ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๑

ชมรมฯถวายพระประธานและจัดนิทรรศการ ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์

จังหวัดอุบลราชธานี

 

ในวันที่ ๑๑พฤษภาคม ๒๕๕๑  ชมรม  ฯ ร่วมกับ พระวิริทธิพล  อังก์วราปิยทัช เดินทางไปถวายพระพุทธรูป ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

พระประธานที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณวัดทุ่งสว่างอารมณ์

 

เวลา ๙.๐๐ โดยประมาณ เริ่มขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุและพระประธานรอบหมู่บ้าน

 

พระวิริทธิพลถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้บนเศียรพระแด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

 

ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลฯบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในเศียรพระพุทธรูป

 

คุณมณียา ถวายพระบรมสารีริกธาตุ โปสเตอร์ ซีดี แด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ

 

ปิดบุญสุดท้ายด้วยผ้าป่าสามัคคีวัดทุ่งสว่างอารมณ์

 

ก่อนกลับกรุงเทพแวะกราบนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ  ที่วัดใต้

 

เก็บบุญมาฝาก

 

ก่อนถึงวันถวายพระพุทธรูปคณะพระและสมาชิกชมรมฯได้ไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่คำคนิง จุลมณี เป็นผู้สร้าง เลยเก็บภาพสวย ๆ มาฝากสมาชิก

 

พระธรรมเจดีย์ศรีอุบล วัดถ้ำคูหาสวรรค์

 

ศาลาปฏิบัติธรรม

 

พระปางเปิดโลกอยู่ด้านหลังทางลงถ้ำ

 

ศาลาประดิษฐานพระปางสมาธิ

 

ทิวทัศน์แม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว

 

ภายในถ้ำวัดคูหาสวรรค์

 

ภายในถ้ำประดิษฐานสรีระของหลวงปู่คำคนิง จุลมณี

 

พระพุทธรูปปางนาคปรก

 

ชมรมฯถวายพระบรมธาตุและอรหันตธาตุเพื่อบรรจุในพระธรรมเจดีย์ศรีอุบล

 

วัดดอนธาตุ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลฯ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดดอนธาตุ เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์  กันตสีโล บำเพ็ญธุดงควัตรและเปลี่ยนมาจำพรรษาร่วมกับอาจารย์ดี ฉันโน  วัดดอนธาตุเป็นที่สัปปายะมาก ๆ  อยู่กลางแม่น้ำมูล ทางวัดจะมีเรือไว้รับส่งพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ มีงานกราบนมัสการเจดีย์และพระธาตุของหลวงปู่เสาร์ในวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

 

 

 

 

เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

 

ภายในเจดีย์มีรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์

 

พระธาตุของหลวงปู่เสาร์ภายในพิพิธภัณฑ์งดงามมาก

 

พระทันตธาตุ  พระธาตุหลวงปู่มีลักษณะเป็นแก้วและลักษณะสีขาวกลมเป็นปริมณฑล

 

กุฎิหลวงปู่เสาร์

 

ทางเดินจงกรมหลวงปู่เสาร์

 

วัดภูเขาแก้ว

อุโบสถวัดภูเขาแก้ว

 

ภายในอุโบสถประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

 

บริเวณสวนภายในวัดซึ่งจัดสวนและปลูกดอกไม้สวยงาม

 

 

 

ชมรมฯ จัดนิทรรศการร่วมวางศิลาฤกษ์สร้างพระนอนและ หล่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้า    วัดป่าปฐมพุทธาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 

                ชมรมฯ จัดนิทรรศการที่วัดป่าปฐมพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และร่วมยกยอดฉัตร ณ วัดพระธาตุพลูทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ในวันวิสาขบูชาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ วัดป่าปฐมพุทธารามได้มีงานบวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระนอนและ หล่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบรรจุพระบรมธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

 

พระพุทธรูปที่ทางวัดป่าปฐมพุทธารามสร้างถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชา ความสูง

จากยอดฉัตรถึงฐานดิน ๑๘ เมตร ๙๐ เซนติเมตร ความสูงจากเกศยอดบัวตูมถึงฐานดิน ๑๖ เมตร

 หน้าตัก ๑๘ ศอก  ( ๖ เมตร)

