่ามองโกเลียเป็นส่วนหนึ่งของพลังจักรวาล และเกิดมาจากท้องฟ้า ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศมองโกเลียจึงทำให้ความเชื่อเก่าแก่บางอย่างและหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและปัญญาเข้ามาหลอมรวมกัน และความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้
วันเวลาผ่านไปหลายร้อยปี นักรบมองโกเลียมากมายวางอาวุธหยุดการฆ่าฟันเพื่อบวชเป็นพระเพราะศัตรูที่อยู่ในจิตใจหรือตัวเราเองนั้นย่อมเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกว่าศัตรูภายนอก การชนะจิตใจตนเองย่อมเป็นศัตรูที่ร้ายกาจกว่าศัตรูภายนอกและการชนะจิตใจตนเองย่อมยิ่งใหญ่กว่าการขยายอาณาเขตปกครองออกไป
แม้ศาสนาพุทธในมองโกเลียช่วงเวลาหนึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเพียงใด ย่อมมีช่วงเวลาเสื่อมถอยของศาสนาพุทธเช่นกัน ประเทศมองโกเลียผ่านการฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมมาแล้ว 3 ครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 (ครั้งที่4 เกิดขึ้นเมื่อปี 2533) สำหรับ 3 ครั้งแรกเกิดเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้ศาสนาพุทธเกิดการบูรณะนั้น มันไม่ทราบข้อมูลเลย แต่ในครั้งที่ 4 ผมพอจะทราบบ้างจากข้อมูลที่ลามะภูริบัดให้มา
 
 
ภาพแรกกับภาพที่สองคือ วันที่ลามะภูริบัดออกมากล่าวถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในมองโกเลีย ส่วนภาพที่สามกับสี่คือ คณะทำงานของลามะภูริบัด
ก่อนคอมมิวนิสต์โซเวียตจะเข้ามาปกครองประเทศ มีพระมองโกเลียมากมายที่มีความสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาสันสกฤต ทิเบต แมนจู และจีน อีกทั้งมีพระปฏิบัติเกิดขึ้นมากมายในดินแดนแห่งนี้ แต่น่าเสียดายที่มรดกทางพระพุทธศาสนาของประเทศนี้มิได้แพร่ออกไปให้เป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลก เพราะถูกชาวโซเวียตทำลายทิ้งไปเกือบหมดประเทศในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1936-1938 ซึ่งเป็นช่วงที่โซเวียตเข้ามาปกครองพื้นที่บริเวณมองโกเลียนอก ทหารโซเวียตเข้ามาทำลายวัดและโบราณสถานของประเทศนี้มากมาย เหลือไว้แต่วัด Gandan Moanstery และอีกสองสามวัด สำหรับเมืองอูลาบาเตอร์ และอีกไม่กี่วัดในจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ทหารโซเวียตสังหารลามะเป็นจำนวนมากรวมถึงการห้ามชาวมองโกเลียนับถือศาสนาพุทธ สาเหตุอะไรที่โซเวียตต้องฆ่าล้างลามะมากมายถึงเพียงนี้ เหตุผลก็เพราะชาวมองโกเลียในสมัยนั้นมีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาและไม่ยอมรับการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ดังนั้นกาฆ่าลามะซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนามากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถทำให้ชาวมองโกเลียเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ.ช่วงเวลานั้นได้ ถ้าถามว่าลามะที่ถูกฆ่าตายและวัดที่ถูกทำลายมีจำนวนเท่าใด ฟังแล้วน่าตกใจมากเพราะมีพระที่ถูกฆ่าตายเป็นหลักหมื่นส่วนวัดที่ถูกทำลายมีเป็นหลักพัน(เป็นจำนวนคร่าวๆของมองโกเลียในเขต Kalimag แต่ยังไม่นับรวมมองโกเลียอื่นอีก 5 เขต) นอกจากการเสื่อมลงของศาสนาแล้วความเจริญทางวัตถุที่เข้ามาในปัจจุบันก็ส่งผลต่อการฟื้นฟูพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในครั้งที่ 4 อย่างยากลำบากสำหรับลามะภูริบัดและลามะท่านอื่นๆเลยทีเดียว
เมื่อช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ลามะภูริบัดมีความตั้งใจชวนคุณอากรรณิการ์และปราโมชมาร่วมงานวิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลีย แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ประเทศนี้ ลามะภูริบัดจึงตัดสินใจชวนทั้งสองมาร่วมงาน Nadaam Festivalแทน ผมจึงโชคดีมากับปราโมชได้เลย
ในวันวิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลียมีพิธีเฉลิมฉลองทางศาสนาเหมือนที่เมืองไทยเช่นกัน แต่ปีนี้เป็นปีที่ไม่ธรรมดาเพราะ รัฐบาลมองโกเลียให้ลามะภูริบัดเป็นแกนนำในการสร้างภาพทังก้าภาพหนึ่งขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ซึ่งภาพทังก้าภาพนี้ถือเป็นสมบัติของประเทศเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นภาพที่เก็บไว้ในวัด Gandan Monastery วัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนี้ แต่ที่สำคัญครับท่านผู้อ่าน ภาพทังก้าภาพนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของชมรมฯด้วยครับ (จำได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าลามะภูริบัดมาเมืองไทยแล้ว ปราโมชถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่ลามะภูริบัด) อลังการไหมครับท่านผู้อ่าน
ภาพนี้คือวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการทำภาพทังก้า ส่วนภาพที่สองนั้นหากใครสังเกตดีๆจะเห็นเป็นเจดีย์ขนาดเล็กบนผ้าสีเหลืองน้ำเงิน เจดีย์องค์นั้นคือพระบรมสารีริกธาตุที่ปราโมชถวายให้แก่ลามะภูริบัดเมื่อครั้งที่ลามะภูริบัดมาเมืองไทยครับ

