ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๕๑

ในวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๕๑  ชมรมฯได้เดินทางไปร่วมงานยกยอดฉัตรและฉลองเจดีย์พระชินธาตุเจ้ามหาบารมี

ศรีวิชัยร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัตธาตุ ของมีค่าที่ชาวบ้านร่วมถวายเป็นพุทธบูชา  ณ สถานปฏิบัติธรรม

ดอยพระบรมธาตุ บ้านห้วยแม่ตะเพียน ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เดิมครูบาศรีวิชัยมาสร้างไว้ต่อ

มาเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ลูกศิษย์ของครูบาจึงได้เริ่มบูรณะในวันศุกร์ที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

โดยการนำของพระครูบาเจ้าก้องหล้าผาบ่องและสาธุเจ้าศุภณัฐ นาคเสโน ใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณแสนกว่า

โดยพระและประชาชนร่วมกันบูรณะจนสำเร็จ                      

 

 

ในวันที่ ๘ ประมาณ ๓ ทุ่มกว่า มีพิธีกวนข้าวทิพย์พระสงฆ์และประชาชนร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดคืน

 

ประชาชนร่วมใส่บาตรในตอนเช้าของวันที่ ๙  มกราคม

 

เวลา ๙.๐๐ เริ่มตั้งขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุและยอดฉัตรขึ้นสู่บริเวณเจดีย์โดยครูบาศุภณัฐและ

พระร่มธรรม ประชาชนร่วมถวายข้าวตอกดอกไม้

 

พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พระชินธาตุเจ้ามหาบารมีศรีวิชัย

 

พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ที่ชมรมฯได้ถวายเพื่อบรรจุเจดีย์พร้อมทั้ง พระพุทธรูป

พระผงและแก้ว แหวน เงินทองต่างที่ประชาชนร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชา

 

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

ชมรมฯได้ถวายพระบรมธาตุและพระอรหันตธาตุแด่ท่านเจ้าอาวาส โปสเตอร์

ซีดี พระบรมธาตุแด่พระภิกษุ  และให้ความรู้เกี่ยวกับพระธาตุกับประชาชน

 

ก่อนกลับชมรมฯแวะกราบนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

ชมรมฯร่วมงานทอดผ้าป่าสร้างสำนักปฏิบัติธรรม  ณ วัดคลองมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง   จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ ๒๕ -๒๗  มกราคม ๒๕๕๑  ชมรมฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับนักเรียน 

ประชาชนผู้สนใจ    ทางวัดจัดให้มีการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน และประชาชน ในวันที่  ๒๕ มีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ 

เริ่มต้นจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคมมีรถร่วมขบวนอยู่ประมาณ ๔๐ คัน ถึงวัดคลองมะเดื่อ เวลา   ๙.๐๙  นาฬิกา  

คุณปราโมชและคณะ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ  ศาลาวัดคลองมะเดื่อ                          

                    

เริ่มนัดหมายตั้งขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ ๖.๐๐ น ที่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

มีรถร่วมขบวนประมาณ ๔๐ คัน  โดยมีรถตำรวจนำขบวน

 

รถมาถึงวัดประมาณ ๙ นาฬิกาเศษคุณปราโมชและคณะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน

 ณ ศาลาวัดคลองมะเดื่อประชาชนรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุเป็นแถวยาว

 

นักศึกษารุ่นเยาว์สงสัยคุณครูให้ทำรายงานส่งแน่นอน

 

 

ผู้ปฏิบัติธรรมและประชาชนเข้าแถวรอตักบาตรพระภิกษุ 

         

คุณมณียากำลังอธิบายความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุให้เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นสมาชิชมรมฯ พระพุทธศาสนา

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร โดยคุณครูวรฤทธิ์ ขยิ่มจิตต์เป็นผู้ดูแล และได้มอบโปสเตอร์ ซีดีไว้เป็น

สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและอาจารย์

 

ผู้ปฎิบัติธรรมรุ่นเยาว์

รุ่นกลางเรียนมัธยมต้น

และรุ่นใหญ่(รุ่นคุณยาย)

 

  

ชมรมฯมอบพระบรมธาตุและอรหันต์แด่ท่านเจ้าอาวาสพระอธิการชัยสิทธิ์

ท่านเจ้าอาวาสได้มอบอัฐิ หลวงพ่อชดินทร์  รตนโชโตกับชมรมฯ

 

พี่สมานและพี่วัลลภา พงษ์สวัสดิ์สมาชิกชมรมฯได้มาร่วมบุญขอโมทนาบุญทุกบุญด้วยค่ะพี่ทั้งสองจะตามชมรมฯ