 

เวลา๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรรับศีล รับพรในวันวิสาขบูชา

 

พิธีบวงสรวงบริเวณสร้างพระนอน

 

กำลังทำพิธีบวงสรวง

 

เตรียมบรรจุแผ่นศิลาฤกษ์  พระผงและสิ่งของมีค่าต่าง ๆ

 

น้องนักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวงกำลังนำแผ่นทองคำเปลวใส่รวมกับทรายเพื่อที่ผสมปูนเทใส่แม่พิมพ์

เพื่อหล่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

 

ผู้มาร่วมบุญช่วยกันหิ้วถังปูนไปเทลงแม่พิมพ์สร้างองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

 

ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมพุทธารามเปิดงานวันวิสาขบูชาโดยการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

 

ประชาชนรอร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการภายในจุฬามณีวิหาร

 

 

  

พระบรมสารีริกธาตุ  พระบรมธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุซึ่งทางชมรมฯได้ถวายแด่ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าปฐมพุทธาราม และท่านเจ้าอาวาสวัดพลูทอง

 

ชมรมฯ ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแด่หลวงพี่ลาภวัต

 

น้องๆ นักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวง น่ารักมากช่วยกิจกรรมงานบุญของทางวัดปฐมพุทธารามพี่ ๆ

ชมรมฯ ขอโมทนาบุญนะค่ะ

 

สมเด็จองค์ปฐมและรูปเหมือนเทวดาภายในจุฬามณี

 

ช่วงบ่ายเริ่มพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตร ณ วัดพลูทอง

 

ยอดฉัตรกำลังเลื่อนไปประดิษฐาน ณ ยอดเจดีย์วัดพลูทอง

 

เมื่อยกยอดฉัตรเสร็จน้อง ๆ ม.แม่ฟ้าหลวง และพี่ชมรมฯร่วมห่มผ้าพระพุทธรูปรอบเจดีย์

 

หลวงพี่ลาภวัตกำลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และสิ่งของมีค่าที่ประชาชนร่วมถวายบรรจุในเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชา

 

ชมรมฯก็ร่วมบรรจุ

 

เมื่อเสร็จพิธียกยอดฉัตร และบรรจุพระบรมธาตุท่านเจ้าอาวาสและผู้มาร่วมบุญได้เดินเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นอันเสร็จพิธี

 

นักศึกษาม.แม่ฟ้าหลวงกับสมาชิกชมรมฯช่วยกันปิดทองฉัตร ๙ ชั้นก่อนวันยกยอดฉัตรเสร็จประมาณ ตี ๔ ถึงได้นอน สาธุ สาธุ

 

ภาพตอนกลางคืนสวยมากมีหิ่งห้อยบินรอบ องค์พระ

 

 

 

ตะลอนบุญสู่เชียงราย

เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากข้ามวันข้ามคืน ออกจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ตี ๑ของวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีสมาชิกร่วมเดินทาง    ท่าน พวกเราก็นอนหลับ  ๆ ตื่น ๆ แต่จะหลับเสียมากกว่าตื่น   ส่วนคนขับหลับไม่ได้คือพี่ชายที่แสนดี พี่ช้างทำหน้าที่ขับรถพาพวกเราไปทำบุญเกือบทุกครั้งที่มีการเดินทาง     ถึงพิษณุโลกประมาณ  ๗ โมงเช้าแวะทานข้าว ทานเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธชินราชเป็นสถานที่แรก

 

ถึงอุตรดิตถ์แวะทานอาหารกลางวันที่ร้านลมเย็นบรรยากาศดีมากแต่งร้านแบบไทยๆ  ราคาไม่แพงทานข้าวเสร็จเดินทางต่อผ่านแพร่สมาชิกท่านหนึ่งจึ่งชวนกราบวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ที่อำเภอเด่นชัย พอถึงหน้าวัดก็พบศิลปะแบบพม่าซึ่งงดงามมากจริง ๆ ภายในวัดเป็นวัดที่มีศาสนสถานที่ประทับใจมากๆ ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความสามารถมากในการออกแบบ จึงเก็บภาพสวยๆ บุญมาก ๆ มาฝากให้โมทนากัน