 

ในภาพทังก้าผืนนี้ประกอบไปด้วยข่าน 3องค์นั่งอยู่บนบัลลังก์ โดยข่านที่นั่งตรงกลางคือเจงกีสข่าน ส่วนข่านอีก 2องค์ด้านซ้ายขวาผมไม่ทราบชื่ออ่ะครับ....ขอโทษที เหนือบัลลังก์ของท่านข่านเป็นรูปพญามารที่มีชื่อว่า MARA ใครเคยสวดชัยมงคลคาถาบ้าง จะมีบทหนึ่งที่กล่าวถึงพญามารผู้มีแขนมากเป็นพันกร ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึก และทรงเอาชนะพญามารเหล่านั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงระลึกถึงพระบารมี 10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้ว อันมีทานบารมีเป็นต้น ครับMARA ที่อยู่ในรูปก็คือมาร ตนนั้นนั่นเองครับ ในรูป MARA ตนนี้จะสวมมงกุฏที่มีมุก 5 สี ซึ่งมุกที่อยู่ตรงกลางสีฟ้าเป็นกล่องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับผม เหนือมารตนนี้ขึ้นไปจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าและพระอวโรกิเตศวร หรือพระโพธิสัตว์อีกสององค์
วีดีโอที่ลามะเปิดให้พวกผมดูนั้น มีกรรมวิธีการทักภาพทังก้าและแหล่งที่มาของวัตถุดิบต่างๆด้วยครับ ซึ่งภาพทังก้าผืนนี้ถักทอด้วยผ้าไหมที่ลามะภูริบัดตระเวนหาซื้อที่ประเทศเกาหลีและเมืองไทยด้วยครับ และก็เป็นคุณอากรรณิการ์ท่านนี้ครับ ที่เป็นผู้พาลามะภูริบัดไปหาซื้อผ้าไหมไทย น่าปราบปลื้มใจจริงๆที่มรดกอันล้ำค่าของประเทศมองโกเลียนี้มีผ้าไหมไทยและพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทยด้วย....ท่านผู้อ่านรู้สึกปิติยินดีไหมครับ? หากท่านรู้สึกปิติตามก็อย่าลืมอนุโมทนานะคร้าบ^^ .... อ๋อลืมบอกไป หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจวิดีโอเกี่ยวกับการทำภาพทังก้าผืนนี้เชิญติดต่อปราโมชหรือหนอนด้นได้เลยครับเพราะลามะท่านให้พวกผมเอากลับมาดูที่เมืองไทยด้วย
ส่วนวิธีการทำภาพผืนนี้ ลามะภูริบัดจะวาดรูปต้นแบบออกมาก่อน จากนั้นทีมงานตัดผ้าก็จะตัดผ้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ลายเมฆก็จะตัดผ้าตามแบบรูปเมฆที่ทีมงานของลามะภูริบัดวาดเอาไว้ หรือ ใบหน้าไม่ว่าจะเป็นตา หู คอ จมูก เครื่องประดับต่างๆ ก็จะถูกตัดออกเป็นชิ้นส่วนตามภาพที่ถูกวาดเอาไว้ จากนั้นชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะถูกนำมาถักทอด้วยผ้าไหมเป็นสีสันต่างๆขึ้นมา เมื่อได้ชิ้นงานที่เสร็สมบูรณ์แล้วก็จะนำชิ้นงานเหล่านี้ลงมาวางบนบนผ้าผืนใหญ่ขนาดกว้าง12 เมตร ยาว 18 เมตร และเย็บติดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตามแบบที่ลามะภูริบัดวาดเอาไว้ ซึ่งต้องขอบอกว่างานนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากและใช้ความอดทนบวกกับความแม่นยำในการลงลายและสีของผ้าไหมอย่างมากเลยครับ
หลังจากชมวีดีโอเสร็จแล้ว ลามะภูริบัดพาพวกเราไปเดินชมวัด Gandan Monastery วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งภายในวัดนี้มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวร สูงประมาณ 20 กว่าเมตร สูงมากครับผมต้องแหงนหน้ามองประมาณ 80 องศาเชียวนะถึงจะเห็นพระพักตร์ของท่าน บริเวณด้านข้างของพระโพธิสัตว์จะมีล้อหมุนวางเรียงรายให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเดินวนและหมุนล้อเหล่านี้ในขณะที่เดินเวียนวนรอบพระโพธิสัตว์ ผมไม่รู้ว่าล้อหมุนเหล่านี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร แต่ภาษามองโกเลียเรียกว่า Mani Hurd หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Wheel of Mantra ล้อหมุนแบบนี้มีเฉพาะนิกายวชิระญาณเท่านั้นดังนั้นหากท่านใดเคยไปทิเบตมาก่อนผมเชื่อว่าย่อมเคยเห็น Wheel of Mantra นี้เช่นกัน
ภาพทังก้าขนาดใหญ่ถูกเก็บไว้ด้านหลังของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรองค์นี้ครับ ตอนแรกผมหาเท่าไรก็หาไม่เจอ ยังคิดอยู่เลยว่าภาพใหญ่ขนาดนั้นทำไมเราหาไม่เจอ เมื่อลามะภูริบัดสั่งให้คนงานเปิดเครื่องอะไรบางอย่าง ภาพทังก้าก็ค่อยๆไหลลงมาจากเครื่องๆหนึ่งที่ม้วนเก็บภาพนี้เอาไว้ ภาพทังก้าจึงค่อยๆไหลลงมาให้พวกผมและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้ชมกันเป็นบุญตา
  
ภาพทังก้าที่ทำเสร็จแล้วซึ่งถูกนำมาแขวนไว้หลังพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวร ณ.วัด Gandan Monastery ครับ
 