ไปเกือบทุกที่ที่ไปจัดงานถ้าไม่วางก็ตามไปทำบุญยังวัดแห่งนั้นในภายหลัง

 

พิธีทอดผ้าป่า ชมรมฯถวายปัจจัยร่วมบุญเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

 

อัญเชิญพระบรมธาตุกลับชมรมฯทางวัดและประชาชนขับรถตามมาส่ง

 

พระอาจารย์ชาคร สุรศิลป์ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และประชาชนที่ตามมาส่งขอชมพระบารมีเนื่องจากในตอนพลบค่ำ

ได้เกิดดวงไฟลอยลงมาที่เต็นท์จัดงาน พระอาจารย์ชาครและประชาชนเห็นจึงเกิดศรัทธายิ่งขึ้นและขอชมบารมีก่อนอัญเชิญพระบรมธาตุกลับชมรมฯ

 

 

 

ชมรมฯได้ไปร่วมจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพธิ์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในวันที่ ๖ – ๑๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๑  

ทางวัดได้ทำการรื้อถอนอุโบสถเก่าและสร้างใหม่ในบริเวณเดิมชมรมฯได้ร่วมพิธี บวงสรวงในช่วงเข้าวันที่ 

โดยหลวงพ่อบุญส่ง อุปสโม   วัดทรงเมตตาฯ                                                             

 

อุโบสถใหม่ที่จะทำพิธียกช่อฟ้า

 

หลวงพ่อบุญส่ง อุปสโมนำสวดอัญเชิญเทวดาและประกอบพิธีบวงสรวง

 

พระสวดชยันโตและรับสังฆทาน

 

 

บรรยากาศการจัดนิทรรศการของชมรมฯ

 

วัดจัดให้มีการปิดทองพระพุทธรูป   ถวายสังฆทาน  ทำบุญช่อฟ้า โรงทาน

 

ชมรมฯถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเพื่อบรรจุไว้บนหลังคาอุโบสถและถวาย

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแด่ท่านเจ้าอาวาสพร้อมทั้งโปสเตอร์  ซีดี และปัจจัย  ๔,๐๐๐ บาท

 

 

 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑   ชมรมฯได้ทำพิธีบวงสรวงสร้างเจดีย์ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพระอาจารย์ ปรินทร์   ธมฺมสรโณ

ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาแร่ มีท่านอาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างร่วมพิธี

 

 

 

 

พระอาจารย์ปรินทร์ ธมฺมสรโณทำพิธีบวงสรวงพรมน้ำมนต์ในบริเวณสถานที่จัดสร้างเจดีย์

 

คุณปราโมชและคุณศุภชัยจุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

 

คุณปราโมช  คุณศุภชัย และผู้ร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ พระภิกษุให้พร

เป็นอันเสร็จพิธีบนเขาหลังจากนั้นนิมนต์ท่านไปฉันเพลที่ห้องอาหาร

 

ท่านศาตราจารย์ดร.สุพร ชนะพันธุ์ ท่านเมตตาออกแบบเจดีย์     อาจารย์เติ๊บและอาจารย์ชัดจากวิทยาเขตเพาะช่าง

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวคุณปราโมช  และสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมพิธีบวงสรวง

 

 

 

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ ได้ร่วมกับคุณปุณฑวิชญ์  ฉัตรมงคลชาติ สร้างซุ้มครอบพระบาทเบื้องซ้าย-เบื้องขวา และรอยวางบาตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน  ณ ถ่ำธารลอดใหญ่  จังหวัดกาญจนบุรีในและได้ทำพิธีครอบรอยพระบาท

 

รอยพระบาทเบื้องซ้าย-เบื้องขวา

 

รอยวางบาตร

 

พิธีบวงสรวงถวายซุ้มครอบรอยพระบาทเบื้องซ้าย-เบื้องขวาและรอยวางบาตร

 

ถวายประทีปเป็นพุทธบูชา

 

เสร็จพิธีครอบรอยพระบาทเบื้องซ้าย-เบื้องขวาและรอยวางบาตร

 