 

ร้านลมเย็น จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

ศาลาด้านซ้ายคือพิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณของเจ้านายทางภาคเหนือ

 

ด้านหน้าอุโบสถ

พระประธานภายในอุโบสถ

 

เจดีย์พระธาตุสุโทนมงคลคีรีงดงามมาก

 

สถานที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติม

หลวงพ่อทันใจ

 

เมื่อมาถึงแพร่แล้วจะต้องแวะมากราบวัดพระธาตุช่อแฮตามความเชื่อของล้านนาผู้ที่เกิดในปีเสือสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้อง ไปกราบนมัสการ เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

 

 

 

พระประธานในอุโบสถ

 

เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัย

 

เจดีย์วัดพระธาตุช่อแฮ่กำลังบูรณะ

 

คำไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ

โกเสยยะ ธะชัคคะปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ  ปะติฎฐิตา

อะหัง วันทามี สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส.

ข้าพเจ้าขอไหว้พระเกศาธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งประดิษฐานอยู่บ่านธะชัคคะบรรพตแห่งเมืองโกศัย

อันเป็นที่รื่นรมย์ใจ ของชนทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงในกาลทุกเมือแลฯ

 

ถึงเมืองพะเยาประมาณ  ๖ โมงเย็นหาข้าวทานกันที่กว๊านพะเยารอบๆ กว๊านจะเป็นที่พักผ่อนและร้านอาหาร ในอดีตบริเวณนี้เคยมีวัดตั้งอยู่ ถึง ๔ วัด และประดิษฐานพุทธรูปไว้ตรงที่เคยเป็นวัดมาก่อนประชาชนที่จะกราบสักการะต้องนั่งเรือ

 

 

ด้านหลังพี่ช้างเป็นแนวธงที่จะไปกราบพระพุทธรูปเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากพี่ช้างยังใส่ชุดนอนขับรถส่งพวกเราจนถึงเชียงรายถึงประมาณ  เกือบ ๔ ทุ่ม ใช้เวลาเดินทางกราบพระตลอดเส้นทาง   ๒๗  ชั่วโมงกว่าจะถึงวัดปฐมพุทธาราม จังหวัดเชียงราย

 

เมื่อเสร็จงานที่วัดปฐมพุทธารามและวัดพลูทอง ชมรมฯก็เริ่มเก็บของเพื่อเดินทางไปวัดพระธาตุจอมกิตติ ถึงวัดประมาณ ๒ ทุ่มท่านเจ้าอาวาสกำลังเริ่มบูชาพระเวียนเทียนวันวิสาขบูชาพวกเราโชคดีมากที่ไปทันเวลาพอดี ท่านเจ้าอาวาสพูดคุยกับพวกเราท่านมีเมตตามาก  พอดีทางวัดกำลังสร้างห้องสมุดชมรมฯจึงถวายปัจจัยร่วมบุญ ๒.,๑๐๐ บาท  คืนนี้เราได้พักที่วัดก่อนนอนพวกเราได้ไปเดินจงกลม   นั่งสมาธิ บริเวณรอบพระธาตุจอมกิตติ

 

.

 

 

ยอดพระเจดีย์ที่หักลงมาตอนแผ่นดินไหว

 

พระพุทธรูปปางเชียงแสนมีอายุประมาณพันกว่าปีรอปัจจัยการบูรณะปิดทอง

ประดิษฐานอยู่ใกล้บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขตวัดพระธาตุจอมกิตติ

 

สามเหลี่ยมทองคำยามเช้า

 

ภาพสบาย ๆ กับสมาชิกที่ไปร่วมบุญมาราทอนเมื่อได้ภาพเป็นระลึกจึงพากันเดินขึ้นไปกราบพระธาตุภูเข้าหรือปูเข้า

 

 

 

 

 