รูปแรกเป็นรูปจำลองของภาพทังก้าครับ ถ่ายมาเต็มๆให้ท่านผู้อ่านดูว่ารูปเต็มของภาพทังก้านี้เป็นอย่างไร
ส่วนภาพที่สองคือรูปพญามารหรือ MARA ที่มีพันกรขี่คชสารชื่อครีเมขละ ครับ
วัดแห่งนี้มีอาคารอยู่ 5 หลัง หลังแรกคือที่กราบไหว้พระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวร สำหรับหลังที่ 2 และหลังที่ 4 ผมจับประเด็นไม่ได้และลืมถามคุณคิมว่าอาคารหลังที่ 2 และ 4 คืออะไรเนื่องจากผมกำลังมันมือกับการถ่ายภาพอยู่จึงเดินตามกลุ่มคุณอาช้าไปหน่อย แต่หลังที่ 3 นี้เป็นโรงเรียนสอนวาดภาพครับ และนักเรียนที่ผมเห็นมาเรียนก็เป็นเด็กสาวชาวเกาหลีมาเรียนเสียด้วย....เจ๋งจริงๆ ส่วนหลังที่ 5 คือห้องสวดมนต์ครับ พวกผมโชคดีมากครับเพราะช่วงที่พวกผมมาถึงเป็นช่วงที่ลามะต่างๆกำลังสวดมนต์พอดี ผมจึงได้เห็นบรรยากาศการสวดมนต์ครับ
                อาคารสวดมนต์ของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ซึ่งทั้งสองฝั่งมีม้านั่งยาวให้ลามะนั่งพร้อมโต๊ะสวดมนต์ และโต๊ะทั้งสองฝั่งจะหันหน้าเข้าหากัน ตรงกลางเว้นไว้เป็นทางเดิน และมีทางเดินด้านข้างโดยรอบ ซึ่งบริเวณทางเดินด้านข้างโดยรอบนี้จะมีเก้าอี้วางเรียงรายให้ฆราวาสเข้ามานั่งฟังลามะสวด ส่วนใครที่ต้องการจะทำบุญกับลามะนั้นก็สามารถเดินไปหาลามะพร้อมถวายเงินในขณะที่ลามะกำลังสวดมนต์ได้เลย ส่วนลามะองค์ไหนหิวน้ำจะไม่มีน้ำให้ดื่มครับ แต่มีชามใส่นมม้าให้ดื่มแทน
  
ภาพบรรยากาศโดยรอบวัด Gandan Monastery ครับ

 

   
รูปแรกเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอาคารหลังหนึ่ง ส่วนรูปที่สองเป็นด้านหน้าอาคารที่ใช้สอนวิชาศิลปะของวัดนี้ ส่วนภาพที่สามเป็นเด็กที่อุ้มน้องมาหมุน Wheel of Mantra ส่วนภาพที่สี่คือร้านอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราครับ

 

 
"ขอโซ้ยก่อนล่ะ อิอิ"
 
                หลังจากชมวัด Gandan Monastery เสร็จแล้วก็ถึงเวลาอาหารกลางวันพอดี คุณคิมพาพวกเราไปรับประทานอาหารเกาหลีที่มีชื่อว่า Seoul Club เพราะเป็นร้านอาหารเกาหลีนั่นเองลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นชาวเกาหลี ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1900 ชาวโซเวียตเข้ามามีอิทธิพลกับชาวมองโกเลียอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เมืองอูลาบาตอร์จึงเต็มไปด้วยตึกเก่าสไตล์รัสเซียและรูปปั้นของผู้นำคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น เช่น เลนิน คาร์สมาร์ก เป็นต้น แต่มายุคปัจจุบันนี้ซึ่งประเทศมองโกเลียเป็นประชาธิปไตยแล้ว ชาวเกาหลีคือผู้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร รถยนต์ฮุนไดฯลฯ

                ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ลามะภูริบัดจะสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง พวกเราทั้งหมดจึงร่วมสวดด้วยแต่ไม่ได้สวดเป็นภาษามองโกเลียนะครับ ใครอยากสวดอะไรก็สวดไปส่วนผมก็ท่องบทแผ่เมตตาให้วัว แกะ แพะ ทุกตัวที่อยู่ในจานอ่ะครับ ขอให้สัตว์เหล่านี้ที่ตายไป ไปสู่สุคติภพ อย่าได้เกิดมาเป็นสัตว์ให้ถูกฆ่าอีกเลย เมื่อรับประทานมื้อกลางวันเสร็จแล้ว ลามะภูริบัดพาพวกเราชมวัด Choijin ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก็บหน้ากากเก่าแก่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไว้มากมาย อีกทั้งเป็นที่เก็บกระดูกของลามะชื่อดังรูปหนึ่งไว้ แต่ไม่ได้เก็บอัฐิไว้ในตู้หรือสถูปเลยครับ ชาวมองโกเลียสมัยนั้นนำกระดูกของพระรูปนี้มาหล่อเป็นพระพุทธรูปเลย เห็นแล้วก็รู้สึกขลังมากครับ แต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพราะทางวัดงดการถ่ายภาพ

                ผมเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับวัดนี้ได้น้อยมาก เนื่องจากผมและโมชกำลังพยายามตีซี้กับบุตรีของลามะภูริบัดและคุณคิม ลูกของทั้งสิงเป็นเด็กผู้หญิงที่ฉลาด ร่าเริงมาก พูดภาษาอังกฤษก็เก่งขนาดเด็กป.4 นะเนี่ย คิดแล้วก็อายเด็นะเนี่ย ตอนผมป.4 ทำอยู่แค่สองอย่างเอง นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นกินอยู่เลยอ่ะ น้องคนนี้ชื่อว่า น้องมุนีครับ เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้รู้ คุณคิมเคยไปอยู่ที่อินเดียเลยมีความรู้ทางภาษาสันสกฤตอยู้บ้าง ตอนแรกๆน้องมุนีก็เป็นเด็กขี้อายกับผมและโมชครับ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า พอผมพูดด้วยน้องมุนีก็ไม่พูดด้วย (เขินคนหล่อก็อย่างงี้แหละ อิอิ) แต่ผมจะมีอยู่มุขหนึ่งในการตีซี้กับเด็กๆซึ่งผมใช้มาตั้งแต่สมัยผมไปออกค่ายแล้ว นั่นคือการแกล้งเดินไปสะกิดข้างหลังแล้วรีบเดินผ่านไปให้เด็กเหลียวหลังกลับมามองว่าไม่มีใคร แรกๆเด็กก็จะงง แต่พอผมแกล้งบ่อยขึ้นๆ เด็กจะจับไต๋ได้จากนั้นผมก็จะแลบลิ้นใส่เด็กทันที ทำง่ายๆแค่นี้เองล่ะครับ ประเดี๋ยวพอเราเผลอเด็กเหล่านี้ก็จะมาสะกิดคืน กับน้องมุนีก็เช่นกัน ง่ายๆแค่นี้เองล่ะครับพอมีอะไรที่มุนีอยากจะมาเล่นกับผมด้วย น้องมุนีก็จะกล้าเข้ามาเล่นโดยไม่เห็นผมเป็นคนแปลกหน้าแล้วล่ะ
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัด Choijin
 
 
น้องมุนีหน้าเหมือนแม่เลย
 
   
 
                อย่างไรก็ตามแม้ว่าผมจะเก็บรายละเอียดวัดนี้ได้น้อย แต่ผมก็พอจะทราบว่าวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดทำด้วยทองเหลือง และไกด์ประจำวัดแห่งนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ให้พวกเราฟัง อ๋อ...ผมลืมบอกไป ที่มองโกเลียจะไม่นับถือพระอรหันต์กันครับ จะนับถือเพียงพระพุทธองค์กับพระโพธิสัตว์เท่านั้น
                ในช่วงเย็น พวกเราทั้ง 5 มีโอกาสเข้าชมการแสดงดนตรีและการร่ายรำพื้นบ้านของแต่ละชนเผ่า เครื่องดนตรีพื้นบ้านของมองโกเลียที่ใช้แสดงในค่ำคืนนี้มี ทั้ง ซอ, ขลุ่ย, พิณ, กู่เจิ้ง, กลอง, และแตรยาว 2 เมตรกว่า เวลาเป่าต้องเอาไม้มาค้ำไว้ด้วย ซึ่งจะได้เสียงโทนต่ำ สำหรับใครที่อยากฟังดนตรีพื้นบ้านของมองโกเลียว่าเป็นอย่างไร ติดต่อปราโมชได้ทันทีครับ เพราะโมชซื้อ CD มาฟังด้วยเห็นเพื่อนผมบอกว่าชอบมาก เพราะยังไงลองไปถามโมชได้ครับ
 