กิจกรรมของชมรมฯ

๑​ มีนาคม​ ๒​๕​๖​๓​ พระ​อาจารย์​ชุมพล​ บุญ​จันทร์​ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดแสงใหญ่ไปประดิษฐานที่วัดบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี article
3 มีนาคม 2560 ถวายพระบรมธาตุพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิริธโร บรรจุในเจดีย์ฝังพลอย ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม article
3-3-64 น้อมถวายเจดีย์ในโครงการ 77 จังหวัด วัดท่าสวาท อำเภอโซ่พิสัย บึงกาฬ article
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ขอเชิญ​ร่วมงาน​วางศิลาฤกษ์​ลงเสาเอก​ ณ​ "พิพิธภัณฑ์​ พระบรมสารีริกธาตุ​ แห่ง​ ประเทศไทย" article
26 กุมภาพันธ์ 2564 บุญวันนี้วันมาฆบูชา เช้าอัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุในองค์พระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๑๕ ณ วัดนายโรง บางกอกน้อย กทม article
27กุมภาพันธุ์ 61 บรรจุเจดีย์ประดิษฐานไว้ที่ชั้น 3 วัดป่าโคกลาด กาฬสินธุ์
22 กุมภาพันธ์ 2563 คัดพระบรมธาตุถวายวัดอ้อใน จังหวัดเชียงราย article
๑๖-๒-๖๔ หลวงพ่อรักษ์ณรงค์นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลสายออ มาอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่วัด โคก จ.นครราชสีมา
13/2/64 ถวายพระบรมธาตุ ที่วัดสังฆราชานุสรณ์ อ.หนองหิน จ. เลย
งานมอบรางวัล Moral award ท่านประธานชมรม คุณปราโมช 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 เมษายน 2560 ณ วัดป่าบ้านหนองผือ น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย
27 สิงหาคม ถวายพระเจดีย์พระธาตุ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
ถวายพระบรมธาตุ ๓๖ วัด ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่3-4ก.พ.วัดโนนเสถียรวรรณาราม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 4
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 3
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 2
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 1
อัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุเจดีย์ ณ ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​เจดีย์​รักแท้​ จังหวัด​เลย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ฉลองเจดีย์​อัญเชิญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ที่วัดบ้านสูบ​ อ.เมือง​ จ.เลย
คัดพระบรมธาตุถวาย​พุทธอุทยานวังน้ำเขียว นครราชสีมา
29/1/64 " ณ​ อำเภอบุณฑริก​ อุบลราชธานี น้อมถวายพระบรมธาตุ​จำนวน​ 3​ วัด
17.1.59. "ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย". น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุ. พระอรหันตธาตุ. และปัจจัยทัยทานส่วนหนึ่ง แด่ท่านเลขาเจ้าอาวาส.วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ณ จังหวัดน่าน จัดพิธีวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ถวายชุดผอบพานทองเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 30 องค์ วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย ๑๕-๑-๖๔
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดม่วง จ.อ่างทอง
23​ มกราคม​ 2563​ เปิดโครงการ​ถวาย​77จังหวัดเริ่มต้นปีนี้​ด้วยวัดป่าบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
23 มกราคม 64 ณ พุทธอุทยานวังน้ำเขียว ถวายเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
น้อมถวายเจดีย์พระบรมธาตุในโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลวงปู่ทอง
พี่บัญชา เทพฉิม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘๙ พระองค์ถวายหลวงปู่บุญพินในงานยกยอดฉัตร ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
คณะเดินทางมาถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถวายปัจจัยสร้างพระบรมไตรโลกนาถหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
อาจารย์มงคล และคุณจิรวัฒน์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์แม่เฒ่าธาตุของหลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ท่านเจ้าคุณอลงกต ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ article
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตัวแทนสมาชิกชมรมได้อัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย ไม้คนทา ผ้าเช็ดมือ 1 ถุงใหญ่และเครื่องใช้พระธุดงค์ แด่องค์ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] วัดหล article
งานทำบุญชมรมฯ ๑๖ พค ๕๓ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครูบาอาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชมรมฯ
ชมรมฯร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๕๒ article
ชมรมฯถวายยอดฉัตรในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม article
กิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐-๑๓ ธค ๕๒
กิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๒
กิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๕ - ๙ สิงหาคม ๕๒
กิจกรรม วัดพุทธญาณวราราม ประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๕๒
กิจกรรมชมรมฯ ณ ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ วันที่ ๓ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
กิจกรรมชมรมฯ ณ วัดไร่ขิง วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุจัดงานในวันเทศกาลวัดเทวราชกุญชร๕-๖มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
สองเงาในมองโกเลียตอนสุดท้ายจ้า article
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี" ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี"
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๙ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๘ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๗ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๖ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกันยายาน๒๕๕๑ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๕ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๔ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๓ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๒ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลีย โดย หนอนด้น article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวามคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๔๙ article
สรุปยอดเงินทำบุญบริจาค เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๔๗ article



bulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม




Copyright © 2010 All Rights Reserved.