ตำนานภูเข้าหรือปูเข้าโดยย่อนั้นกล่าวว่าสมัยหนึ่งมีปูตัวใหญ่เท่ายุ้งข้าว ๓ ตัว แม่   ลูกออกหากินทำลายข้าวในนาเสียหาย ฆ่าวัว ควาย ช้างผู้เป็นกษัตริย์จึงส่งโอรสไปฆ่าปู   ลูกปูตาย ๑ ตัว ส่วนแม่และลูกอีกตัวหนีลงแม่น้ำโขง  ส่วนชื่อภูเข้านั้นคือในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาฉันภัตตราหารเมื่อนั้นชื่อว่าดอยชี่ยงเมี่ยงเสร็จแล้วบ้วนปากภู่ลงไปในฝั่งแม่น้ำแล้วมอบเกสาธาตุให้ ๑ เส้นแล้วทำนายว่าต่อไปที่นี้จักชื่อว่าดอยภูเข้า  ต่อมาพระเจ้าก้าวแก้วจึงมาสร้างมหาเจดีย์ครอบ พระธาตุเจ้า ณ   ที่แห่งนี้ เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการทำบุญฉลองพระธาตุเจดีย์ ประชาชนจึงขนานนามว่า พระธาตุเจ้าดอยภูเข้า

 

พระพุทธรูปปางเชียงแสนที่ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง

 

วัดร่องขุ่น

 

อุโบสถวัดกำลังวาดรูปบนฝาผนัง

 

ห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลก

 

เบื้องหลังความสำเร็จที่อาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้สวยที่สุดในโลก สาธุ สาธุ

 

วัดสุดท้ายที่คณะเราต้องไปก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงแต่ทางวัดปิดตอน ๕  โมงเย็น

พวกเราไปถึงวัดก็ปิดแล้ว

 

บริเวณภายนอกวัดพระธาตุลำปางหลวง

 

ก่อนกลับอาจารย์ชูวุฒิ  ดวงเลขาพบลูกศิษย์ คือ คุณสมชายออกมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั่นก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงชมรมฯประมาณ ตี ๓  ผลบุญใด ๆ ที่คณะชมรมฯ ได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้อานิสงค์เช่นเดียวกับพวกเราคะ