ภาพการแสดงดนตรีและร่ายรำพื้นบ้านของชาวมองโกเลียมีโชว์กายกรรมด้วยนะ
 
  
 
  
 
   
  
 

"แล้วอย่าลืมติตามสองเงาในมองโกเลียตอนต่อไปเร็วๆนี้นะคร้าบ^^"
กิจกรรมของชมรมฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563 คัดพระบรมธาตุถวายวัดอ้อใน จังหวัดเชียงราย
๑๖-๒-๖๔ หลวงพ่อรักษ์ณรงค์นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลสายออ มาอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่วัด โคก จ.นครราชสีมา
13/2/64 ถวายพระบรมธาตุ ที่วัดสังฆราชานุสรณ์ อ.หนองหิน จ. เลย
งานมอบรางวัล Moral award ท่านประธานชมรม คุณปราโมช 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 เมษายน 2560 ณ วัดป่าบ้านหนองผือ น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย
27 สิงหาคม ถวายพระเจดีย์พระธาตุ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
ถวายพระบรมธาตุ ๓๖ วัด ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่3-4ก.พ.วัดโนนเสถียรวรรณาราม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 4
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 3
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 2
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 1
อัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุเจดีย์ ณ ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​เจดีย์​รักแท้​ จังหวัด​เลย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ฉลองเจดีย์​อัญเชิญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ที่วัดบ้านสูบ​ อ.เมือง​ จ.เลย
คัดพระบรมธาตุถวาย​พุทธอุทยานวังน้ำเขียว นครราชสีมา
29/1/64 " ณ​ อำเภอบุณฑริก​ อุบลราชธานี น้อมถวายพระบรมธาตุ​จำนวน​ 3​ วัด
17.1.59. "ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย". น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุ. พระอรหันตธาตุ. และปัจจัยทัยทานส่วนหนึ่ง แด่ท่านเลขาเจ้าอาวาส.วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ณ จังหวัดน่าน จัดพิธีวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ถวายชุดผอบพานทองเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 30 องค์ วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย ๑๕-๑-๖๔
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดม่วง จ.อ่างทอง
23​ มกราคม​ 2563​ เปิดโครงการ​ถวาย​77จังหวัดเริ่มต้นปีนี้​ด้วยวัดป่าบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
23 มกราคม 64 ณ พุทธอุทยานวังน้ำเขียว ถวายเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
น้อมถวายเจดีย์พระบรมธาตุในโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลวงปู่ทอง
พี่บัญชา เทพฉิม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘๙ พระองค์ถวายหลวงปู่บุญพินในงานยกยอดฉัตร ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
คณะเดินทางมาถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถวายปัจจัยสร้างพระบรมไตรโลกนาถหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
อาจารย์มงคล และคุณจิรวัฒน์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์แม่เฒ่าธาตุของหลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ท่านเจ้าคุณอลงกต ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ article
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตัวแทนสมาชิกชมรมได้อัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย ไม้คนทา ผ้าเช็ดมือ 1 ถุงใหญ่และเครื่องใช้พระธุดงค์ แด่องค์ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] วัดหล article
งานทำบุญชมรมฯ ๑๖ พค ๕๓ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครูบาอาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชมรมฯ
ชมรมฯร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๕๒ article
ชมรมฯถวายยอดฉัตรในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม article
กิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐-๑๓ ธค ๕๒
กิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๒
กิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๕ - ๙ สิงหาคม ๕๒
กิจกรรม วัดพุทธญาณวราราม ประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๕๒
กิจกรรมชมรมฯ ณ ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ วันที่ ๓ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
กิจกรรมชมรมฯ ณ วัดไร่ขิง วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุจัดงานในวันเทศกาลวัดเทวราชกุญชร๕-๖มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
สองเงาในมองโกเลียตอนสุดท้ายจ้า article
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี" ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี"
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๙ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๗ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๖ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกันยายาน๒๕๕๑ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๕ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๔ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๓ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๒ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลีย โดย หนอนด้น article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวามคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๔๙ article
สรุปยอดเงินทำบุญบริจาค เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๔๗ articlebulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.