 
กิจกรรมของชมรมฯ

๑​ มีนาคม​ ๒​๕​๖​๓​ พระ​อาจารย์​ชุมพล​ บุญ​จันทร์​ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดแสงใหญ่ไปประดิษฐานที่วัดบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี article
3 มีนาคม 2560 ถวายพระบรมธาตุพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิริธโร บรรจุในเจดีย์ฝังพลอย ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม article
3-3-64 น้อมถวายเจดีย์ในโครงการ 77 จังหวัด วัดท่าสวาท อำเภอโซ่พิสัย บึงกาฬ article
วันที่ 18 มีนาคม 2564 ขอเชิญ​ร่วมงาน​วางศิลาฤกษ์​ลงเสาเอก​ ณ​ "พิพิธภัณฑ์​ พระบรมสารีริกธาตุ​ แห่ง​ ประเทศไทย" article
26 กุมภาพันธ์ 2564 บุญวันนี้วันมาฆบูชา เช้าอัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุในองค์พระพุทธธรรมจักร องค์ที่ ๑๑๕ ณ วัดนายโรง บางกอกน้อย กทม article
27กุมภาพันธุ์ 61 บรรจุเจดีย์ประดิษฐานไว้ที่ชั้น 3 วัดป่าโคกลาด กาฬสินธุ์
22 กุมภาพันธ์ 2563 คัดพระบรมธาตุถวายวัดอ้อใน จังหวัดเชียงราย article
๑๖-๒-๖๔ หลวงพ่อรักษ์ณรงค์นิมนต์ท่านเจ้าคณะตำบลสายออ มาอัญเชิญพระบรมธาตุไปประดิษฐานที่วัด โคก จ.นครราชสีมา
13/2/64 ถวายพระบรมธาตุ ที่วัดสังฆราชานุสรณ์ อ.หนองหิน จ. เลย
งานมอบรางวัล Moral award ท่านประธานชมรม คุณปราโมช 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 เมษายน 2560 ณ วัดป่าบ้านหนองผือ น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย
27 สิงหาคม ถวายพระเจดีย์พระธาตุ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
ถวายพระบรมธาตุ ๓๖ วัด ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่3-4ก.พ.วัดโนนเสถียรวรรณาราม อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 4
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 3
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 2
โครงการ​ถวาย​77จังหวัด สรุปรวมและภาพกิจกรรม 1
อัญเชิญพระบรมธาตุบรรจุเจดีย์ ณ ที่พักสงฆ์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่11 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
บรรจุ​พระบรมธาตุ​ใน​เจดีย์​รักแท้​ จังหวัด​เลย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ฉลองเจดีย์​อัญเชิญ​บรรจุ​พระบรมธาตุ​ที่วัดบ้านสูบ​ อ.เมือง​ จ.เลย
คัดพระบรมธาตุถวาย​พุทธอุทยานวังน้ำเขียว นครราชสีมา
29/1/64 " ณ​ อำเภอบุณฑริก​ อุบลราชธานี น้อมถวายพระบรมธาตุ​จำนวน​ 3​ วัด
17.1.59. "ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย". น้อมอัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุ. พระอรหันตธาตุ. และปัจจัยทัยทานส่วนหนึ่ง แด่ท่านเลขาเจ้าอาวาส.วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
ณ จังหวัดน่าน จัดพิธีวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
ถวายชุดผอบพานทองเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 30 องค์ วัดป่านาอีเลิศ อ.วังสะพุง จ.เลย ๑๕-๑-๖๔
น้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดม่วง จ.อ่างทอง
23​ มกราคม​ 2563​ เปิดโครงการ​ถวาย​77จังหวัดเริ่มต้นปีนี้​ด้วยวัดป่าบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
23 มกราคม 64 ณ พุทธอุทยานวังน้ำเขียว ถวายเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
น้อมถวายเจดีย์พระบรมธาตุในโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หลวงปู่ทอง
พี่บัญชา เทพฉิม ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘๙ พระองค์ถวายหลวงปู่บุญพินในงานยกยอดฉัตร ๒ พ.ค. ๒๕๖๐
คณะเดินทางมาถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดห้วยมงคล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ถวายปัจจัยสร้างพระบรมไตรโลกนาถหลวงปู่เสนวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
อาจารย์มงคล และคุณจิรวัฒน์ มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์แม่เฒ่าธาตุของหลวงปู่สรวง(เทวดาเดินดิน) อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ร่วมถวายพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ท่านเจ้าคุณอลงกต ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ article
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตัวแทนสมาชิกชมรมได้อัญเชิญถวายพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จตุปัจจัย ไม้คนทา ผ้าเช็ดมือ 1 ถุงใหญ่และเครื่องใช้พระธุดงค์ แด่องค์ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] วัดหล article
งานทำบุญชมรมฯ ๑๖ พค ๕๓ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครูบาอาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ชมรมฯ
ชมรมฯร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ๕๒ article
ชมรมฯถวายยอดฉัตรในองค์พระธาตุพนม จ.นครพนม article
กิจกรรม มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๐-๑๓ ธค ๕๒
กิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๑๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๒
กิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๕ - ๙ สิงหาคม ๕๒
กิจกรรม วัดพุทธญาณวราราม ประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๕๒
กิจกรรมชมรมฯ ณ ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ วันที่ ๓ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
กิจกรรมชมรมฯ ณ วัดไร่ขิง วันที่ ๙ - ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๒ article
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุจัดงานในวันเทศกาลวัดเทวราชกุญชร๕-๖มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
สองเงาในมองโกเลียตอนสุดท้ายจ้า article
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี" ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
ดินแดนแห่งธรรม "บ่อกำเนิดพระอริยะเจ้าอรัญวาสี"
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๙ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๘ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๗ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๖ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมกันยายาน๒๕๕๑ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๕ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๔ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๓ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลียตอนที่๒ article
บทความพิเศษของกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม : สองเงาในมองโกเลีย โดย หนอนด้น article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๕๑
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๐
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๕๐ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวามคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มีนาคม ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มกราคม ๒๕๔๙ article
สรุปยอดเงินทำบุญบริจาค เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กันยายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน สิงหาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม เดือน เมษายน ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๔๘ article
กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๔๗ articlebulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.